Aktualności

Zapraszamy na spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania konsultacyjne z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2030.
Celem spotkań będzie poinformowanie potencjalnych Wnioskodawców o celach, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju.
Spotkania będą również poświęcone kwestii uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 
Terminy spotkań na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie:
 • 12 marca 2024 (wtorek)
godz. 13:00-15:00 Świetlica wiejska w Gwiździnach, 13-300 Gwiździny 123A
godz. 17:00-19:00 Świetlica wiejska w Mszanowie, ul. Podleśna 1A, 13-300 Mszanowo
 
 • 19 marca 2024 (wtorek)
godz. 17:00-19:00 Świetlica wiejska w Jamielniku,  ul. Jana Pawła II 1, 13-332 Jamielnik
 
Szczegółowy harmonogram spotkań, z uwzględnieniem wszystkich terminów i miejsc, znajduje się na plakacie poniżej.
W załączeniu również plakat informacyjny spotkań w innych gminach objętych obszarem działania LGD.
 
czytaj dalej

Święto szkoły w Gwiździnach z dwoma turniejami

Zbliża się święto patrona gwiździńskiej szkoły ks. - Kazimierza Wróblewskiego, które przypada 4 marca. W związku z tym, jak co roku, odbędą się dwa dobrze znane naszym mieszkańcom turnieje - warcabowy i tenisowy. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
 
XVI Otwarty Memoriał Warcabowy ks. Kazimierza Wróblewskiego
 
          Grający w warcaby mają kolejną okazję do rywalizacji. 29 lutego 2024 r. o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej w Gwiździnach rozpocznie się popularny turniej warcabowy ku czci patrona szkoły ks. Kazimierza Wróblewskiego. Zapisy wszystkich chętnych do gry ruszą o godz. 1630.  System rozgrywek organizatorzy uzależniają od ilości startujących. Planowany jest system szwajcarski – 9 rund.­­­­ Na zawodników czekają puchary w różnych kategoriach.
 
XXIV Memoriał ks. Kazimierza Wróblewskiego
w Tenisie Stołowym
 
Organizatorzy tradycyjnego turnieju ku czci patrona gwiździńskiej szkoły już po raz dwudziesty czwarty  zapraszają wszystkich chętnych miłośników tenisa stołowego do udziału w tej popularnej imprezie tenisowej. Zawody mają charakter otwarty i rozegrane będą 3 marca 2024 r.
O godz. 1000­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ rozpoczną grę kobiety we wszystkich kategoriach oraz kategorie mężczyzn: 2011 i młodsi, 2010 – 2009, 2008 – 2004.
O godzinie 1200  rozpoczną się rozgrywki dla kategorii mężczyzn: 2003 – 1983 oraz 1982 i starsi.
Przewidziano osiem kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami i medalami.
czytaj dalej

Podsumowanie roku LGD

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska na walnym zgromadzeniu, które odbyło się 15 lutego w Lubawie podsumowała rok 2023.
W załączeniu przedstawiamy prezentację na temat zorganizowanych w minionym roku wydarzeń.
Warto także zapoznać się z planem działań na rok 2024.
 
czytaj dalej

Zimowa rywalizacja wsi

 
 
            W sobotnie popołudnie 17.02.2024 r. do zawodów stanęły reprezentacje czternastu z szesnastu miejscowości gminy, które na jej terenie się znajdują. Ponad 350 zawodników z tabliczkami z nazwą miejscowości, uroczyście przy muzyce weszło na halę sportową w Bratianie. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski. Słowa otuchy do startujących skierowali również: Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS Janusz Sypiański, Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS Tomasz Harfelder i Dyrektor Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie Adrian Ziółkowski. Zmagania miały charakter sportowy i rekreacyjny. W dwunastu konkurencjach zawodnicy toczyli zaciętą walkę, rywalizując indywidualnie i drużynowo. Wszystkie starty przebiegły bezpiecznie i nikt nie musiał korzystać z zapewnionej przez organizatorów opieki medycznej.
W trakcie igrzysk wystąpił też muzyczny duet – „Tu i teraz”, prezentując sportowcom i zebranej publiczności swój repertuar. Przez cały czas trwania igrzysk czynna była kawiarenka prowadzona przez Radę Rodziców bratiańskiej szkoły wraz z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich.
            Wielu tryumfatorów gminnych igrzysk wejdzie w skład reprezentacji nowomiejskiej gminy na Igrzyska Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które zaplanowano w Byszwałdzie.
 
