Aktualności

Granty PPGR - wsparcie cyfrowe dla dzieci

  • 06-10-2021
  • Autor: sabina rezmer
  • drukuj
Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.
 
W związku z ogłoszonym konkursem grantowym – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” uprzejmie informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność mogą złożyć oświadczenia o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), gdzie pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni.  
Złożenie odpowiedniego oświadczenia (zgodnie ze stanem faktycznym) będzie uprawniało dziecko uczące się do otrzymania :
  1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
 Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 38 lub 39) do dnia 25 października 2021 r.(w godzinach pracy urzędu). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą; do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załączniki poniżej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30