Aktualności

"Projekt Przystań" już latem w Mszanowie

        Tydzień przed świętami Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn."Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ponad 400 tys. zł,          z czego kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych (niemal 350 tys. zł).

         W ramach projektu powstanie m.in. pomost pływający o wymiarach 6 m x 2,4 m przy przystani kajakowej przy rzece Drwęcy w Mszanowie oraz kontener sanitarny z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, w którym będą znajdować się ubikacje i będzie możliwość wzięcia prysznica po trudach spływu kajakowego. Kontener ten będzie również spełniał wymogi użytkowe dla osób niepełnosprawnych.

          W ramach projektu powstanie również grill o wymiarach 6m x 6m, wokół którego ustawione będą ławki o konstrukcji murowanej z drewnianymi siedziskami oraz oparciami. Zapewnią one wygodne miejsce do siedzenia m.in. podczas letnich wieczorów spędzanych nad rzeką w świetle ogniska.

         Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt zostanie zrealizowany w terminie do 30.06.2021 r.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Projekt Przystań - podpisanie umowy

Gminny Konkurs Matematyczny klas I-III

       W tegorocznym Gminnym Konkursie Matematycznym uczniów Gminy Nowe Miasto Lubawskie dla klas I-III, który odbył się 17 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. K. Wróblewskiego, wzięło udział 16 uczniów, reprezentujących sześć szkół. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, umożliwienie wykazania się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi podczas rozwiązywania zadań oraz wyłonienie najlepszych młodych matematyków z naszej gminy. Uczestnicy rozwiązywali zestaw sześciu zadań zgodnych z podstawą programową, jednak o podwyższonym stopniu trudności. Uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas rywalizacji powiatowych, które odbędą się wiosną w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
 
Klasa I
1.       Samulska Maja, SP Jamielnik
2.       Guzowski Jan, SP Skarlin
3.       Aleksandrowicz Wiktoria, ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie
Klasa II
1.       Zgliński Alan, SP Skarlin
2.       Duliński Dominik, SP Gwiździny
3.       Marszelewski Jacek, SSP im. Janusza Korczaka w  Tylicach
Klasa III
1.       Groszkowska Paulina, SP Gwiździny
2.       Bendyk Maja, SSP Tylice
3.       Mikuczyńska Michalina, SP Jamielnik
 
Wyniki klasyfikacji drużynowej
1.       Szkoła Podstawowa im. ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach
2.       Szkoła Podstawowa w Skarlinie
3.       Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: konkurs matematyczny

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Nowym Dworze

       Umowa podpisana i już w przyszłym roku, kiedy tylko pozwolą warunki atmosferyczne, rozpoczną się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański.  
         W ramach zadania wykonane zostaną: odcinek nawierzchni asfaltowej o długości 409 m b.  i szerokości 5 m oraz kanalizacja deszczowa. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. Zostało nim Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Wartość inwestycji to ponad 960 tys. zł.  60% kwoty należnej za wykonanie robót, tj. niemal 580 tys. zł, zostanie pokryte ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Przewidywany termin zakończenia prac - wrzesień 2020 r.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Podpisanie umowy Nowy Dwór

Hej kolęda, kolęda! - przegląd wokalny

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska organizuje III Przegląd Wokalny "Hej kolęda, kolęda!"
Nabór zgłoszeń trwa do 16 grudnia 2019 r.
Przegląd odbędzie się 6 stycznia 2020 r. o godzinie 13:30 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
Zapraszamy do udziału!
 
W załączeniu: plakat informujący, regulamin oraz karty zgłoszeniowe.
 
 
 
czytaj dalej

"Biała Wstążka" ponownie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

 
 
           „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią,  prowadzoną już w ponad 55 krajach, mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka wpięta w klapę marynarki mężczyzny pokazuje jasno i wyraźnie, iż jest on przeciwnikiem stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet, a ma ona niestety różne oblicze: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne. Wstążka jest także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat dziejącej się krzywdy.
 
