Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Kolejni „Zasłużeni dla Dobra Wspólnego”, kolejne podsumowania i cele. Toast Noworoczny 2018

Ilustracja do informacji: Kolejni „Zasłużeni dla Dobra Wspólnego”, kolejne podsumowania i cele. Toast Noworoczny 2018
- Spotkanie noworoczne to okoliczność do podsumowania minionego roku i przedstawienia planu działań na przyszłość. Rok 2017 był kolejnym rokiem ciężkiej, sumiennej pracy i konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów. Nie sposób zaprezentować dziś wszystkich naszych zeszłorocznych osiągnięć, ale pozwolą Państwo, że opowiem o trzech najważniejszych i przełomowych dla dalszego rozwoju gminy inwestycjach.
 
 
 
Tymi słowami rozpoczął w miniony piątek wójt Tomasz Waruszewski jedną z najważniejszych uroczystości z kalendarza wydarzeń gminy Nowe Miasto Lubawskie – Konferencję Noworoczną połączoną z Toastem, wzniesionym za pomyślność w nowym roku. Tak jak wspomniał gospodarz, była to przede wszystkim okazja do tego, aby podsumować działania z poprzedniego 2017 roku, ale również powiedzieć o celach na następny.
 
 
 
 
Zebrani goście wzorem ubiegłego roku zostali zaproszeni w podróż, gdzie na dużym ekranie zaprezentowano im film, obrazujący działania inwestycyjne - momenty z poszczególnych etapów prac realizowanych w trakcie całego 2017 roku. Nagrania udostępniamy Państwu w Galerii filmów poniżej.
 
 
 
 
 
 
 
Wysoka frekwencja
Wśród licznie przybyłych na spotkaniu znaleźli się m.in.: Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie - Łukasz Bartkowski; Sekretarz Miasta Olsztyna i były Senator - Stanisław Gorczyca; z ramienia Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji - Ryszard Cecot; Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej - Zbigniew Ziejewski, z ramienia Senator Bogusławy Orzechowskiej - Mieczysław Łydziński, Wójt Senior – Roman Trąpczyński, przedstawiciele: lokalnych samorządów, okolicznych instytucji i miejscowych stowarzyszeń, radni i społecznicy. Kilku z gości zabrało głos.
 
 
 
 
 
 
„Zasłużeni dla Dobra Wspólnego”
Doroczny Toast w swój przebieg wpisał moment nagrodzenia aktywnych i szczególnie wyróżniających się działaczy. Do grona osób „Zasłużonych dla Dobra Wspólnego” dołączyli kolejni wyjątkowi mieszkańcy gminy Nowe Miasto Lubawskie. A są to:
- Jolanta Lipszyc – nagrodzona za dynamiczną i prężną działalność społeczną w Lekartach;
- członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora w Mszanowie, reprezentowanego przez Elżbietę Zalewską – uhonorowani za pełną werwy działalność na rzecz seniorów;
- dh Piotr Jadanowski – zyskujący uznanie za skuteczną działalność i zaangażowanie w pełnioną rolę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomnie;
- Roman Makowski – wyróżniony za owocną działalność zespołu „Sami Swoi” z Tylic, którego jest opiekunem, a tym samym za promowanie lokalnej kultury i tradycji;
- Sławomir Mówiński – doceniony za skuteczną pracę trenerską na rzecz  KS „Radomniak Radomno”.
 
 
 
 
 

 
Wspólna praca – wspólne sukcesy
Podczas uroczystości gospodarz gminy nie zapomniał o podziękowaniach dla osób, które przyczyniły się do uzyskania owoców minionego roku. Nie byłoby tych wszystkich osiągnięć, gdyby nie dobra, konstruktywna współpraca wójta, radnych, sołtysów i samych mieszkańców.  Raz jeszcze serdecznie im dziękuje:
 
- wspominając miniony rok, pragnę także podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za to, co zbudowali w naszej gminie, lokalnym liderom, społecznikom za wszelkie bezinteresowne inicjatywy, działania i przedsięwzięcia, które służyły dobru wspólnemu, strażakom ochotnikom za ofiarną służbę, nauczycielom i pedagogom za trud włożony w edukację i wychowanie naszych dzieci i młodzieży, pozostałym pracownikom podległych gminie jednostek za efektywne wypełnianie obowiązków oraz księżom za dbanie o wartości i odpowiedni stan ducha naszej gminnej wspólnoty.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 09.01.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także