Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Protokoły z zebrań wiejskich w I połowie 2016 roku

Zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach dotyczyły sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 
L.p.
 
Sołectwo
 
Data Miejsce Godzina Protokół
1. Gwiździny 10.03.2016 r. Ś. wiejska 18:00 PDF
2. Pustki 14.03.2016 r. Ś. wiejska 17:00 PDF
3. Radomno 14.03.2016 r. Remiza OSP 18:00 PDF
4. Mszanowo 15.03.2016 r. Sala sesyjna UG 17:00 PDF
5. Nawra 15.03.2016 r. Ś. wiejska 18:30 PDF
6. Gryźliny 16.03.2016 r. Ś. wiejska 16:30 PDF
7. Bagno 16.03.2016 r. Ś. wiejska 18:00 PDF
8. Jamielnik 17.03.2016 r. Ś. wiejska 18:00 PDF
9. Skarlin 29.03.2016 r. Ś. wiejska 17:00 PDF
10.
Lekarty
29.03.2016 r. Ś. wiejska 18:30 PDF
11. Kaczek 22.03.2016 r. Ś. wiejska 16:30 PDF
12. Bratian 22.03.2016 r. Remiza OSP 18:00 PDF
13. Pacółtowo 30.03.2016 r. Ś. wiejska 17:00 PDF
14. Tylice 30.03.2016 r. Ś. wiejska 18:30 PDF
15. Nowy Dwór Bratiański 31.03.2016 r. Ś. wiejska 17:00 PDF
16. Chrośle 31.03.2016 r. Ś. wiejska 18:30 PDF
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lista powiązanych wydarzeń kalendarium

.Archiwum

 • Zebranie wiejskie, 2016-03-10, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Gwiździnach

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-14, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Pustkach

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-14, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Radomnie

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-15, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Mszanowie

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-15, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Nawrze

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-16, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Gryźlinach

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-17, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Jamielniku

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-29, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Skarlinie

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-29, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Lekartach

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-22, 16:30:00

  Zebranie wiejskie w Kaczku

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-22, 18:00:00

  Zebranie wiejskie w Bratianie

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-30, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Pacółtowie

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-30, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Tylicach

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-31, 17:00:00

  Zebranie wiejskie w Nowym Dworze Bratiańskim

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Zebranie wiejskie, 2016-03-31, 18:30:00

  Zebranie wiejskie w Chroślu

  Dot. sprawozdania sołtysa za 2015 rok oraz informacji wójta o bieżących sprawach gminy.
 • Data utworzenia: 03.03.2016
 • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także