Aktualności

118 miejsce gminy wśród liderów inwestycji

        Kolejny raz Gmina Nowe Miasto Lubawskie znalazła się na liście rankingowej, tym razem opiniotwórczego periodyku, jakim jest pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie od prawie 20 lat. Jak podaje sam wydawca, to jedno
z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.
             
        Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca Gminy Nowe Miasto Lubawskie (wydatki per capita) wyniosły w latach 2017-2019 1513,04 zł, co pozwoliło jej uplasować się na 118 pozycji rankingu pośród 1537 gmin wiejskich w kraju. Na uwagę zasługuje tu również fakt, iż jest to najwyższa lokata w powiecie nowomiejskim, niżej znalazły się także gminy sąsiednie.
              
          Obecna 118 miejsce oznacza również awans gminy na liście rankingowej w stosunku do lat poprzednich – dzięki inwestycjom zrealizowanym w latach 2016-2018 osiągnęliśmy równie wysokie 143 miejsce.
              
            Na czym polega metoda rankingu? Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych, poniesionych przez JST w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne bowiem cechują się znaczną cyklicznością – w jednym roku są bardzo wysokie, po to by np. w kolejnym spaść do niższego poziomu. Są również sytuacje, gdy inwestycja jest na tyle rozległa, iż nie  ma możliwości zakończenie jej w danym roku budżetowym.
              
          Jak widać na naszym „lokalnym podwórku” nieustannie coś się dzieje, realizujemy wielkie inwestycje, ale i te mniejsze, jak choćby drogi osiedlowe. Wszystkie jednak mają wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele z nich jest jeszcze
w trakcie realizacji, kilka mamy również w planach, na kolejne otrzymaliśmy już dofinansowanie
ze środków zewnętrznych – miejmy nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam  na utrzymanie tej wysokiej pozycji rankingowej. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż poza finansowaniem inwestycji  czeka nas również wiele innych wydatków, związanych głównie z funkcjonowaniem gminnej oświaty.
 
czytaj dalej

#Wspieraj Seniora

       Masz 70 lat i więcej? W związku z zagrożeniem Covid -19 postanowiłeś/postanowiłaś pozostać
w domu, by zminimalizować ryzyko zarażenia? Jeśli jesteś osobą samotną lub Twoi bliscy mieszkają daleko, to właśnie do Ciebie skierowana jest akcja „Wspieraj Seniora”.
 
      Na czym polega akcja? To usługa wsparcia, dzięki której do miejsca zamieszkania Seniora zostaną dostarczone zakupy obejmujące artykuły podstawowej potrzeby czyli PRZEDE WSZYSTKIM: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ. Oczywiście koszt zakupów pokrywa osoba zgłaszająca.
 
Jak zgłosić się po pomoc?
 
 
      Solidarnościowy Korpus Seniorów – to ogólnopolska infolinia. Dzwoniąc pod nr telefonu
22 505 11 11 możesz poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez panującą pandemię. 
    
     Następnie Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie. Pracownicy Ośrodka zadzwonią do Ciebie, by upewnić się, jakiej konkretnie pomocy potrzebujesz. PAMIĘTAJ – pomoc w ramach akcji „Wspieraj Seniora” udzielana jest głównie w kwestii zakupów najpotrzebniejszych produktów spożywczych i artykułów higienicznych.
 
    W naszej Gminie w akcję zaangażowani są nasi niezawodni druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To oni przyjmują zgłoszenie z OPS-u i udają się pod wskazany adres. Na miejscu Senior przekazuje im listę zakupów oraz pieniądze. Następnie strażacy jadą na zakupy i wracają ze sprawunkami, z których rozliczają się na podstawie otrzymanych w sklepach paragonów.
 
WAŻNE:
 
Strażacy nie muszą być umundurowani ALE ZAWSZE przyjadą pod wskazany adres samochodem służbowym – oznakowanym.
 
czytaj dalej

Złapana na gorącym uczynku

 
          O tym, że nie opłaca się wyrzucać śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych przekonała się mieszkanka gminy Grodziczno, która wyrzuciła z jadącego samochodu worek z odpadami w lesie pomiędzy Mszanowem i Bratianem.
 
