Aktualności

Szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów

         Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.
25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
 
Jak można dokonać rejestracji?
 
 • zadzwoń na darmową całodobową infolinię – 989;
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób mogą zarejestrować Cię również Twoje dzieci lub wnuki. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będą oni posiadali Twój numer PESEL.
 
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu.
Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany.
W przeciwnym wypadku skorzystaj z dwóch pozostałych opcji.
 
 • skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są na stronie http://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
           
           Seniorzy, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień ( posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami lub nie mają możliwości samodzielnego dojazdu) od 25 stycznia będą mogli skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.
 
           Po potwierdzeniu terminu szczepień kwestię transportu dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie można ustalić pod numerem telefonu: 502 675 742
 
czytaj dalej

Klub Seniora w Jamielniku otwiera swe podwoje

          W Jamielniku oddano do użytku nowo powstały Klub Seniora. Powstał on na bazie pomieszczeń wcześniej zajmowanych przez druhów z tamtejszej jednostki OSP.
         
          Inwestycja została zrealizowana w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania to 150 tyś. zł, z tego 25 tyś. zł przeznaczono na wyposażenie Klubu, a 125 tyś. zł na remont pomieszczeń. Całkowity koszt zadania to blisko 200 tys. zł.
 
          Budynek świetlicy wiejskiej przeszedł niemalże gruntowny remont.  Adaptację  zaplanowano tak,  by był on w pełni dostępny dla seniorów, a także przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, dlatego nie zabrakło tam podjazdu oraz łazienek spełniających
te wymogi.  Seniorzy mają do dyspozycji wiatrołap, salę główną, kuchnię, dwie łazienki i szatnię. Zakupiono również niezbędne wyposażenie zapewniające funkcjonowania Klubu.
 
          Realizację zadania pn. "Prowadzenie Klubu Senior+ w Jamielniku" zlecono organizacji pozarządowej, której oferta została wybrana w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację tegoż zadania. Organizacją tą jest Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik, któremu przyznano również dotację na ten cel
w wysokości 5 000,00 zł.
 
           Przekazanie kluczy do pomieszczeń nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni. Niestety, z  uwagi na obecną sytuację i decyzję Wojewody o czasowym ograniczeniu działalności stacjonarnej placówek działających w ramach Programu "Senior+", Klub w Jamielniku na razie nie może rozpocząć normalnej działalności. Jednak gdy tylko wszystko wróci do normy ,Klub Senior + w Jamielniku będzie wspaniałym miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności. Na pewno skorzystają
z niego wszyscy, dla których jesień życia jest początkiem nowej przygody.
 
           Istnieje możliwość dołączenia do grupy seniorów. Zapraszamy wszystkich chętnych
z Jamielnika i okolic. Zapisać dokonać można u Pani Barbary Grzywacz (nr telefonu: 502 648 530)
ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik oraz w jamielnickiej bibliotece.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Pomeszczenia Klubu Seniora w Jamielniku

Finał naboru wniosków z PROW 2014-2020

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać,
że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.
 
        Środa, 13 stycznia 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych". Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. I co ważne, musi to być jedna z następujących trzech rodzajów działalności gospodarczej: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność usługowa następująca po zbiorach.
 
       Wysokość dofinansowania to nawet 500 tys. zł. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
 
        Z kolei w czwartek, 28 stycznia 2021 r., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Można je również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
 
         O pomoc może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).
 
        ARiMR przypomina również, że przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dla tych działań PROW 2014-2020 nabory kończą się odpowiednio 26 lutego i 28 lutego 2021 r.
 
        Więcej informacji:http://www.arimr.gov.pl; w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji, pod bezpłatnym numerem infolinii – tel. 800-38-00-84.
czytaj dalej

Podziel się książką - wspólna akcja bibliotek i Kinder

       Biblioteki publiczne naszej gminy w: Bratianie, Gwiździnach, Jamielniku i Radomnie biorą udział w akcji Kinder „Podziel się książką”. Kinder razem z wydawnictwem Znak i bibliotekami organizuje zbiórkę książek do wspólnego czytania. W bibliotekach znajdują się specjalnie oznaczone kartony, do których można wrzucać książeczki dla dzieci w wieku 2-14 lat. Kinder odbierze je, uzupełni o nowe książki i przekaże małym bibliotekom, w których ich brakuje.
 
     Pamiętajcie! Oddajemy tylko niezniszczone i kompletne książki.
 
