Inwestycje

Realizacja projektu Polska-Rosja coraz bliżej

 
       W Jamielniku trwają intensywne prace budowlane. Już pod koniec roku mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowych dróg gminnych. Jednak to nie jedyna inwestycja realizowana w Jamielniku. Równocześnie z budową dróg prowadzone były prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. Tak rozległy zakres prac ma swoje logiczne uzasadnienie - zaprojektowana kanalizacja sanitarna biegnie bowiem w trasie powstających ulic. Wartość obu inwestycji to niemal 10 mln zł, a to jeszcze nie koniec. W planach na najbliższe lata jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w tejże miejscowości. Kilka dni temu okazało się, iż jesteśmy już krok bliżej realizacji tej inwestycji.
   
      Przypomnijmy, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie w roku 2018 złożyła z miastem Sowieck (Obwód Kaliningradzki) wspólny wniosek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020. Nasza gmina wnioskowała o przeznaczenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km i oczyszczalni ścieków w Jamielniku, natomiast strona rosyjska m.in. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Tylża, która ma swe ujście  w rzece Niemen.
       21 października ukazała się lista zatwierdzająca projekty złożone w ramach Programu. Na 42 wnioskodawców (każdy wniosek musiał składać się z partnerów polsko-rosyjskich) zaledwie 10 wniosków znalazło się na wspomnianej liście zadań przeznaczonych do dofinansowania.  W tym gronie znalazła się również Gmina NML.
 
     Cały budżet projektu to niemal 2,3 mln euro, z czego 1,25 mln euro przypada na Gminę Nowe Miasto Lubawskie, która jest liderem projektu, a ponad 1 mln euro na miasto Sowieck. Samo dofinansowanie obejmuje 90% kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie. W przypadku finalnego zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego przez Komisję Europejską koszt budowy zostanie w znacznej części zrefundowany.
 
      Trzymamy kciuki, aby decyzja KE okazała się dla nas pomyślna. Budowa sieci kanalizacyjnej nie tylko wpłynie korzystnie na środowisko (stare szambo może stanowić poważne zagrożenie - do wód powierzchniowych i gruntowych, a także do gleby, mogą dostawać się zanieczyszczenia). Przede wszystkim podwyższy ona standard i jakość życia mieszkańców Jamielnika poprzez zmniejszenie kosztów związanych z utrzymywaniem zbiorników bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego szamba. Wiąże się to również z brakiem kontroli nad terminowym opróżnianiem zbiorników oraz eliminacją brzydkich zapachów.
 
 
O wspólnym projekcie z miastem Sowieck pisaliśmy m.in.: http://old2.gminanml.pl/PL/1000/698/Wizyta_wojta_w_rosyjskim_miescie_Sowieck/k/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Bo rower jest zawsze OK!

 
 
        W 2016 r. władze gminy Nowe Miasto Lubawskie zainicjowały wyjątkowy w regionie projekt. Postanowiły wykorzystać teren po dawnej linii kolejowej nr 251 z Tamy Brodzkiej do Iławy na budowę ścieżki rowerowej. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę!      W chwili obecnej, na niemal 9-kilometrowym odcinku można pokonać trasę z Łąk Bratiańskich aż do skrzyżowania z drogą z Radomna do Gryźlin, do jakże intrygująco brzmiącego wybudowania o nazwie Bagno-Szaleniec.  Poza kilkoma skrzyżowaniami nie ma możliwości kontaktu rowerzystów z samochodami.  O tym, jak wielką popularnością cieszy się ścieżka nie tylko wśród rowerzystów (to także raj dla rolkarzy, miłośników nordic walking i spacerowiczów) mówi specjalny licznik stojący w Bratianie. Tylko w tym roku trasa została pokonana już ponad 55 tys. razy! Smaczku trasie dodaje fakt, iż przebiega ona w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Wzgórza, malownicze wiosenne wylewy Drwęcy, migrujące ptaki – to tylko niektóre elementy uprzyjemniające trasę. W Bratianie, przy dworcu kolejowym z początku XX wieku, można spróbować swoich sił na plenerowej siłowni a przed Radomnem urządzić piknik pod wiatami.
 
