Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009-2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny. Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:
 • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka,
 • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą,
 • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.
(wszystkie druki w załączeniu, a ponadto do pobrania na stronie http://www.gov.pl/krus lub bezpośrednio pod linkiem: wnioski do pobrania.
 
Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie do 07 czerwca 2024 r.
Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną, indywidualny program rehabilitacyjny oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
czytaj dalej

I miejsce gminy na igrzyskach

Do Byszwałdu  na halowe igrzyska samorządowe województwa warmińsko – mazurskiego, które odbyły sie 23 marca  wybrała się kompletna reprezentacja gminy Nowe Miasto Lubawskie z wójtem Tomaszem Waruszewskim na czele. Trzydzieści osób stanęło do rywalizacji we wszystkich konkurencjach z pięcioma  gminami województwa. Oprócz trójboju kadry samorządowej, sportowa i rekreacyjna walka toczyła się w wieloboju rodzinnym, podnoszeniu odważnika, tenisie stołowym, szachach, warcabach, czwórboju seniorów oraz prestiżowym przeciąganiu liny. Po raz pierwszy na liście konkurencji pojawił się też dart. Konkurencją zaproponowaną przez gospodarzy było dojenie krowy.  We wszystkich  konkurencjach byliśmy wysoko notowani. Nasi reprezentanci kończyli każdą formę rywalizacji stając na podium igrzysk. Zapowiadało to dobry wynik w klasyfikacji generalnej i taki też został uzyskany. Ekipa gminy Nowe Miasto Lubawskie historyczne zwycięstwo w wojewódzkich zmaganiach ze sporą przewagą punktową.
 
Na podium igrzysk stanęli:
Michał Danielewski – I miejsce w trójboju sołtysów i radnych;
Dawid Kołakowski – I miejsce w trójboju pracowników Urzędu Gminy;
Feliks Stachowicz – I miejsce w szachach;
Zbigniew Wadecki – I miejsce w podnoszeniu odważnika w kat. do 80 kg;
Renata i Piotr Bojarscy oraz Aleksandra i Józef Karwowscy – I miejsce w czwórboju rekreacyjnym seniorów;
Anna, Dawid i Nikodem Ługowscy – I miejsce w wieloboju rodzinnym;
Zbigniew Wiśniewski – II miejsce w trójboju przewodniczących samorządu;
Tomasz Harfelder – II miejsce w trójboju przewodniczących LZS;
Patryk Sargalski – II miejsce w tenisie stołowym;
Julia Zboińska – II miejsce w warcabach;
Grzegorz Zboiński – II miejsce w warcabach;
Michał Dąbrowski – II miejsce w podnoszeniu odważnika w kat. + 80 kg;
Aneta Ługiewicz i Rafał Kuciński – II miejsce w dojeniu sztucznej krowy;
Mariusz Perłowski – II miejsce w konkurencji – dart;
drużyna przeciągająca linę w składzie: Barbara Bulińska, Justyna Tęgowska, Karol Gogolin, Gabriel Golder i Piotr Szulc – II miejsce;
Grażyna Zagórska – III miejsce w trójboju pracowników Urzędu Gminy;
Michalina Milewska – III miejsce w tenisie stołowym;
Marzena Pieńdak – III miejsce w szachach;
Kierownikiem ekipy była Grażyna Zagórska.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Igrzyska w Byszwałdzie

Konkurs na pamiątkę Warmii i Mazur 2024

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o kolejnej edycji konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.
W 2024 roku, konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 • „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”,
 • „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.              
Celem Konkursu jest:
 • pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje,
 • pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, związkiem z województwem warmińsko-mazurskim oraz osiągnięciami.
Prace w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024” powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego. Prace w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” powinny odnosić się do życia i działalności Mikołaja Kopernika na Warmii, promować jego dokonania i miejsca związane z pobytem wielkiego uczonego w województwie warmińsko-mazurskim.
Propozycje prac konkursowych to: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Pamiątka winna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie, gdyż istotnym przesłaniem konkursu jest szerokie jej rozpowszechnienie.
Przyjmowanie prac na konkurs będzie trwało do 26 kwietnia 2024 r. Informacje o konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony http://www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja
czytaj dalej

Konkurs plastyczny dla dzieci

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy  i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia. 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:
 • „Rola rolnika, by upadku unikał”
 • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"
 • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
 • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
 • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
 • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.
 
Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa dostęne na stronie organizatora: Konkurs plastyczny
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS.
Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.
Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!
 
czytaj dalej

Bezpieczne gospodarstwo rolne - konkurs

XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 
Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku
w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.
Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. 
 
Ważne terminy: 

25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego 
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!
 
W załączeniu plakat informacyjny i regulamin konkursu.
 
 
czytaj dalej

Lista obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Lista w załączeniu.
 
