Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Aktualności dla mieszkańca

LGD zaprasza na cykl szkoleń

Załączniki

Ilustracja do informacji: LGD zaprasza na cykl szkoleń
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na cykl szkoleń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:
 Lp.
Jednostka terytorialna
Termin szkolenia
Miejsce szkolenia
Godziny szkolenia
1.
Gmina miejska
Nowe Miasto Lubawskie
Gmina wiejska
Nowe Miasto Lubawskie
Gmina Kurzętnik
19.06.2018 r.
Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 16:00
2.
Gmina Biskupiec
21.06.2018 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu
ul. Rynek 4 13-340 Biskupiec
od 16:00
3.
Gmina miejska Lubawa
Gmina wiejska Lubawa
25.06.2018 r.
Urząd Miasta Lubawa
ul.Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa
od 16:00
4.
Gmina Rybno
26.06.2018 r.
Urząd Gminy Rybno
ul.Lubawska 15
13-220 Rybno
od 16:00
5.
Gmina Grodziczno
28.06.2018 r.
Urząd Gminy Grodziczno
Grodziczno 17a
13-324 Grodziczno
od 16:00
 
 
Zakres tematyczny szkolenia zgodny z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
- Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. (Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)
- Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)
- Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)
- Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.)
- Wsparciu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (inkubatory przetwórstwa lokalnego)
- Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.( szkolenie skierowane tylko do Gmin Biskupiec i Grodziczno!)
Szkolenie skierowane jest do:
- Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin),
- NGO, stowarzyszenia, parafie, OSP, grupy nieformalne (np. KGW, kluby sportowe itp.)
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach!
W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail
 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 14.06.2018
  • Autor:Andrzej Januszewicz

Zobacz także