Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Protokoły z zebrań wiejskich w II połowie 2018 roku

Zebrania będą dotyczyły uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 
 
 
 
Lp.
 
Sołectwo (miejsce)
 
Data
 
Protokoły
 
1.
Pustki – świetlica wiejska
11.09.2018 r.
PDF
2.
Radomno- remiza OSP
11.09.2018 r.
PDF
3.
Chrośle - świetlica wiejska
12.09.2018 r.
PDF
4.
Nowy Dwór Bratiański - świetlica wiejska
12.09.2018 r.
PDF
5.
Mszanowo – sala obrad Urzędu Gminy
13.09.2018 r.
PDF
6.
Nawra – świetlica wiejska
13.09.2018 r.
PDF
7.
Skarlin – lokal po byłej poczcie w budynku świetlicy wiejskiej
17.09.2018 r.
PDF
8.
Lekarty - świetlica wiejska
17.09.2018 r.
PDF
9.
Pacółtowo-świetlica wiejska
18.09.2018 r.
PDF
10.
Tylice - świetlica wiejska
18.09.2018 r.
PDF
11.
Jamielnik - świetlica wiejska
19.09.2018 r.
PDF
12.
Kaczek- świetlica wiejska
20.09.2018 r.
PDF
13.
Bratian – remiza OSP
20.09.2018 r.
PDF
14.
Bagno- świetlica wiejska
24.09.2018 r.
PDF
15
Gryźliny- świetlica wiejska
24.09.2018 r.
PDF
16
Gwiździny - remiza OSP
26.09.2018 r.
PDF

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lista powiązanych wydarzeń kalendarium

.Archiwum

 • Zebranie, 2018-09-11, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Pustkach

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-11, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Radomnie

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-12, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Chroślu

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-13, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Mszanowie

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-13, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Nawrze

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-17, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Skarlinie

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-17, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Lekartach

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-18, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Pacółtowie

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-18, 18:45:00

  Zebranie wiejskie w Tylicach

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-19, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Jamielniku

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-20, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Kaczku

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-20, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Bratianie

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-24, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Bagnie

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-24, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Gryźlinach

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Zebranie, 2018-09-26, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Gwiździnach

  Zebranie będzie dotyczyć uchwalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 • Data utworzenia: 06.09.2018
 • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także