Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń

Załączniki

Ilustracja do informacji: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń
Harmonogram szkoleń oraz zakres tematyczny przedstawia się następująco
 
Lp.
Jednostka terytorialna
Termin szkolenia
Miejsce szkolenia
Godziny szkolenia
1.
Gmina Kurzętnik
19.09.2017 r.
Gminne Centrum Kultury
w Kurzętniku
10:00-13:00
2.
Gmina miejska
 Nowe Miasto Lubawskie
22.09.2017 r.
Urząd Miasta
w Nowym Mieście Lubawskim
10:00-13:00
3.
Gmina wiejska
 Nowe Miasto Lubawskie
26.09.2017 r.
Świetlica Wiejska
w Mszanowie
10:00-13:00
4.
Gmina miejska Lubawa
28.09.2017 r.
Urząd Miasta w Lubawie
10:00-13:00
5.
Gmina wiejska Lubawa
02.10.2017 r.
Urząd Gminy Lubawa z/s
W Fijewie
10:00-13:00
6.
Gmina Grodziczno
06.10.2017 r.
Urząd Gminy w Grodzicznie
10:00-13:00
7.
Gmina Rybno
10.10.2017 r.
Urząd Gminy w Rybnie
10:00-13:00
8.
Gmina Biskupiec
11.10.2017 r.
Gminny Ośrodek Kultury
W Biskupcu
10:00-13:00
 
Zakres tematyczny szkolenia:
  • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej
 oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Mała infrastruktura- projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)
  • Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)
  • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.)
 
Szkolenie skierowane jest do:
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin),
  • NGO, stowarzyszenia, parafie, OSP, grupy nieformalne (np. KGW, kluby sportowe itp.)
Pełna treść informacji w załączeniu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 06.09.2017
  • Autor:Andrzej Januszewicz

Zobacz także