     Każdy za wsparcie akcji otrzyma zakładkę zaprojektowaną przez Ambasadorów oraz dyplom od Kinder.
     Akcja została przedłużona do 24 stycznia 2021r.
 
     Dzięki Państwa aktywności w tej akcji Biblioteka może otrzymać dwie pufy lub wygrać, o ile uda nam się jak najszybciej zapełnić trzy kartony, spotkania z autorami książek dla najmłodszych (nagroda dla 5 bibliotek, które najszybciej napełnią kartony).
 
     Więcej informacji na stronie akcji: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/
 
     Zachęcamy do udziału!
czytaj dalej

KGW rozliczają się z dotacji

       Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.
 
        Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków.
 
        5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła –
w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.
 
        Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:
 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej
  w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
 • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.
Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.
Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: http://www.arimr.gov.pl
i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84
czytaj dalej

OPS zakończył projekt

         Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 p.t.  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników OPS świadczących usługi dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID – 19". 

          Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa pracowników OPS przed zachorowaniem na SARS-CoV-2 (opiekunki środowiskowe, asystent rodziny, pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni OPS), oraz podopiecznych, u których realizowane są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, a także zwiększenie bezpieczeństwa petentów załatwiających bieżące sprawy w OPS (podania, wnioski) w warunkach pandemii COVID-19. 

          Dzięki realizacji projektu zostały zakupione środki ochrony osobistej chroniące przed zachorowaniem na SARS-CoV-2: maski, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk, stojaki automatycznego dozownika płynu, termometry elektroniczne.

          W ramach projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 22 024,56 zł.

czytaj dalej

Akcja segregacja - słów kilka o makulaturze

 
 
             Zachęcamy Was do zwiększenia swojej aktywności w kwestii segregacji makulatury. Co prawda czasy, gdy w zamian za makulaturę dostawało się papier toaletowy już dawno minęły (na szczęście!), nadal możemy przyczynić się do jej ponownego użytku. Nie ulega wątpliwości fakt, że w wielu naszych domach tak popularna gazeta służy jako rozpałka w piecach. Jednak najlepiej nadaje się do tego papier szary, z gazet codziennych. Każdy inny papier zalecamy oddać do recyklingu.
 
            Czy wiedzieliście, że kolorowe gazety są zlepkiem chemikaliów, które nie tylko trudno się palą ale i tworzą drobny popiół, który łatwo ulatuje kominem? Łatwo więc domyślić się, że drobinki te ponownie wdychamy. Nawet jeśli od razu nie odczuwamy negatywnych skutków, na pewno w przyszłości odbije się to na naszym zdrowiu.
 
             Bez wątpienia zalet recyklingu jest wiele.  Po pierwsze, śmieci nie zalegają na wysypiskach. Po drugie, oszczędzamy miejsce, energię, wodę oraz surowce; ograniczamy również emisję szkodliwych związków do atmosfery. Poza tym, chronimy drzewa, a do gleby dostaje się mniej ścieków i odpadów przemysłowych. Najogólniej mówiąc – chronimy naszą planetę i nas samych przed katastrofą ekologiczną. Zbyt górnolotne? Za prawidłową segregacją przemawiają również względy finansowe. To dzięki niej w naszych portfelach może zostać więcej pieniędzy. Na pewno pojawią się słowa oburzenia i zarzuty, że przecież już teraz płacimy wręcz horrendalne stawki za odbiór odpadów. To prawda, od dnia wprowadzenia ustawy o obowiązku segregacji opłaty wzrosły dwukrotnie. Jednakże w przypadku, gdy selektywna zbiórka odpadów nie będzie przebiegać prawidłowo, szybko może się okazać, że stawki te wzrosną jeszcze bardziej. I nawet zniżka za posiadanie kompostownika nie będzie w stanie nam ich zrekompensować.
 
(temat bioodpadów i zniżek dla posiadaczy kompostownika omówiony został w artykule: https://gminanml.pl/PL/3016/1254/Bioodpady_-_dlaczego_przysparzaja_nam_najwiecej_problemow/k/)
 
 
czytaj dalej

Konkurs "Sternik" - jak radzimy sobie w pandemii

Sternik. Cała naprzód!

           Głównym celem konkursu Sternik. Cała naprzód! jest nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) lub NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, które najsprawniej żeglowały podczas sztormu COVID-19.

