Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

SP Jamielnik finalistami II etapu konkursu „Postaw na słońce”

Ilustracja do informacji: SP Jamielnik finalistami II etapu konkursu „Postaw na słońce”
„Postaw na Słońce” to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej, w którym uczniowie szkoły w Jamielniku zostali finalistami kolejnego etapu. O zmaganiach opowiedział nauczyciel z tej szkoły.
 
 
 
Przypominamy, że głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Badawczego "Postaw na słońce" - "Zarabiaj na słońcu" jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Skład zespołu badawczego to gimnazjaliści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku: Klaudia Kwiatkowska, Agnieszka Guzik, Martyna Hajduk, Angelika Gawryszewska, Patrycja Gawryszewska, Patrycja Sontowska, Patrycja Wojenkowska, Jakub Granica, Krzysztof Wojciechowski i Mateusz Żuralski. Pani Violetta Lewandowska jest koordynatorem projektu i opiekunem grupy.
 
W pierwszym etapie nauczyliśmy się wiele na temat OZE i fotowoltaiki. W drugim etapie konieczne było dotarcie z informacją o projekcie i zdobytą wiedzą do osób dorosłych. Jako uczestnicy projektu naukowo – badawczego postanowiliśmy pomóc młodzieży szkolnej i osobom dorosłym dowiedzieć się czegoś więcej na temat energii pozyskiwanej ze Słońca. Idąc w tym kierunku nasz zespół miał za zadanie podzielić się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym przygotowując kampanie promujące wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. W związku z powyższym, opracowany przez zespół terminarz zakładał realizację następujących działań: 1. Zakup niebieskich koszulek z naszytym logo naszego zespołu.
2. Opracowanie broszur i ulotek promujących prąd ze Słońca.
3. Przygotowanie czterech posterów prezentujących informacje z I etapu konkursu (w tym zamieszczenie gazetek ściennych w sali fizyko – chemicznej).
4. Specjalne wydanie czasopisma „Postaw na Słońce”.
5. Współuczestnictwo w powiatowym happeningu ekologicznym dla młodszych dzieci.
6. Organizacja apelu szkolnego, podczas którego należało zaprezentować efekty pracy z I etapu konkursu.
7. Współuczestnictwo w Sprzątaniu Świata 2018 „Warmia i Mazury” (w tym wykonanie transparentów).
8. Organizacja Konferencji Ekologicznej dla społeczności lokalnej.       
 
Kluczowym elementem było przygotowanie Konferencji Ekologicznej i zaprezentowanie efektów swojej pracy w oparciu o wiadomości zdobyte w pierwszym etapie konkursu, jak również o doświadczenia wynikające z pracy nad projektem (wyliczenia przeprowadzone dla indywidualnych domów mieszkalnych).
 
 
 
PRZEBIEG KONFERENCJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
 
Dnia 9 maja br., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku odbyła się Konferencja Ekologiczna dla społeczności lokalnej. Czas trwania: od 13:15 do 14:15.  
 
Na początku przedstawiliśmy się, a następnie powitaliśmy naszych gości i podaliśmy plan konferencji uwzględniając określenie celu spotkania w tak szerokim gronie. Niezwłocznie przystąpiliśmy do kolejnego punktu naszej prezentacji, tj. omówienia podstawowych zagadnień nawiązujących do OZE: źródła energii wykorzystywane przez ludzi i skutki tej działalności, czy też sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE.
 
Kolejnym punktem stały się zagadnienia dotyczące fotowoltaiki w związku z czym zaprosiliśmy naszą społeczność na film: Fotowoltaika – zasada działania i budowa. EkoFachowcy.pl (https://www.youtube.com/watch?v=4AsLtfmkNlw). Następnie przeszliśmy do omówienia terminu: Prosument i także posłużyliśmy się filmem: Jaką pomoc Państwa wybrać – „Prosumenta” czy taryfy gwarantowane? (https://www.youtube.com/watch?v=a-BP5FPUkmo). Kolejno, zgodnie z planem zaprezentowaliśmy wykonane projekty przez Szkolny Zespół Konkursowy dla jednorodzinnych domów z sąsiedztwa i budynku szkoły, pamiętając o prezentacji portalu: www.postawnaslonce.pl. i przedstawieniu źródeł finansowania mikroinstalacji.
 
Po tym, jak nasza grupa przedstawiła efekty swojej pracy z I etapu konkursu, oddaliśmy głos zaproszonym ekspertom. Jako pierwszy Pan Krzysztof Puwalski - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, przybliżył nam informacje o wykorzystaniu OZE w powiecie nowomiejskim z podkreśleniem pozytywów paneli PV. Kolejnym prelegentem był Pan Jarosław Wiśniewski - Kierownik Działu Zarządzania Systemami w ogólnoświatowej sieci fabryk IKEA (oddział w Lubawie). Pan Wiśniewski opowiadał, jak sieć IKEA wykorzystuje OZE, a zwłaszcza energię pozyskiwaną ze Słońca. Podkreślał korzyści ekonomiczne i środowiskowe w odniesieniu do „swojego” zakładu.  prelekcji Pan Wiśniewski przeprowadził konkurs, którego tematem było OZE i treść wygłoszonej prelekcji. Nagrodami były lampki odblaskowe.
 
W naszej konferencji uczestniczyło wiele osób. Byli to uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, nasi rodzice, prosumenci, pani dyrektor, pani wicedyrektor, właściciele domów jednorodzinnych oraz wcześniej wspomnieni prelegenci jako goście specjalni.
 
Czas trwania drugiego etapu konkursu: marzec – czerwiec 2018 r.
 
W drugim etapie zajęliśmy wyższe, niż w pierwszym etapie konkursu, bo DRUGIE miejsce.
Uroczysta gala podsumowująca IV edycję projektu „Postaw na Słońce”, podczas której zostaną wręczone nagrody zwycięskim zespołom odbędzie się 12 października w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Środowiska.
 
 
 
Źródło: SP Jamielnik

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 05.10.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także