Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Dotacje również na oświatę

Ilustracja do informacji: Dotacje również na oświatę
W okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”. W ramach projektu, nauczyciele z placówek biorących udział w projekcie, będą doskonalić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (m.in. laptopy, tablety, komputery stacjonarne, tablice interaktywne, kamery i aparaty cyfrowe).
 
 
Prowadzone będą zajęcia dla uczniów dotyczące kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz zajęcia w ramach indywidualizacji pracy z uczniem. Część uczniów będzie uczestniczyć w zajęciach w innych szkołach z terenu gminy, dzięki czemu zostaną nawiązane nowe kontakty rówieśnicze. Dla części uczestników projektu zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjno-naukowe i piknik naukowy zachęcający dzieci do nauki i zdobywania wiedzy z innych źródeł. 
 
 
Całkowita wartość projektu: 1 309 488,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 013,00 zł                                                                              
Wkład własny: 65 475,00 zł
 
 
Projekt pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 05.10.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także