            To konkurs dla liderów, którzy mimo niesprzyjających okoliczności potrafili utrzymać bezpieczny kurs, którzy planują długoterminowo,  patrzą za horyzont, którzy teraz mogą wypłynąć na szerokie wody i/lub powrócić do działania na pełnych obrotach.

            Organizatorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami. Kapituła konkursu, wyłoni spośród wytrawnych żeglarzy biznesu te firmy lub jednostki,  które – mimo sztormu COVID-19 - utrzymały bezpieczny kurs, a ostatnie nawałnice wzmocniły ich zespoły. Nagrodzimy tych, którzy najlepiej wykorzystują dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płynności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych warunków rynkowych.

         Naszym celem jest pokazanie liderów w regionie. Poznanie ich historii pozwoli innym skorzystać z ich wiedzy i zebranych doświadczeń. Pokaże, jak można dostosowywać usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

        Uczestnicy konkursu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, będą mogli umocnić relacje z klientami, partnerami biznesowymi i kooperantami oraz promować swoją markę dzięki możliwości posługiwania się znakiem konkursu Sternik. Cała naprzód!

           Laureatów nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Harmonogram konkursu:

 • przyjmowanie zgłoszeń, spotkania i rozmowy partnerów z uczestnikami od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 roku
 • ocena merytoryczna zgłoszeń do 31 marca 2021 roku
 • ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia w terminie wyznaczonym przez kapitułę – z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej.
Kategorie

Jak – mimo przeciwności – utrzymać kurs i dopłynąć do portu?

Firmy:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

Administracja:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • administracja państwowa

Szpitale

Organizacje NGO

(informacja ze strony internetowej Organizatora)

 

Więcej informacji na temat konkursu: https://www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod/

czytaj dalej

Jamielnik - podłączenie zabudowań do kanalizacji sanitarnej

 • 11-12-2020
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
           W związku z planowanym uruchomieniem oczyszczalni ścieków uprzejmie prosimy właścicieli zabudowań zlokalizowanych w południowej części Jamielnika tj. na ulicach: Nowa, Kardynała
S. Wyszyńskiego, Krótka, Wincentego Witosa, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Jana Pawła II o podłączenie istniejących instalacji odprowadzających ścieki do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
          Jednocześnie przypominamy, że podłączenie do zbiorowego systemu kanalizacji może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej
i odprowadzenia ścieków wydawanych przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. Wniosek o wydanie warunków dostępny jest na stronie Zakładu tj. http://zuk-mszanowo.pl
w zakładce do pobrania, bądź w siedzibie Zakładu tj. Mszanowo, ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
          Przy składaniu wniosku należy się okazać dokumentem określającym stan prawny nieruchomości (np. akt własności) oraz załączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 
W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji służymy pomocą pod numerem telefonu
56 474 24 47 jak również pod adresem e-mail: zuk@zuk-mszanowo.pl.

Załączniki

Klub Seniora w Skarlinie

       W Skarlinie, w jednym z pomieszczeń dawnej biblioteki, powstała filia Klubu Seniora. Zadanie współfinansowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska zrealizowane zostało w terminie od 1.09.2020 r. do 30.11.2020r. Kwota otrzymanego dofinansowania to 5 tys. zł.
     
       W ramach projektu w zaadaptowanym pomieszczeniu powstał punkt wypoczynkowo-relaksacyjny, do którego zakupiono m.in. wygodną i dużą kanapę, stolik kawowy, telewizor oraz ekspres do kawy, a także elementy wystroju: zasłony i dywan, gry zręcznościowe i umysłowe. Środki własne gminy w wysokości ok 5 tys. zł przeznaczono na drobne prace remontowe i ogólne odświeżenie pomieszczenia.
 
       W projekcie uczestniczyła kilkuosobowa reprezentacja Klubu Seniora, która konsultowała z pracownikami Gminy zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu.
 
       Nowo powstały klub stanowi doskonałe miejsce służące integracji osób starszych z terenu naszej Gminy i jest szansą dla dalszego rozwoju działalności tej grupy mieszkańców. Jest ona nadal bardzo aktywna i wspiera wiele działań i pomysłów realizowanych przez gminę Nowe Miasto Lubawskie.
Co więcej, Stowarzyszenie Klub Seniora zobowiązało się także do udostępniania przekazanego im księgozbioru. Mieszkańcy wsi nadal mogą korzystać z zasobów skarlińskiej biblioteki.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Klub Seniora w Skarlinie

1 2 3 4 5 6 ... 34

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30