Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Protokoły z zebrań wiejskich w I półroczu 2018 r.

Zebrania wiejskie w sołectwach gminy Nowe Miasto Lubawskie dotyczyły sprawozdań sołtysów z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 
 
 
 
L.p.
Sołectwo (miejsce)
Data
Protokoły
1.
Mszanowo – Sala obrad Urzędu Gminy
12.03.2018 r.
2.
Nawra - świetlica wiejska
12.03.2018 r.
3.
Pustki - świetlica wiejska
13.03.2018 r.
4.
Radomno – remiza OSP
13.03.2018 r.
5.
Nowy Dwór Bratiański - świetlica wiejska
14.03.2018 r.
6.
Chrośle - świetlica wiejska
14.03.2018 r.
7.
Bagno – blok nr 20 - piwnica
15.03.2018 r.
8.
Gryźliny – remiza OSP
15.03.2018 r.
9.
Lekarty - świetlica wiejska
22.03.2018 r.
10.
Skarlin  - świetlica wiejska
22.03.2018 r.
11.
Pacółtowo - świetlica wiejska
26.03.2018 r.
12.
Tylice - świetlica wiejska
26.03.2018 r.
13.
Kaczek - świetlica wiejska
27.03.2018 r.
14.
Bratian - remiza OSP
27.03.2018 r.
15. Jamielnik - świetlica wiejska 28.03.2018 r. PDF
16. Gwiździny - świetlica wiejska 28.03.2018 r. PDF

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lista powiązanych wydarzeń kalendarium

.Archiwum

 • Zebranie wiejskie, 2018-03-12, 16:45:00

  Zebranie wiejskie w Mszanowie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-12, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Nawrze

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-13, 16:00:00

  Zebranie wiejskie w Pustkach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-13, 17:15:00

  Zebranie wiejskie w Radomnie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-14, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Nowym Dworze Bratiańskim

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-14, 18:15:00

  Zebranie wiejskie w Chroślu

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-15, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Bagnie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-15, 17:45:00

  Zebranie wiejskie w Gryźlinach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-28, 17:30:00

  Zebranie wiejskie w Jamielniku

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-28, 19:30:00

  Zebranie wiejskie w Gwiździnach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-22, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Lekartach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-22, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Skarlinie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-26, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Pacółtowie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-26, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Tylicach

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-27, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Kaczku

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Zebranie wiejskie, 2018-03-27, 17:45:00

  Zebranie wiejskie w Bratianie

  Zebranie dotyczyć będzie sprawozdania sołtysa z działalności w 2017 roku oraz informacji wójta o sprawach bieżących.
 • Data utworzenia: 06.03.2018
 • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także