      Właśnie tam, w niedzielne popołudnie 15 września, dokonaliśmy uroczystego otwarcia kolejnego odcinka ścieżki. Na wszystkich miłośników rowerów w umówionym miejscu spotkania czekały już m.in. panie z KGW Bratian ze swoim stoiskiem, serwujące gorącą grochówkę. Grochówka – przysmak ponadczasowy i obecny na każdej imprezie plenerowej – sprawdziła się również tym razem, bowiem mimo słonecznej pogody we znaki dawał się także dość silny i chłodny wiatr. Na dwóch grillach, obsługiwanych przez sołtysów wsi Bagno i Gryźliny oraz strażaków ochotników z jednostki w Radomnie, skwierczały soczyste, swojskie kiełbaski. Do tego pajda chleba ze smalcem i ogórkiem – czego chcieć więcej? No, może przydałby się kawałek ciasta na deser…Ciasto było, a owszem. Jednak pyszne wypieki przygotowane przez KGW Radomno rozeszły się wśród uczestników pikniku niczym ciepłe bułeczki! Sytuację uratowały słodkie gofry serwowane przez Panie z Bratiana.
 
      Po chwilowym odpoczynku i zaspokojeniu pierwszego apetytu przyszedł czas na oficjalne otwarcie nowego odcinka ścieżki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Tomasz Waruszewski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadetta Hordejuk (oboje przyjechali na uroczystość na rowerach, a jakże!), Radny Gminy - Piotr Jadanowski oraz Sołtys Radomna – Edyta Bendkowski.
       Gospodarz gminy podziękował licznie przybyłym miłośnikom aktywnego wypoczynku za udział w pikniku oraz wyraził nadzieję, iż w przyszłości również władze sąsiedniej gminy rozpoczną prace nad kontynuacją ścieżki. Kto wie, być może już za kilka lat będziemy mogli wybrać się na przejażdżkę  z Nowego Miasta Lubawskiego do Iławy?
 
        Wartość inwestycji to  1,4 mln zł, z czego prawie 1 milion zł to kwota dofinansowania jaką pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  W ramach tej kwoty powstał 2,5 kilometrowy odcinek ścieżki       o szerokości niemal 2,5m. Warto zauważyć, iż jest to jedna z szerszych tras w regionie i jedna z niewielu o nawierzchni asfaltowej, co jest istotne zwłaszcza dla miłośników rolek, hulajnóg i deskorolek.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Otwarcie ściezki rowerowej 2019

Stacja Uzdatniania Wody w Skarlinie otwarta

        6 września 2019 r., w obecności przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych i lokalnej społeczności, odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Skarlinie. Od ponad dwóch miesięcy dostarcza ona wodę do dziewięciu miejscowości: Bagna, Chrośla, Gryźlin, Jamielnika, Lekart, Nowego dworu Bratiańskiego, Pustek i Radomna. Jest to pierwsza z trzech stacji jakie mają powstać na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. Dzięki tym inwestycjom powstanie zupełnie nowy system zaopatrywania naszych mieszkańców w wodę najwyższej jakości. Potwierdzają to mieszkańcy wyżej wspomnianych miejscowości, którzy już w momencie przełączenia wodociągu zauważyli istotną różnicę zarówno w smaku, jak i wyglądzie płynącej z ich kranów wody. System ten zapewni również ciągłość dostaw oraz zminimalizuje ilość awarii. Jak wyjaśnił Janusz Sekulski – wykonawca inwestycji – stacja w Skarlinie została wyposażona w generator prądu, dzięki czemu może funkcjonować nawet w sytuacji przerwy w dostawie energii. Dodatkowo wybudowano dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 290 metrów sześciennych, które zapewnią wodę mieszkańcom w przypadku awarii w innych źródłach.
 
