Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Do dnia 9 marca trwa nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ilustracja do informacji: Do dnia 9 marca trwa nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Jeszcze do dnia 9 marca br. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w pokoju nr 1 trwa nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie”- edycja 2018.
 
 
O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
 
Dofinansowanie obejmuje, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty demontażu pokrycia dachowego oraz  koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie (ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo), w pok. nr 1, w punkcie obsługi interesanta lub klikając na poniższy link.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1), tel. 56 47 26 303.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 07.03.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także