Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Harmonogram zebrań wiejskich w I półroczu 2018 r.

Ilustracja do informacji: Harmonogram zebrań wiejskich w I półroczu 2018 r.
Zebrania wiejskie w sołectwach gminy Nowe Miasto Lubawskie dotyczyć będą sprawozdań sołtysów z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących. Poniżej harmonogram spotkań. 
 
 
 
 
L.p.
Sołectwo (miejsce)
Data
Godzina
1.
Mszanowo – Sala obrad Urzędu Gminy
12.03.2018 r.
16:45
2.
Nawra - świetlica wiejska
12.03.2018 r.
18:00
3.
Pustki - świetlica wiejska
13.03.2018 r.
16:00
4.
Radomno – remiza OSP
13.03.2018 r.
17:15
5.
Nowy Dwór - świetlica wiejska
14.03.2018 r.
17:00
6.
Chrośle - świetlica wiejska
14.03.2018 r.
18:15
7.
Bagno – blok nr 20 - piwnica
15.03.2018 r.
16:30
8.
Gryźliny – remiza OSP
15.03.2018 r.
17:45
9.
Lekarty - świetlica wiejska
22.03.2018 r.
17:00
10.
Skarlin  - świetlica wiejska
22.03.2018 r.
18:30
11.
Pacółtowo - świetlica wiejska
26.03.2018 r.
17:00
12.
Tylice - świetlica wiejska
26.03.2018 r.
18:30
13.
Kaczek - świetlica wiejska
27.03.2018 r.
16:30
14.
Bratian - remiza OSP
27.03.2018 r.
17:45
15. Jamielnik - świetlica wiejska 28.03.2018 r. 17:30
16. Gwiździny - świetlica wiejska 28.03.2018 r. 19:30

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lista powiązanych wydarzeń kalendarium

.Archiwum

 • Zebranie wiejskie, 2018-03-12, 16:45:00

  Zebranie wiejskie w Mszanowie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-12, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Nawrze

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-13, 16:00:00

  Zebranie wiejskie w Pustkach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-13, 17:15:00

  Zebranie wiejskie w Radomnie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-14, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Nowym Dworze Bratiańskim

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-14, 18:15:00

  Zebranie wiejskie w Chroślu

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-15, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Bagnie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-15, 17:45:00

  Zebranie wiejskie w Gryźlinach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-28, 17:30:00

  Zebranie wiejskie w Jamielniku

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-28, 19:30:00

  Zebranie wiejskie w Gwiździnach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-22, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Lekartach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-22, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Skarlinie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-26, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Pacółtowie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-26, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Tylicach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-27, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Kaczku

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-27, 17:45:00

  Zebranie wiejskie w Bratianie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Data utworzenia: 06.03.2018
 • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także