         Sytuacja ta miała miejsce na początku września. Jak się okazało świadkiem zdarzenia był inny kierowca – mieszkaniec naszej gminy, który zrobił zdjęcie pojazdowi i przekazał je policji.  Kobieta przyznała się do popełnionego wykroczenia i została ukarana mandatem. Za czyn określony
w art.145 kodeksu wykroczeń, który brzmi: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 
         Wiemy nie od dziś, że zaśmiecanie miejsc publicznych, lasów a nawet podrzucanie śmieci
z gospodarstw domowych do koszy na przystankach (pisaliśmy o tym problemie wcześniej) to zjawisko dość powszechne, także w naszej gminie. Trudno powiedzieć, czym kierują się te osoby: przyzwyczajeniem, oszczędnością, lenistwem, niską kulturą osobistą? Wszyscy mamy świadomość,
iż stawki za odbiór odpadów nie należą do najniższych. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny Polak produkuje rocznie ponad 300 kg śmieci (!), które należy w jakiś sposób zagospodarować, a to wiąże się z kosztami. Gdyby wszystkie odpady miały trafiać na wysypiska w końcu zabrakłoby na nie miejsca. Musimy być świadomi naszych zachowań.  Nawet jeśli nie oddziałują one bezpośrednio na nas, to  nasi najbliżsi będą ponosić ich konsekwencje
w przyszłości. Kto wie, może wcale nie tak dalekiej?
 
         Mamy nadzieję, iż tego typu sytuacje, jak ta z Mszanowa, będą sporadyczne. Dobrze jednak wiedzieć, że są wśród nas także osoby, które nie pozwolą na zaśmiecanie lasów, i dzięki którym sprawcy mogą zostać przykładnie ukarani. Dlatego bądźcie czujni. Tego typu sprawy warto nagłaśniać. Musimy razem zadbać o miejsce i otoczenie, w którym żyjemy.
 
czytaj dalej

Kontrowersyjna "piątka dla zwierząt"

        Nie milkną komentarze dotyczące tzw. piątki dla zwierząt. W całej Polsce na drogi wyjechali rolnicy protestujący przeciwko rządowej ustawie. Zdaniem wielu – co ciekawe, nie tylko rolników – uderza ona
we wszystkich hodowców i może doprowadzić do poważnego kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Jej skutki odczują zarówno producenci, jak i konsumenci.
 
        Do protestów doszło również w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie zebrali się rolnicy z całego powiatu. Wszyscy zgodnie podkreślali, że dyskusja nie toczy się tylko wokół hodowców zwierząt futerkowych i kwestii tzw. uboju rytualnego. Cały sektor rolnictwa powiązany jest ze sobą szeregiem zależności, poszczególne dziedziny wzajemnie na siebie oddziałują. Trudno bowiem wyobrazić sobie hodowlę zwierząt bez produkcji roślinnej. Jeżeli ta swoista równowaga zostanie zakłócona, to wielu rolników zbankrutuje, a polski rynek zaleje fala żywności importowanej, której jakość, delikatnie mówiąc, wzbudza pewne wątpliwości.
To tylko nieliczne argumenty przedstawiane przez wzburzonych rolników.
 
        Krytyczne stanowisko wobec pomysłów rządzących zajął również wójt Tomasz Waruszewski, który przemówił do rolników na ich proteście. Zapytany o powód pojawienia się na manifestacji, odpowiedział:
 
     „Rolnicy potrzebują dziś wsparcia, dlatego się z nimi spotkałem. Zawsze będę stał po stronie rolników,
a szczególnie wtedy, gdy naruszane są ich żywotne interesy. Poparłem jednoznacznie ich działania, ponieważ nie mam żadnych wątpliwości, że projektowana ustawa »piątka dla zwierząt« pogorszy warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności rolniczej, a w konsekwencji przyczyni się do kryzysu całego sektora rolnego. Reprezentuję gminę, w której rolnictwo jest ważną częścią lokalnej gospodarki, więc z oczywistych powodów zależy mi na jego rozwoju. Dlatego w ocenie całej tej sprawy związanej z ustawą »piątka dla zwierząt« na pierwszym planie stawiam kwestie gospodarcze. Zarządzając lokalnym samorządem, nauczyłem się właściwie ustalać priorytety. Są sprawy ważne i ważniejsze. W mojej opinii na tym etapie rozwoju kraju priorytetem decydentów każdego szczebla powinna być troska o społeczeństwo, także poprzez stwarzanie mu jak najlepszych warunków do osiągnięcia dobrobytu. Dlatego uważam, że poprawienie dobrostanu zwierząt za cenę pogorszenia warunków ekonomicznych do prowadzenia działalności rolniczej, wypłaty odszkodowań
i pogorszenia wskaźników gospodarczych państwa można byłoby zrealizować dopiero wtedy, gdybyśmy wcześniej rozwiązali najważniejsze problemy społeczeństwa i zadbali o jego dobrobyt. A sądzę, że ciągle dążymy do celu, by stać się społeczeństwem zasobnym.”
 
