Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Ks. Kazimierz Wróblewski z zasługami dla gminy

Ilustracja do informacji: Ks. Kazimierz Wróblewski z zasługami dla gminy
Na dwa dni przed imieninami Kazimierza, w szkole podstawowej w Gwiździnach obchodzono Święto Patrona - ks. Wróblewskiego, którego mianowano opiekunem placówki 18 lat temu. Tradycyjnie sztandar zaprowadził społeczność szkolną oraz gości do kościoła i do grobu kapłana - sportowca, następnie uroczystość była kontynuowana w sali gimnastycznej.
 
 
Wśród przybyłych na obchody byli m.in. Ci, którzy znali osobiście ks. Wróblewskiego, a także jego rodzina.
 
Najpierw postać bohatera przypomniała dyrektor placówki – Hanna Błaszkowska, następnie nauczyciel historii przedstawił obecnym prezentację poświęconą faktom z jego życia.
 
 
 
 
 
Ks. Kazimierz Wróblewski „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”
 
Ks. Kazimierz Wróblewski był wyjątkowym człowiekiem czynu, przyjacielem gminy, kapłanem, sportowcem, wychowawcą i autorytetem dla młodych.
 
 
Zdaniem włodarza kolejne pokolenia podążają za sztandarem z wizerunkiem Ks. Kazimierza powodując, że jego postać jest wciąż żywa w sercach i umysłach ludzi; wzrasta to wszystko, co po sobie zostawił.
 
To druga postać, zaraz po wójcie-seniorze - Romanie Trąpczyńskim – „Honorowemu Obywatelowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie”, której Rada Gminy zdecydowała nadać tytuł za zasługi dla gminy. Zaszczytne miano „Zasłużonego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” Ks. Wróblewskiemu przyznano w geście szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju gminy, zaspakajanie duchowych potrzeb wspólnoty samorządowej, pomnażanie dobra, nadziei i miłości.
 
 
Decyzja o przyznaniu tej godności podjęta została podczas sesji Rady Gminy 9 lutego br. i była odpowiedzią na wcześniejszy wniosek mieszkańców Gwiździn.
 
Zwieńczeniem procesu był gest przekazania dyrektorowi placówki pamiątkowej tabliczki nawiązującej do nadania tytułu.  Uczynił to podczas piątkowej uroczystości Wójt Gminy - Tomasz Waruszewski, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy - Zbigniewa Wiśniewskiego.
 
 
 
 
Plastycznie na temat „drogi życia patrona”
 
Podczas uroczystego spotkania dokonano rozstrzygnięcia szkolnego konkursu plastycznego pn. „Droga życia Patrona”.
 
W kategorii klas 0 - III byli zwyciężyli uczniowie:  Wiktor Bielicki (I miejsce), Paulina Arentowicz (II miejsce), Paulina Groszkowska (III miejsce ). Wyróżniono Jakuba Karpińskiego.
 
W kategorii klas IV - VII nagrodzono: Zuzannę Stanowicką (I miejsce), Magdalenę Dereszewską (II miejsce), Bartosza Karpińskiego (III miejsce). Wyróżniono: Martynę Groszkowską i Agnieszkę Wadecką.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
 
Uroczystość zakończył program artystyczny wykonany przez uczniów.
 
Ten świąteczny dzień pokazał jak patron łączy szkolną społeczność z jego rodziną, lokalnymi władzami i wszystkimi przyjaciółmi szkoły.
 
 
Źródło, foto: SP Gwiździny

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 06.03.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także