           Niestety, temat przemocy wobec kobiet dotyczy nadal wielu przypadków, również na terenie naszej gminy, dlatego ponownie aktywnie włączyliśmy się do kampanii.  6 grudnia 2019r. przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziły biura Urzędu Gminy po to, by uświadomić wszystkim pracownikom skalę problemu oraz pokazać, że nikt nie powinien pozostawać obojętny na jakiekolwiek przejawy agresji i znęcania się nad kobietami.
Ponadto, na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie dostępna jest wystawa nagrodzonych prac plastycznych, przygotowanych przez uczniów szkół             z terenu gminy w ramach konkursu pn. „ PRZEMOCY – STOP”. Zachęcamy do obejrzenia.
 
         Szanowne Panie, jeżeli temat przemocy dotyka którąś z Was bezpośrednio zapraszamy już jutro, 7 grudnia, do Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie. W godzinach 10.00-12.00, w ramach „Drzwi otwartych”, dyżurować będą m.in. prawnik, pracownik socjalny oraz terapeuta ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
         Oczywiście nie jest to jedyny dzień, kiedy można zgłosić się do naszego ośrodka i poprosić o pomoc. Nasi pracownicy socjalni są do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Jeżeli zatem borykacie się z jakimś problem, nie bójcie się prosić o pomoc. Czasami sprawy z pozoru nierozwiązywalne wymagają tylko zaangażowania kilku osób.
 
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Biała wstążka

"Koperta życia" - z nią możesz być bezpieczny

         Gorąco zachęcamy osoby w wieku senioralnym (60+), a także niepełnosprawne, schorowane            i samotnie mieszkające – bądź ich bliskich, aby zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie po odbiór bezpłatnych „Kopert życia”. Zapotrzebowanie na nie można także składać u sołtysów. Zestaw niezbędnych informacji, umieszczony w zamkniętej kopercie i schowany w lodówce, może uratować zdrowie, a nawet życie!
 
         „Koperta życia” to inicjatywa do udziału w której serdecznie namawiam. Podjęliśmy ją w trosce o Państwa bezpieczeństwo. W chwili możliwej interwencji lekarskiej w domu poszkodowanego, służby ratunkowe będą mogły udzielić mu szybkiej pomocy, dzięki kopercie z pisemnym zarysem jego stanu zdrowia. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełnione karty informacyjne w „Kopercie życia” (ich treść musi zostać uprzednio sprawdzona i potwierdzona przez lekarza) niejednokrotnie uratowały ludzkie życie. Warto więc skorzystać z możliwości, którą Państwu ofiarujemy lub zrobić prezent bliskiej osobie – tym samym obdarować ją większym komfortem. Czasem o ludzkim życiu decyduje sekunda, a wówczas każda wskazówka jest naprawdę ważna!” – komentuje i zachęca Dyrektor OPS, Anna Pijaczyńska.
 
         Na karcie informacyjnej powinny znaleźć się wszystkie dane, które mogą być potrzebne ratownikowi medycznemu na wypadek konieczności udzielenia pomocy - zwłaszcza gdy pacjent jest nieprzytomny lub kontakt z nim jest ograniczony. Skraca to wyraźnie okres zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikowi niesienie natychmiastowej pomocy. Zazwyczaj są to: imię, nazwisko, numer Pesel, telefony kontaktowe do bliskich osób, a także grupa krwi, choroby na które się leczymy, przyjmowane leki, uczulenia.
 
        Kopertę chowa się w lodówce, którą oznacza się magnesem z dopiskiem: „Tu jest Koperta życia”. Dlaczego w lodówce? Dlatego, że jest to urządzenie łatwe do zlokalizowania w każdym domu.
 
         Blankiety można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej (Mszanowo, ul. Podleśna 1, budynek Urzędu Gminy) – w pokoju nr 2. Ośrodek czynny w: poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 - 16.00,  środy           i czwartki w godz. 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godz. 7.30 - 14.30. Serdecznie zapraszamy!
 
 
czytaj dalej

Rodzicu, zgłoś się po Kartę Dużej Rodziny!