       Należałoby się zastanowić, czy wejście w życie zakazu uboju rytualnego bydła poprawi jego dobrostan. Można mieć co do tego wątpliwości, bo w skali kontynentu niewiele może się w tym zakresie zmienić:
 
       „Nie będzie większą trudnością przetransportowanie zwierząt do sąsiedniego kraju, w którym ta forma uboju jest dozwolona i który widzi w tym interes. Tylko że na takie działania będzie stać wyłącznie duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe holdingi – pewnie już angażują one swoje działy prawne do szukania podobnych możliwości. I choć prawo czasami udaje się obejść, to ekonomii się nie oszuka. Wzrost kosztów transportu i przetwórstwa spowoduje mniejszą konkurencyjność polskiej wołowiny na rynkach europejskim
i światowym.” – podsumował Tomasz Waruszewski.
 
(foto: Stanisław R. Ulatowski - nowemiasto.wm.pl)
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Protest rolników

Dzień Ratownika Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego  wszystkim Ratownikom Medycznym, Pielęgniarkom
i Lekarzom systemu  składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie. Niech praca, jaką jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia zawsze niesie
ze sobą zadowolenie i satysfakcję ale też szacunek otoczenia. Życzymy Wam, byście nigdy nie stracili wiary w sens niesienia pomocy potrzebującym – nie jesteśmy w stanie uratować całego świata,
ale Wy możecie uratować świat jednej osoby i jej najbliższych.
czytaj dalej

ARiMR: pomoc na start dla grup producentów

         Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

         Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

         O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r.

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców

i warzyw.

          Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku –

10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc.

i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.
 

       Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r.

       Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl   pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

czytaj dalej

Na szlaku pacółtowskich wzgórz

        W  jesienną niedzielę 4 października, w Pacółtowie po raz szósty spotkali się miłośnicy biegania.  Organizatorami VI Biegu Pacółtowskiego byli: Gminne Zrzeszenie LZS Nowe Miasto Lubawskie, UKS „Sprint” w Pacółtowie i Rada Sołecka wsi Pacółtowo. Z uwagi na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, organizatorzy wytyczyli nowe trasy biegu. Nie było z tym dużego problemu, ponieważ pacółtowskie wzgórza świetnie nadają się na tego typu imprezy. 
 
        W tegorocznym biegu udział wzięło 51 zawodników z różnych miejscowości. Wszystkich przywitał sołtys Pacółtowa – Michał Danielewski, który otwierając zawody, życzył uczestnikom udanego biegu. Po wspólnej rozgrzewce, prowadzonej przez Grażynę Zagórską, zawodnicy wyruszyli w trasę. Do pokonania mieli dystanse o długości 1,4 km i 6 km. Na mecie klasyfikowani byli w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn: rocznik 2006 i młodsi oraz 2005 i starsi.
 
W młodszej kategorii, wśród dziewcząt  najszybciej przybiegły:
1. Wiktoria Barbarska – Pacółtowo,
2. Weronika Barbarska – Pacółtowo,
3. Zuzanna Kopańska – Pacółtowo.
 
Najlepsi chłopcy w tej kategorii to:
1. Paweł Lenckowski – Tylice,
2. Bartosz Aranowski – Lubawa i
3. Mateusz Lenckowski – Tylice.
 
W kategorii kobiet tryumfowały:
1. Ewa Renkel - Bucha – Nowe Miasto Lubawskie;
2. Amelia Kucińska – Tylice;
3. Ewa Rzepka – Wielki Głęboczek;
 
Najszybszymi mężczyznami okazali się:
1. Robert Mówiński – Bratian;
2. Jarosław Laskowski – Wielkie Bałówki;
3. Adam Patalon – Marzęcice;
 
       Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii nagrodzeni zostali pucharami i medalami. Tradycyjnie organizatorzy nagrodzili też najstarszego zawodnika, którym okazał się dobrze wszystkim znany Jerzy Szymański oraz najmłodszą uczestniczkę w osobie Marianny Ługowskiej (1 rok).
      Wszyscy uczestnicy VI edycji biegu otrzymali nagrody rzeczowe, za które organizatorzy dziękują sponsorom: Gminie Nowe Miasto Lubawskie, Radzie Sołeckiej Pacółtowa, Arkadiuszowi Trzcińskiemu (firma „Enigma”), Marianowi Zellmie (firma „Agroprodukt”), Piotrowi Bukowskiemu (firma „Klimar”), Józefowi Karwowskiemu – radnemu z Pacółtowa i Tomaszowi Kopańskiemu z Rady Sołeckiej Pacółtowa.  Nad sprawnym przebiegiem lekkoatletycznych zmagań czuwało ośmioro sędziów.
 
