Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Kolejne dofinansowanie na gminne inwestycje drogowe

Ilustracja do informacji: Kolejne dofinansowanie na gminne inwestycje drogowe
Wysiłek władz gminy i pracowników urzędu został ponownie doceniony i nagrodzony. Gmina Nowe Miasto Lubawskie pozyskała kolejne dofinansowanie - tym razem ze środków budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, w wysokości 693 831 zł. Pozwoli ono na przebudowę dwóch dróg gminnych - w Pacółtowie (nr 181040N) za kwotę 797 469 zł oraz w Bagnie (nr 181057N) o wartości 708 709 zł. Wykonawcą obu zadań zostało Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o.
 
 
 
 
Droga w Pacółtowie (o dł. 540 m) jest przedłużeniem ul. Sosnowej znajdującej się w Nowym Mieście Lubawskim oraz stanowi dojazd do powstającego osiedla domów jednorodzinnych – już istniejących i  budowanych w tej części wsi.
 
 
Ze względu na ukształtowanie terenu, droga ta często po ulewnych deszczach staje się nieprzejezdna, nie tylko dla samochodów dowożących materiały budowlane, ale także dla mieszkańców posesji. Wykonanie jezdni asfaltobetonowej oraz uzyskanie poprzecznych i podłużnych spadków nawierzchni pozwoli na właściwe odprowadzanie wód opadowych do rowów przyrożnych i prawidłowe odwodnienie pasa drogowego.
 
 
 
 
 
Droga w Bagnie (o dł. 600 m) połączy dwie drogi powiatowe: 1299N i 1315N - jest ona kontynuacją wcześniej przebudowanego  odcinka. To również znaczny skrót w kierunku  Radomna i  Iławy dla mieszkańców Gryźlin i Bagna oraz objazd w przypadku zamknięcia drogi na odcinku Radomno – Nowe Miasto Lubawskie (przez Chrośle).  Dodatkowo w sołectwie gmina posiada dwie działki inwestycyjne - utwardzona droga dojazdowa podniesie ich atrakcyjność dla ewentualnych inwestorów. Co istotne, planowany remont poprawi bezpieczeństwo pojazdów i osób pieszych  znajdujących się w ruchu, a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły w Jamielniku i Radomnie.
 
 
W obu przypadkach przebudowy zwiększą ruch, jednak zmiana nawierzchni ze żwirowej na asfaltową wpłynie korzystnie na zmniejszenie natężenia hałasu, emisji spalin oraz poprawi równość jezdni skracając czas przejazdu - ruch będzie odbywał się płynnie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wybudowane zostaną: chodniki, przejścia dla pieszych, zjazdy na posesje oraz zatoczki autobusowe. Wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego pozwoli na prawidłowe usuwanie wód z traktów.
 
Pierwsze prace powinny ruszyć od połowy kwietnia.
 
 
 
 
 
Projekt dofinansowany w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 10.04.2017
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także