Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Cel: oszczędne zużycie energii cieplnej i elektrycznej w szkole w Skarlinie

Ilustracja do informacji: Cel: oszczędne zużycie energii cieplnej i elektrycznej w szkole w Skarlinie
Przed władzami gminy Nowe Miasto Lubawskie kolejne wyzwanie – podjęto kroki w drodze do kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie. Ma to zapewnić oszczędne zużycie energii cieplnej i elektrycznej w placówce, a tym samym zagwarantować komfortowe warunki dla korzystających z niej dzieci i grona pedagogicznego. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie zużycia energii.
 
 
 
W ramach inwestycji w szkole zostaną wymienione: okna, drzwi zewnętrzne, instalacja CO i oprawy oświetleniowe na LED-owe; będzie wykonany remont: elewacji, istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym (pellet drzewny) z wymianą kotła oraz istniejącego przyłącza CO i c.w.u. do budynku szkoły; obiekt zostanie doposażony w centralną instalację c.w.u.; docieplone będą: stropy ostatniej kondygnacji, dach i ściany przy gruncie; wykonane zostaną opaski wokół budynku.
 
Wykonanie zadania powierzono firmie Strzał-Tras Piotr Strzałkowski z Mleczkowa. Umowa opiewa na kwotę 1,4 mln zł, a zakończenie prac przewiduje się we wrześniu br.
 
 
 
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dotacji jaką udało się pozyskać gminie Nowe Miasto Lubawskie to 994 tys. zł.
 
 
 
 
 
                                                   
Zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie”
współfinansowane ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Umowa nr RPWM.04.03.01-28-0053/17-00.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 17.01.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także