         Wszyscy rodzice, również zastępczy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mają od nowego roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny.
Pod podanym linkiem znajdziecie Państwo informacje dotyczące KDR oraz instrukcję jak i gdzie można złożyć wniosek (również do pobrania na stronie).
 
czytaj dalej

"Mądrzy Cyfrowi" w Bratianie

      Grupa uczniów  klas VI a i VI b z Zespołu Szkół w Bratianie brała udział w programie „Mądrzy Cyfrowi”, który łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych od września do listopada przez edukatorów z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – Anetę Bielaszkę i Iwonę Krajewską, młodzież poznawała wartości, takie jak: szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność oraz odwaga cywilna. Jednocześnie uczniowie rozwijali swoje umiejętności cyfrowe.
 
      Wykorzystując metodę Design Thinking, w ramach projektu uczniowie tworzyli i realizowali projekty społeczne odpowiadające na wcześniej zdiagnozowane potrzeby lokalne.  Szóstoklasiści       z Bratiana zainicjowali pomysł stworzenia Centrum Rekreacji pod hasłem „Żyj zdrowo”, składającego się z basenu i siłowni.
       Młodzież zebrała 174 podpisy osób popierających pomysł a następnie przekazała listę wójtowi gminy. Podczas spotkania z Panem Tomaszem Waruszewskim w Urzędzie Gminy w Mszanowie, dnia 19 listopada, uczniowie osobiście opowiedzieli o projekcie i przedstawili pomysł zmiany społecznej. Wójt wyraził swój podziw dla tak szlachetnej inicjatywy, ponieważ obiekt miałby służyć zarówno osobom dbających o kondycję fizyczną, jak i tym borykającym się z problem nadwagi. W swoim projekcie uczniowie uwzględnili również potrzeby osób niepełnosprawnych. Młodzież zapewniała, że wolałaby pójść na basen czy siłownię niż nadmiernie korzystać z multimediów. Tym bardziej, że Centrum Rekreacji miałoby służyć nie tylko propagowaniu aktywności fizycznej ale też zachęcać do wspólnego spędzania czasu całe rodziny.
       Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i służyło przede wszystkim wyrażeniu potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Mądrzy cyfrowi

Dokonano oceny prac I Gminnego Konkursu Plastycznego „PRZEMOCY - STOP ”

 
        W ramach kampanii „Biała Wstążka” odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny pn.: „PRZEMOCY - STOP ”. W przeprowadzenie Konkursu włączyło się wiele jednostek z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Pomysłodawcą Konkursu był Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Mszanowie zaś organizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie przy współpracy ze szkołami z terenu gminy. Patronat sprawował Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski.
 
       Konkurs miał charakter zespołowy – uczniowie z danej klasy mieli za zadanie przygotowanie jednego wspólnego plakatu prezentującego jego hasło tytułowe. Głównym zamysłem organizatorów było zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas, kształtowanie wyobraźni uczniów, rozwijanie wrażliwości estetycznej a także propagowanie zachowań pozytywnych.
 
      Powołane w dniu 26 listopada 2019 r.  czteroosobowe jury przystąpiło do oceny prac nadesłanych przez dyrektorów szkół. Warto dodać, iż zadanie to nie należało do najłatwiejszych. Prace zaskakiwały zarówno ciekawym podejściem do tematu jak i różnorodną techniką wykonania. Jury po burzliwych obradach postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 
klasy IV-VI:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Skarlinie - klasa V,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Radomnie – klasa VI, Szkoła Podstawowa w Skarlinie - klasa IV,
III miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach – klasa VI, Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach – klasa VI,
klasy VII-VIII:
I miejsce – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie – klasa VIII,
II miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach – klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Radomnie – klasa VII,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarlinie - klasa VIII.
 
 
       Wszystkim uczestnikom Konkursu bardzo dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie w wykonanie prac plastycznych. Dla wygranych przewidziano po jednej nagrodzie rzeczowej na klasę oraz pamiątkowe dyplomy. Laureatom serdecznie gratulujemy świetnej zespołowej pracy!
 
       Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane 7 grudnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie podczas Dni Otwartych w ramach kampanii „Biała Wstążka”.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Przemocy Stop - prace konkursowe

Bieg Niepodległości u Działyńskich

16.11.2019 r. odbył się VI Bieg Niepodległości u Działyńskich. Ponad 70 osób postanowiło właśnie w taki sposób świętować 101. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Sportowym wysiłkiem oddali cześć ludziom, którzy poświęcili życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Bieg, jako najbardziej naturalna forma ruchu człowieka, doskonale wyraża naszą wolność.
 Zawodnicy startowali w następujących kategoriach:
 • rocznik 2013 i młodsi: dziewczęta, chłopcy
 • rocznik 2010 – 2012:  dziewczęta, chłopcy
 • rocznik 2007 – 2009: dziewczęta, chłopcy
 • rocznik 2004 – 2006: dziewczęta, chłopcy
 • Kategoria Open kobiety,  Kategoria Open mężczyźni
Oto wyniki:
Kategoria:  rocznik 2013 i młodsi - dziewczęta:
 • I miejsce – Aniela Jakubowska – Bratian
 • II miejsce – Marcelina Pokojska – Bratian
 • III miejsce – Julia Lendzion – Bratian  
Kategoria: rocznik 2013 i młodsi - chłopcy:
 • I miejsce – Alan Nawasielski – Bratian  
 • II miejsce – Leon Jakielski – Nowe Miasto Lubawskie
 • III miejsce – Leon Jakubowski – Bratian
Kategoria: rocznik 2010 – 2012 - dziewczęta:
 • I miejsce – Maja Cegielska – Kurzętnik
 • II miejsce – Bianka Kusińska – Kurzętnik
 • III miejsce – Barbara Jakubowska – Bratian
Kategoria: rocznik 2010 – 2012 - chłopcy:
 • I miejsce – Miłosz Ługiewicz – Tylice
 • II miejsce – Wojciech Goździewski – Bratian
 • III miejsce – Kamil Podwojewski  – Bratian
 • Zawodnik „Fair Play” – Maciej Buńka – Bratian
Kategoria: rocznik 2007 – 2009 - dziewczęta:
 • I miejsce – Olga Jeznach – Kurzętnik
 • II miejsce – Roksana Cegielska – Kurzętnik
 • III miejsce – Anita Jeznach – Kurzętnik  
Kategoria: rocznik 2007 – 2009 - chłopcy:
 • I miejsce – Marcel Piotrowicz – Kurzętnik
 • II miejsce – Piotr Skocki – Kurzętnik
 • III miejsce – Kacper Zabłotny – Bratian  
Kategoria: rocznik 2004 – 2006 - dziewczęta:
 • I miejsce – Lena Kozłowska – Kurzętnik
 • II miejsce – Patrycja Jeznach – Kurzętnik
 • III miejsce – Otylia Ulińska – Kurzętnik 
Kategoria: rocznik 2004 – 2006 - chłopcy:
 • I miejsce – Paweł Lenckowski – Tylice
 • II miejsce – Kacper Pokojski – Kurzętnik
 • III miejsce – Wiktor Wilczewski – Bratian 
Kategoria: Open – Kobiety:
 • I miejsce – Dorota Pawłowska – Kurzętnik
 • II miejsce – Ewa Renkel-Bucha – Nowe Miasto Lub.
Kategoria: Open – Mężczyźni:
 • I miejsce – Piotr Bielski – Radomno
 • II miejsce – Jakub Pokojski – Kurzętnik
 • III miejsce – Marek Kłodawski – Bratian  
Wśród startujących nagrodzono również najstarszego i najmłodszego zawodnika Biegu Niepodległości. Najmłodszym zawodnikiem okazał się Kamil Jakubowski  z Bratiana, zaś najstarszym dobrze znamy z poprzednich edycji - Pan Jerzy Szymański z Kurzętnika.
Wszyscy zawodnicy spisali się na medal! Nie wynik był dziś jednak  najważniejszy, a udział w świętowaniu  odzyskania niepodległości na sportowo. Po biegu wszyscy miło spędzili czas przy ognisku, pieczeniu kiełbasek, ciepłej herbacie i słodkim ciasteczku.
 
(tekst i zdjęcia: ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Bieg Niepodległości u Działyńskich