            Oto wyniki sportowego współzawodnictwa:
 
 • Trójbój samorządowy
KOBIETY: 1. Agnieszka Ziółkowska – Bratian 2. Sabina Rezmer – Mszanowo 3. Marta Kotewicz – Skarlin
MĘŻCZYŹNI: 1. Zbigniew Podwojewski – Bratian 2. Grzegorz Turulski – Tylice, Tomasz Harfelder - Radomno 3. Marek Miecznikowski – Chrośle, Michał Danielewski Pacółtowo
 
 • Kręgle
KOBIETY: 1. Malwina Grabowska – Bagno 2. Joanna Syguła – Pustki 3. Luiza Szulc – Tylice
MĘŻCZYŹNI: 1. Oskar Górtatowski – Jamielnik 2. Roman Górski – Bagno 3. Albert Gogolin – Pustki
 
 • Rzut lotką
KOBIETY: 1. Karolina Mokrzecka – Chrośle 2. Monika Szpanowska – Pustki 3. Edyta Gorzka – Bagno
MĘŻCZYŹNI – 1. Przemysław Szwaracki – Radomno 2. Mateusz Raczkowski – Bagno 3. Michał Szyjka – Tylice
 
 • Rzut beretem
KOBIETY: 1.Maria Cieśniewska – Nawra 2. Janina Szymańska – Bagno 3. Joanna Goryszewska – Bratian
MĘŻCZYŹNI: 1. Adam Górka – Nawra 2. Mateusz Kamiński – Pustki 3. Piotr Podwojewski – Bratian
 
 • Rzut do kosza
KOBIETY: 1. Magdalena Napiórkowska – Skarlin 2. Aleksandra Karwawska – Pacółtowo 3. Justyna Tęgowska – Pustki
MĘŻCZYŹNI: 1. Arkadiusz Kopański – Pacółtowo 2. Oliwier Kowalski – Nowy Dwór 3. Oskar Górtatowski – Jamielnik
 
 • Tenis stołowy
KOBIETY: 1. Wiktoria Samsel – Gwiździny 2. Michalina Mikuczyńska – Jamielnik 3. Anna Ługowska – Pacółtowo
MĘŻCZYŹNI: 1. Patryk Sargalski – Gwiździny 2. Michał Sargalski – Pacółtowo 3. Damian Buliński – Pustki
 
 • Warcaby
KOBIETY: 1. Julia Zboińska – Nowy Dwór 2. Monika Bednarczyk – Gwiździny 3. Agnieszka Wadecka – Gwiździny
MĘŻCZYŹNI: 1. Grzegorz Zboiński – Nowy Dwór 2. Szymon Rezmer – Mszanowo 3. Roman Szczawiński – Bratian
 
 • Szachy
KOBIETY: 1. Marzena Pieńdak – Pacółtowo 2. Klaudia Wadecka – Gwiździny 3. Emilia Marszelewska – Tylice
MĘŻCZYŹNI: 1. Feliks Stachowicz – Nawra 2. Rafał Kłosowski – Skarlin 3. Tadeusz Jakubowski – Bratian
 
 • Podnoszenie odważnika
KATEGORIA DO 75 KG: 1. Karol Murawski – Gwiździny 2. Radosław Lange – Tylice 3. Adam Świdecki – Radomno
KATEGORIA POWYŻEJ 75 KG: 1. Zbigniew Wadecki – Gwiździny  2. Patryk Leśniewski – Jamielnik 3. Szymon Reszka – Nawra
 
 • Turniej rodzin
 1. Ługowscy – Pacółtowo 2. Ługiewicz – Tylice 3. Mokrzeccy – Chrośle
 
 • Turniej seniorów
  1.Renata i Piotr Bojarscy – Chrośle, 2. Jolanta i Adam Goryszewscy – Bratian, 3. Aleksandra i Józef Karwowscy - Pacółtowo
 
 • Przeciąganie liny
 1. Tylice 2. Pustki 3. Nawra
 
Wyniki klasyfikacji generalnej. pierwszych sześciu miejscowości Gminy Nowe Miasto Lubawskie:
 
I miejsce         –          Tylice             -          180 pkt
II miejsce       –          Gwiździny      –          179 pkt
III miejsce      –          Pacółtowo       –          173 pkt
IV miejsce      –          Pustki             -          150 pkt
V miejsce       –          Chrośle           –          145 pkt
VI miejsce      –          Nowy Dwór    –          135 pkt
 
Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach, otrzymały medale, a sześć najwyżej notowanych miejscowości – Puchary Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Zawody obsługiwało 20 sędziów pod przewodnictwem przygotowujących i prowadzących Igrzyska – Grażyny i Henryka Zagórskich.
 
Więcej zdjęć na naszym profilu Facebook.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: XVIII Zimowe Igrzyska Wsi

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

O G Ł O S Z E N I E
W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jamielnik oraz Łąki Bratiańskie, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą określone w prawie wymagania.
W przypadku uchylenia się właścicieli nieruchomości od wskazanego obowiązku, Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku oraz sankcji grzywny.
 
Ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30.04.2024 r. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku ich nie wykonania – sankcje grzywny.
 
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Warunki techniczne nieodpłatnie wydaje Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Tel. 56 4742447.
Po otrzymaniu warunków właściciel posesji na własny koszt wykonuje przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowe informacje związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie, ul. Podleśna 1, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 1.
czytaj dalej

Dodatek osłonowy. OPS przyjmuje wnioski

DODATEK OSŁONOWY 2024
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie informuje, że do dnia  30.04.2024 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego na okres I-VI 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania. Wypłata dodatków będzie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.
Kryterium dochodowe wynosi miesięcznie na osobę:
 • 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych,
 • 1500 zł w gospodarstwach wieloosobowych.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy, w wyższej w kwocie obowiązuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 56 47 26 323.
 
Wzór wniosku w załączeniu.
 
 
czytaj dalej

Zimowe Igrzyska Wsi już w lutym

17 lutego 2024 r. o godzinie 14.00 w hali sportowej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie odbędą się  XVIII  Zimowe Halowe Igrzyska  Samorządowe Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zaplanowano w związku z tym dużo różnorodnych konkurencji sportowych. Wiele z nich ma charakter rekreacyjny. Będzie to sportowa walka, ale też wspólna zabawa, również taka w wydaniu rodzinnym. Rywalizować będą ze sobą poszczególne miejscowości gminy. Na najlepszych czekają puchary i medale. Organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS,  Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gminne Centrum Kultury i Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie zapraszają do startu i kibicowania. Podczas igrzysk czynna będzie kawiarenka organizowana przez Radę Rodziców miejscowej szkoły i KGW w Bratianie.
 
W załączeniu karta zgłoszeniowa i regulamin igrzysk.
czytaj dalej

Pomysł na ferie? Przygoda u Działyńskich.

Ferie zimowe rozpoczynają się już za dwa tygodnie. Szukacie pomysłu, jak spędzić ten czas? Zapraszamy do Działyńskich! W programie m.in. zajęcia sportowe, zajęcia z robotyki a także wyjazdy na basen i łyżwy.
Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 10-11 stycznia 2024 r. do godz. 15:00
Regulamin w załączeniu.
 
czytaj dalej

Od stycznia pojedziemy autobusem. Rozkład jazdy - AKTUALIZACJA

Już w styczniu 2024 roku gmina Nowe Miasto Lubawskie uruchamia transport publiczny.
 
Samorząd otrzymał już decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o objęcie dopłatą z FRPA w 2024 r. zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i w związku z tym zorganizuje takie przewozy już od stycznia.
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie nie obejmuje gminy miejskiej o tej samej nazwie, w której znajduje się większość celów ruchu mieszkańców gminy wiejskiej. Z tego powodu zagadnienie organizacji transportu publicznego stało się bardzo trudne, gdyż zaplanowane linie muszą być „hybrydowe” – z odcinkami użyteczności publicznej w gminie i komercyjnymi przez miasto.
Nowe linie autobusowe przyczynią się do zlikwidowania wykluczenia komunikacyjnego, szczególnie wśród osób starszych i młodzieży. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy nie będą musieli rozpoczynać swojej ścieżki zawodowej od zakupu samochodu. Bez problemu mieszkańcy będą też mogli dojechać do szpitala, ośrodków zdrowia i innych instytucji znajdujących się w stolicy naszego powiatu.
Dziś do większości miejscowości w Gminie Nowe Miasto Lubawskie autobus przyjeżdża zaledwie dwa lub trzy razy dziennie. Od nowego roku, w ramach transportu gminnego, pojawi się co najmniej pięć nowych połączeń do wszystkich miejscowości (kursy od poniedziałku do piątku). Dodatkowo w soboty będzie funkcjonowała linia podmiejska. Jej trasa będzie przebiegać przez Nowe Miasto Lubawskie, Bratian (Hala Targowa), Pacółtowo, Mszanowo, Bratian i Kaczek.
 
W załącznikiach prezentujemy rozkład jazdy poszczególnych linii.
 
czytaj dalej

Biała Wstążka - drzwi otwarte w naszym OPS już w sobotę

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie po raz kolejny włączyła się do Kampanii "Biała Wstążka" i w sobotę 2 grudnia 2023 r. organizuje "Drzwi Otwarte" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie. Tego dnia od godz. 9.00 do 11.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Mszanowie dla mieszkańców Gminy dyżurować będą specjaliści: terapeuta dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej oraz pracownik socjalny.
         Kampania „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec kobiet. Jej głównym celem jest rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
        Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie zobaczyć można wystawę prac plastycznych przygotowanych przez uczniów szkół z terenu Gminy w ramach IV Gminnego Konkursu Plastycznego pn.: „PRZEMOCY -STOP”.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 61