Ponadto informujemy, iż w dniu wyborów 7 kwietnia w Gminie Nowe Miasto Lubawskie zorganizowany zostanie bezpłatny transport do lokali wyborczych.
Organizacja transportu (godziny, przystanki) w załączeniu.
czytaj dalej

INFORMACJA O CZASOWYM ZAMKNIĘCIU DROGI

Szanowni Państwo,
 
W związku z planowanym układaniem warstw bitumicznych (nawierzchni jezdni) w ramach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik Wykonawca robót COLAS POLSKA Sp. z o. o. informuje, że:
1. w dniach od 03.04.2024 do 05.04.2024 nie będzie możliwości przejazdu przez przebudowywany odcinek drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu kolejowego w miejscowości Jamielnik do skrzyżowania na Iławę(ul. Lipowa).
2. w dniach od 08.04.2024 do 10.04.2024   nie będzie możliwości przejazdu przez przebudowywany odcinek drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu kolejowego w miejscowości Jamielnik do skrzyżowania na Bagno (Nowe Miasto Lubawskie) (ul. Nowomiejska).
Powyższe utrudnienia będą obowiązywały w godzinach od 7:00 do 17:00. Podane terminy mogą ulegać przesunięciu w zależności od warunków atmosferycznych. Jednocześnie informujemy, że najazdy z kruszywa przy zjazdach będą zdejmowane na ul.Lipowej 03.04.2024r., na ul. Nowomiejskiej 08.04.2024r.
Przepraszamy za utrudnienia.

Załączniki

Rozkład jazdy - AKTUALIZACJA

Przedstawiamy zmiany w rozkładach jazdy komunikacji gminnej linii 101, 102A, 102B, 103, 104, 105A i 105B, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024r.

Załączniki

UWAGA! Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste powietrze”

W trosce o wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kolejne ostrzeżenie przed nierzetelnymi wykonawcami, którzy- w ramach dotacji z programu- oferują urządzenia grzewcze do nieocieplonych domów, często powiązane z pełnomocnictwem w nieuczciwych celach.

Pragniemy uczulić mieszkańców naszej gminy, zainteresowanych programem „Czyste Powietrze” na nieuczciwe praktyki, które skutkują potem zawiedzonymi beneficjentami, obarczonymi np. wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym. Zachęcamy do zapoznania się z ostrzeżeniem zawartym w załączniku.

czytaj dalej

Memoriał tenisowy w Gwiździnach

 
            W Gwiździnach niedziela poprzedzająca imieniny ks. Kazimierza Wróblewskiego (3  marca 2024 r.), dawnego proboszcza, a obecnie patrona miejscowej szkoły podstawowej, stoi pod znakiem tenisa stołowego. W przyszkolnej sali gimnastycznej odbywa się wtedy bowiem Otwarty Turniej Tenisowy dla uczczenia pamięci tego wyjątkowego kapłana – sportowca.  
            Tegoroczny dwudziesty czwarty już turniej zgromadził miłośników tenisa z powiatu nowomiejskiego i okolic, którzy rywalizowali w ośmiu kategoriach turniejowych. Przed rozpoczęciem rozgrywek prowadzący zawody dyrektor szkoły Henryk Zagórski przypomniał postać ks. Kazimierza jako kapłana, sportowca i organizatora sportu. Uczestnicy turnieju uczcili chwilą ciszy zasłużonego księdza. Młodzi tenisiści złożyli też kwiaty na grobie kapłana w imieniu wszystkich zawodników.
            Memoriałowy charakter turnieju czyni go wyjątkowym i wpływa na wzajemne sportowe relacje uczestników. Tegoroczna edycja Memoriału doskonale to ilustruje. Wiele było zaciętych pojedynków tenisowych na bardzo wysokim poziomie sportowym, ale nie odnotowano żadnych nieporozumień czy niezgodności. Przeciwnie, liczne były sportowe gesty, wyrazy szacunku i uznania dla przeciwników. To budujące, zwłaszcza, że obok zaawansowanych tenisistów, przyjaciół Memoriału, grają przy stołach dzieci uczące się sportowej rywalizacji w niepowtarzalnej atmosferze turnieju.
 
Wyniki Memoriału przedstawiają się następująco:
 
Urodzeni w roku 2011 i młodsi
Dziewczęta
 1. Alicja Sargalska – Gwiździny
 2. Maja Górtatowska – Gwiździny
 3. Ada Sargalska – Pacółtowo
 
Chłopcy
 1. Filip Sargalski – Gwiździny
 2. Tymon Sargalski – Pacółtowo
 3. Dawid Duliński – Gwiździny
 
Urodzeni w latach 2009 - 2010
Dziewczęta
 1. Paulina Groszkowska – Gwiździny
 2. Paulina Arentowicz – Gwiździny
 3. Michalina Mikuczyńska – Jamielnik
 
Chłopcy
 1. Bartosz Górtatowski – Gwiździny
 2. Mikołaj Waruszewski – Gwiździny
 3. Kuba Wiśniewski – Gwiździny
 
 
 
Kobiety rocznik 2008 i starsze
 
 1. Rozalia Bednarczyk – Gwiździny
 
 
Mężczyźni rocznik 2004 – 2008
 
1. Patryk Sargalski – Gwiździny
2. Mateusz Smyka – Gwiździny
3. Adam Wiśniewski – Gwiździny
 
Mężczyźni rocznik 1983 – 2003
 
 1. Michał Sargalski – Pacółtowo
 2. Patryk Borkowski – Mózgowo
 3. Radosław Sargalski – Gwiździny
 
Mężczyźni rocznik 1982 i starsi
 
 1. Ryszard Domżalski – Gwiździny
 2. Dariusz Dąbrowski – Gwiździny
 3. Wiesław Pisarski – Łąkorz
 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali puchary Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zaś zawodnicy, którzy zajęli miejsca od II – III  - pamiątkowe medale.
                                               
Prowadzący i sędziowie zawodów:Grażyna i Henryk Zagórscy
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Memoriał tenisowy w Gwiździnach 2024

1 2 3 4 5 6 ... 61

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00