Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Zajęcia w Mikołajkach i podwyższone kwalifikacje nauczycieli. Działania w ramach projektu.

Ilustracja do informacji: Zajęcia w Mikołajkach i podwyższone kwalifikacje nauczycieli. Działania w ramach projektu.
Dobiegły końca zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia nauczycieli, w ramach realizowanego przez gminę projektu, związanego z wyrównywanie szans uczniów w szkołach w Bratianie i Jamielniku. Przypomnijmy, że działania były możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
 

 
Zajęcia pozaszkolne w Mikołajkach
Zajęcia dodatkowe odbywały się w Mikołajkach, dokąd grupy uczniów ze szkół w Bratianie i Jamielniku wyjeżdżały pod opieką nauczycieli. Czym uczestnicy mogą się pochwalić? Między innymi wyniesioną wiedzą i zdobytymi umiejętnościami praktycznymi.
 
 
Uczniowie rozwijali swoją wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych, takich jak: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w grupie, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Doświadczeni trenerzy z Akademii Nauki w Olsztynie prowadzili zajęcia z warsztatów kreatywności, robotyki Lego, programowania oraz eksperymentów  naukowych.
 
Zajęcia promowały model życia, który jest nieograniczony stereotypowym widzeniem społecznych ról płciowych. Uwzględniały również takie zagadnienia jak: język bez przemocy, prawa osób niepełnosprawnych, role kobiet i mężczyzn, uczyły wzajemnego szacunku. Zajęcia dostosowane były do rozwoju i wieku dzieci i młodzieży.
 
 
 
 
Podwyższone kwalifikacje nauczycieli
W ramach projektu nauczyciele mieli możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK). Oni także mogą pochwalić się certyfikatami z tytułu zdobytej wiedzy.
 
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach liczących po 11- stu nauczycieli z dwóch szkół objętych projektem. Wymiar szkolenia wynosił 64 godziny ( 8 dni po 8 godzin) na grupę i poprowadził je trener z firmy doradczo-szkoleniowej.
 
Pedagodzy przećwiczyli m.in. takie zagadnienia jak:
− obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego (w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS);
− wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym (w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami niepełnosprawnymi
oraz w kształceniu informatycznym);
− nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
− edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;
− wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
- usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, wykorzystanie TIK w edukacji osób niepełnosprawnych.
 
 
 
 
 
                                      
Projekt pn. „Wyrównywanie szans uczniów w szkołach w Bratianie i Jamielniku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  Poddziałanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 17.10.2017
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także