       Symboliczną wstęgę przecięli wspólnie wójt gminy Tomasz Waruszewski, prezez ZUK w Mszanowie Dawid Kołakowski, sołtys Skarlina Andrzej Godziński, radny gminy Andrzej Pieńczewski i wykonawca Janusz Sekulski. Zarówno wójt jak i prezes ZUK podziękowali mieszkańcom Skarlina za cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy stacji oraz za to, że we własnym zakresie wykonali połączenia na swoich posesjach.
 
       Po poświęceniu budynku przez ks. kan. Krzysztofa Szulca zgromadzeni goście przystąpili do zwiedzania obiektu. Na pytania dotyczące funkcjonowania stacji odpowiadali wykonawca i przedstawiciel spółki komunalnej.
 
      Jak przyznał Tomasz Waruszewski, inwestor zastosował podwyższony standard materiałów użytych do budowy. Wartość inwestycji to ponad 4 mln złotych. Dwa miliony to kwota, jaką gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 750 tys. zł wkładu finansowego pochodzi z budżetu gminy, natomiast pozostała kwota to środki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mszanowie. Dzięki temu powstał nowoczesny, zaawansowany technologicznie obiekt. Na uwagę zasługuje również bryła budynku oraz elewacje, nawiązujące stylistycznie do architektury regionu. Znajdująca się na wjeździe do wsi stacja stała się niewątpliwie wizytówką Skarlina.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: SUW Skarlin - otwarcie

Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane

        Gmina Nowe Miasto Lubawskie zawarła kolejne umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tym razem pozyskaliśmy dofinansowanie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku.
       
        Nie da się ukryć, iż świetlica w Mszanowie lata świetności ma już za sobą, przez co nie można w pełni wykorzystać jej potencjału. Gruntowny remont jakiemu zostanie poddana na pewno to zmieni. Zdecydowanie przyjemniej będzie można spędzić czas podczas rodzinnych biesiad czy też oficjalnych spotkań.
Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą nawierzchni podłogowej), przerobienie wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz  wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.
        Całkowita wartość projektu wynosi prawie 925 tys. zł. Kwota dofinansowania pozyskana przez gminę na realizację to niemal 81% wartości inwestycji czyli ponad 740 tys. zł.  
Prace budowlane  rozpoczną się prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, po przeprowadzeniu procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy.  
 
        Zmiany czekają również Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jamielniku. Budynek szkoły zostanie poddany termomodernizacji w 2021 roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje się: wymiana części przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części grzejników i źródła ciepła na nowy kocioł na biomasę, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego.
Wykonanie wszystkich prac nie tylko wpłynie korzystnie  na koszty utrzymania budynku ale też poprawi komfort nauki i pracy uczniom i nauczycielom (m.in. w zimie budynek będzie się szybciej nagrzewał i dłużej utrzymywał ciepło).
        Całkowita wartość projektu to ponad 1,6 mln zł,  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,3 mln zł, tj. niemal 81% przewidzianych wydatków.
Podobnie jak w przypadku mszanowskiej świetlicy tak i tu prace rozpoczną się po zakończeniu procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę.
 
czytaj dalej

Kolejne inwestycje drogowe

        23 lipca wójt gminy Tomasz Waruszewski podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację dwóch zadań polegających na przebudowie dróg gminnych.
          Zadanie pierwsze - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki - będzie wsparte środkami finansowymi Nadleśnictwa Iława w wysokości 300 tys. zł.  W ramach zadania zostanie przebudowana droga, która otrzyma nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 550 m.b. Całkowita wartość inwestycji to ponad 600 tys. zł.
         Zadanie drugie to już V etap inwestycji. Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice (dojazdowej do gruntów rolnych we wsi) - będzie współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który przeznaczy na ten cel 60 tys. zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowany kolejny odcinek w stronę byłego PGR w Tylicach o długości ok. 120 m.b., który również będzie miał nawierzchnię asfaltową. Wartość całkowita inwestycji to ponad 130 tys. zł.
          Planowany termin zakończenia prac to połowa października 2019 roku.
czytaj dalej

