Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Projekt ruszył. Nowy sprzęt komputerowy trafi już niebawem do szkół

Ilustracja do informacji: Projekt ruszył. Nowy sprzęt komputerowy trafi już niebawem do szkół
Lada moment do szkół w Bratianie i Jamielniku trafi nowy sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Wójt gminy podpisał już umowę na jego dostarczenie. Zajmie się tym Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak z Olsztyna i będzie to koszt 243 048 zł.
 
 
Przypomnijmy, że realizacja zadania jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie 633 166 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na projekt: „Wyrównywanie szans uczniów w szkołach w Bratianie i Jamielniku”.  Jego całkowita wartość to 667 116 zł (wkład własny - 33 950 zł).   
 
 
 
 
Korzyści z nowego zaplecza sprzętowego
Nowe komputery przenośne z oprogramowaniem dla uczniów (aż 88 sztuk) pozwolą na korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz na indywidualne wykonywanie różnego rodzaju zadań i ćwiczeń – rozwijanie i kształcenie kompetencji informatycznych. Laptopy dla nauczycieli (8 sztuk) otworzą perspektywy na sprawne zarządzanie treściami podczas zajęć, obsługę  tablic multimedialnych, rzutników oraz kontrolę postępu prac na komputerach uczniów - bez konieczności podchodzenia do każdego stanowiska. Będą też urządzenia umożliwiające ładowanie i zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, zasilacze UPS,  a drukarki 3D i sieciowe urządzenia wielofunkcyjne wyeliminują problemy z drukowaniem na co dzień potrzebnych materiałów. Co ważne, drukarki umożliwią  wytwarzanie trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Uczniowie będą mogli projektować, a następnie drukować samodzielnie stworzone obiekty. Wszystko to uatrakcyjni zajęcia lekcyjne, upowszechni  nowoczesne techniki pracy oraz podwyższy komfort i standard zajęć.
 
 
 
 
 
Odbiorcy projektu
Ogółem cały projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku – łącznie 383 osób. Oprócz nowego sprzętu i umiejętności cyfrowych, dzieci i młodzież zyskają dodatkowe zajęcia, które pobudzą ich kreatywność, innowacyjność i nauczą pracy w grupie. Prowadzone w atrakcyjny sposób zmotywują uczniów do pracy i nauki, pozwolą w szybszy i ciekawszy sposób przyswajać wiedzę.  Poznają nowoczesne technologie i formy przekazu. Wezmą udział w warsztatach wyjazdowych, które oderwą ich od codzienności oraz pozwolą na pracę w przyjaznej atmosferze.  
Działania obejmą też podwyższenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji cyfrowych 11 nauczycieli z każdej ww. szkoły – razem 22. Zostaną wyposażeni w nowe umiejętności i wiedzę poprzez szkolenia, także praktyczne – m.in. obsługa i administrowanie urządzeniami. Stosując nowe rozwiązania, z pewnością widzieć będą lepsze efekty działań swoich podopiecznych - przyczyni się to do ich motywacji i zadowolenia. Podczas szkoleń dla kadry poruszone będą też kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, a także osób niepełnosprawnych – zagadnienia dotyczące szacunku do drugiej osoby, możliwości pełnienia różnych ról społecznych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 22 kwietnia br.
 
 
 
 
 
To nie pierwszy taki projekt
Od września 2012 roku do lipca 2014 roku gmina realizowała projekt pn. ”Akademia Innowacji i Edukacji”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do 220 - osobowej grupy uczniów klas IV–VI SP oraz I-III GIM. Tu również głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych oraz kołach zainteresowań. Zakupiono pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia spotkań oraz stworzono platformę e-larningową, dzięki której uczniowie mogli pracować samodzielnie w domu, a nauczyciele monitorowali ich postępy edukacyjne.
 
 
 
 
We wrześniu 2011 roku młodzież gimnazjalna z Jamielnika  zyskała grant w kwocie 20 000 EUR, w ramach programu Comenius, na realizację projektu edukacyjnego „Jeden rok w czeskim i polskim regionie”. Szkoła przystąpiła do Partnerskiego Projektu Szkół, polegającego na współpracy dwóch placówek oświatowych – czeskiego Gimnazjum w Kojetin i polskiego Gimnazjum w Jamielniku.  Realizowany w latach 2012-2014 projekt umożliwił uczniom i nauczycielom wymianę doświadczeń i wzajemną naukę. Celem współpracy było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Efektem polsko - czeskiej wymiany był wykonany przez młodzież kalendarz na 2014 rok, opracowany w trzech językach: polskim, czeskim i angielskim. Przypominał im jak ważna jest nauka języków obcych.
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Projekt pn. „Wyrównywanie szans uczniów w szkołach w Bratianie i Jamielniku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  Poddziałanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 10.05.2017
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także