(tekst i zdjęcia: G.i H. Zagórscy)
czytaj dalej

Życzenia dla naszych Seniorów

  • 05-10-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
(...) Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia,
gdy wiek ci daje mądrość spojrzenia.
Wiec wiwat starość! Niechaj nam służy,
nawet gdy trochę chwilami nuży.
Bowiem jak sądzę w tym jest rzecz cala
by jak najdłużej ta starość trwała…
 
Reiner Kern,  w przekładzie Tadeusza Rejniaka.
 
 
Szanowni Państwo,
z okazji Dnia Seniora składam Państwu gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia,
wypełnionych radością
i satysfakcją z lat juz przeżytych, oraz tych, które jeszcze przed Wami.
Niech omijają Was troski i trudy dnia codziennego. Teraz jest ten czas, kiedy możecie spełniać marzenia i  zamierzenia dotąd niespełnione. Oby nie zabrakło Wam energii i zapału do działania. Jestem bowiem przekonany, że jeszcze wiele Waszych pomysłów czeka na realizację.
 
Tomasz Waruszewski
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
 
 

Ważny dzień dla OSP Bratian i OSP Skarlin

 
         Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje od 1995 roku. Został stworzony po to,
by zorganizować i połączyć ze sobą różne podmioty ratownicze współpracujące z PSP. Szczególną rolę odgrywają tu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.  KSRG  umożliwia podjęcie wspólnych działań podczas szczególnie trudnych zdarzeń, m.in. klęsk żywiołowych, zdarzeń masowych
i katastrof.
 
        W gminie Nowe Miasto Lubawskie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą trzy jednostki: OSP Bratian, OSP Skarlin i OSP Gwiździny.
 
         Przez 20 lat funkcjonowania systemu podlegał on wielu zmianom, ewoluowała również  straż pożarna: zmieniał się poziom wyszkolenia druhów a także standard wyposażenia w  sprzęt poszczególnych jednostek. Nic zatem dziwnego w tym, iż wcześniej zawarte porozumienia wymagały aktualizacji. Tym bardziej, iż bratiańska jednostka należy do KSRG od samego początku jego istnienia, a OSP Skarlin od 2001 roku.
 
        29 września 2020r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie odbyło się podpisanie porozumień dotyczących szczegółowych warunków i zasad przynależności obu jednostek do KSRG. Na dokumentach podpisy złożyli Wójt Gminy Tomasz Waruszewski, Komendant Powiatowy PSP
w Nowym Miście Lubawskim bryg. Jacek Auda oraz Prezesi Zarządów Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bratianie i Skarlinie: druhowie Janusz Łupaczewski i Edmund Bartycha.  Porozumienia zostały zawarte na pięć lat.
 
Kilka słów o systemie:
 
KSRG działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:
  • powiatowym - podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,
  • wojewódzkim - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,
  • krajowym - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające;
Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej procent populacji, do której podmioty KSRG docierają w czasie do 15 min. wyniósł 83,63% na koniec 2019 r. Natomiast odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 min. (w %) wyniósł 89,93% w I półroczu 2020 roku.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Podpisanie porozumienia KSRG jednostek OSP z Bratiana i Skarlina

Zapraszamy na charytatywny wieczór filmowy

LGD Ziemia Lubawska organizuje charytatywny wieczór filmowy. Odbędzie się on 9 października (piątek) o godzinie 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach.
Podczas tego wieczoru organizatorzy chcą wesprzeć zbiórkę na leczenie Tomasza Witkowskiego z Kurzętnika. W związku z tym wstęp na film będzie wiązał się z wrzuceniem do puszki minimalnej kwoty 10 złotych.

  Popcorn, woda, kawa i herbata - zapewnione.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłoszenia udziału w wieczorze pod numerem: 514 154 474 .
 
 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 32