Wielomilionowa inwestycja w Jamielniku

Władze gminy  poczyniły kolejny krok w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Po Mszanowie, Bratianie i Pacółtowie, Jamielnik jest kolejną miejscowością, w której powstanie nowoczesna sieć sanitarna. Ze względu na duży zasięg inwestycji roboty zostały podzielone na dwa zadania:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km w ulicach: Jana Pawła II, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna i Sportowa.
Wykonawcą tej części robót jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km w ulicach: Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa.
Wykonawcą tej części robót jest Zakład Usług  Komunalnych w Mszanowie Sp. z .o.o.
 
Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej to ok. 1,95 mln zł
 
 
Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie kolejna wielomilionowa inwestycja – budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa dróg gminnych i oświetlenia drogowego. W ramach zadania:
  1. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa;  
  2. Budowa jezdni, zjazdów i chodników wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość jezdni zaplanowanej do przebudowy wynosi 2,75 km, a długość chodników to ok. 1,9 km.
  3. Wykonane zostanie nowoczesne oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych z nowoczesnymi oprawami typu LED w ilości 101 sztuk;
Wykonawcą branży drogowej i energetycznej jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, natomiast za budowę kanalizacji deszczowej będą odpowiadały te same firmy, co za kanalizację sanitarną.
 
10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zastępca wójta - Agnieszka Paturalska-Miehlau, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Joanny Artuszewskiej - podpisała umowę na dofinansowanie jednego z etapów inwestycji jakim jest "Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik". Kwota dofinansowania - 4 mln zł - pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Łącznie wartość inwestycji branży drogowej, energetycznej i kanalizacji deszczowej to
ok. 7,8 mln zł
 
Przewidywany termin zakończenia prac to LISTOPAD 2019 R.
 
 
czytaj dalej

Trwają prace przy budowie drogi gminnej w Radomnie.

      Jak już informowaliśmy, w marcu wójt gminy Tomasz Waruszewski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap I". Kwota wsparcia, jaką pozyskaliśmy do realizacji tego zadania pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 700 tys. zł.
      Inwestycja zakłada wykonanie drogi o długości niemal 900 mb w Radomnie, od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku kościoła i dalej w stronę jeziora.
    W ramach dofinansowania wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną linie energetyczne i telekomunikacyjne. W chwili obecnej ten etap prac zmierza ku końcowi. W ciągu najbliższych dni na teren budowy wejdzie kolejna ekipa, która zajmie się budową nawierzchni.
      Przewidywany termin zakończenia prac to przełom września i października.
     Całkowita wartość inwestycji drogowej, łącznie z budową oświetlenia drogowego, to ponad 2 miliony złotych.
czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Pustkach i Radomnie.

W drugiej połowie kwietnia, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podpisał umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Pustki. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W chwili obecnej ku końcowi zbliża się pierwszy z nich. Wzdłuż dróg w Pustkach zainstalowano 14 nowych lamp, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale wszystkich użytkowników jezdni.
 
Przed nami realizacja drugiego zadania, czyli budowa oświetlenia drogowego w Radomnie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Oświetlenie Pustki i Radomno

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
czytaj dalej

Umowa na budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej podpisana!

Już we wrześniu trasa wycieczek rowerowych będzie jeszcze dłuższa! Wójt gminy, Tomasz Waruszewski, podpisał umowę na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Bratian-Iława. Długość nowego odcinka to prawie 2,5 km. Wykonawcą jest firma „Drogomex” Sp. z o.o. z Pruszkowa a wartość inwestycji wyniesie 1 369 000, 00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków  własnych oraz  ze  środków  uzyskanych  z  dofinansowania  z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego  na  lata 2014 – 2020 „Efektywne  wykorzystanie  zasobów.”
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Ścieżka rowerowa

1 2 3