Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Energooszczędna szkoła w Gwiździnach

Ilustracja do informacji: Energooszczędna szkoła w Gwiździnach
Wymiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. w systemie wodnym w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach to efekt zrealizowanego przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie kolejnego projektu unijnego.
 
 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, władze gminy postanowiły zainwestować w nowoczesny, energooszczędny system grzewczy w placówce, oparty na odnawialnych źródłach energii. Wybudowana została również kotłownia kontenerowa na biomasę. Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia w gminie,  a przy okazji zmniejszą się koszty ogrzewania.
 
 
 
Całkowita wartość projektu to 375 568,29 zł, z czego aż 85% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                   
„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach.”
 
Projekt wspófinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.01.00-28-0103/16-00 z dnia 13 X 2016 r. 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 14.09.2017
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także