Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Uczniowie z SP Jamielnik finalistami I etapu konkursu Energia Słońca dla Domu

Ilustracja do informacji: Uczniowie z SP Jamielnik finalistami I etapu konkursu Energia Słońca dla Domu
Nasi uczniowie odnotowują kolejne sukcesy! „Postaw na Słońce” to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej, w którym uczniowie szkoły w Jamielniku zostali finalistami.
 
W pierwszym etapie konkursu zajęli 4. miejsce na 53 szkoły gimnazjalne, uzyskując 1135,33 pkt. na 1200 pkt. możliwych do uzyskania (8 pierwszych miejsc to drużyny zwycięskie).
 
 
 
 
 
Słów kilka o projekcie
 
Ogólnopolski projekt „Postaw na Słońce”, skierowany do szkół oraz społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych.
 
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych i upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
 
Adresatami projektu są uczniowie gimnazjów i szkół średnich wszystkich typów z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas.
 
 
 
 
 
 
Dwa etapy
 
Projekt realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołów uczniowskich i podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy przebiega pn. „Energia Słońca dla Domu”, a do jego zadań należą:
 
- zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego;
- zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych;
- obliczanie zapotrzebowania energetycznego 6 jednorodzinnych budynków mieszkalnych według aplikacji przygotowanych przez Organizatora oraz wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2;
- dobranie systemów ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez analizowane budynki.
- przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 27.04.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także