Aktualności

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

 
 
 
 
 
 
 
 
STAROSTA NOWOMIEJSKI
 
 
INFORMUJE,  ŻE ZAWIESZENIE UDZIELANIA  OSOBIŚCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  I UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.
 
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYWRÓCENIA OSOBISTEGO UDZIELANIA POMOCY ZOSTANIE PODANY NA STRONACH:
 • na stronach internetowych https://www.powiat-nowomiejski.pl/; http://npp.powiat-nowomiejski.info.pl/
 • na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/
 • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

 
czytaj dalej

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamknięte do odwołania

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie punkty PSZOK zostają zamknięte do odwałania.
 
 
czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna - TYLKO środkami komunikacji na odległość

Do odwołania
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, poczta elektroniczna)
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wprowadza organizację udzielania porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.    
 
Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest
 
wcześniejsze przesłanie mailem na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego

wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 56/4724220
 
Wzór wniosku dostępny:
 • na stronach internetowych https://www.powiat-nowomiejski.pl/; http://npp.powiat-nowomiejski.info.pl/
 • na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/
 • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym numerem telefonu 56/4724236 lub adresem poczty elektronicznej org2@powiat – nowomiejski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
czytaj dalej

Nieodpłatna Pomoc Prawna - zmiana lokalizacji punktów

KOMUNIKAT O TYMCZSOWEJ ZMIANIE LOKALIZACJI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ  PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
 
Uprzejmie informujemy, że dyżury pełnione w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w poszczególnych dniach tygodnia w:
- Gminnym  Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Nowe  Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno,
- Gminnym Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 
od dnia 16 marca 2020 roku będą odbywać się w  Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
Od dnia 17 marca 2020r. dyżur  pełniony w  Zespole  Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik również odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
Dni i godziny pełnienia dyżurów nie ulegną zmianie. 
czytaj dalej

Być kobietą, być kobietą...

 
 
          Nadszedł marzec a wraz z nim Dzień Kobiet. W gminie Nowe Miasto Lubawskie święto to obchodzimy wspólnie. Każde sołectwo, w okolicach 8 marca,  przygotowuje spotkania, w których mogą uczestniczyć wszystkie jego Mieszkanki. Spotkania nie byle jakie, ponieważ z roku na rok bierze w nich udział coraz więcej Pań. Za każdym razem udowadniają one, że nie tylko potrafią się świetnie zorganizować ale i świetnie bawić w swoim towarzystwie. Czasami nawet do białego rana, do czego zachęcają zawsze bogato zastawione stoły.
 
          Jak zwykle sołectwa odwiedzili również Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, aby złożyć Paniom serdeczne życzenia i obdarować kwiatkiem. W tym roku były to goździki – nieodzowny symbol święta kobiet.
 
          Jak wielokrotnie podkreślał włodarz gminy, te uroczyste obchody, w których przygotowania włączyli się również panowie (m.in. członkowie miejscowych OSP), życzenia i kwiaty pokazują, jak bardzo ważne dla mężczyzn są kobiety. Bezwzględnie należą się im podziękowania za to, co robią dla swoich miejscowości i dla całej gminy. Zwłaszcza, że wszystkie te dodatkowe zajęcia łączą z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Dlatego też, w ramach podziękowania za ich zaangażowanie i dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zorganizowano cykl wydarzeń kulturalnych oraz spotkań warsztatowo-szkoleniowych. Panie wzięły udział m.in. w warsztatach układania kompozycji kwiatowych, wytwarzały własne ekologiczne mydełka oraz dowiedziały się jak dbać o stopy i pielęgnować dłonie.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Dzień Kobiet 2020

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - kolejna edycja konkursu KRUS

        Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
        To już XVIII edycja konkursu. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.
         Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim moga brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
 
         Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, zdobyć cenne nagrody, a także poddać gospodarstwo profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Regulamin poniżej.
 
WAŻNE TERMINY:
 
17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
29.05.2020 r. - zakończenie etapu regionalnego konkursu
22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
29.06.-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych
 
Zgłoszenia przyjmuje i na dodatkowe pytania odpowiada najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.
 
 
 
czytaj dalej

Jubileuszowy Memoriał ks. K. Wróblewskiego w Tenisie Stołowym

 
 
            Po raz dwudziesty, w niedzielę poprzedzającą imieniny ks. Kazimierza Wróblewskiego, dawnego proboszcza gwiździńskiej parafii, a obecnie patrona miejscowej szkoły podstawowej, spotkali się miłośnicy gry w tenisa stołowego.
Jubileusz sprawił, że impreza nabrała wyjątkowego charakteru. Do otwartego turnieju stanęło 78 zawodników - nie tylko mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie ale też Iławy, Lubawy, Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy, Olsztyna i okolic. Rywalizacja toczyła się w ośmiu  kategoriach wiekowych, męskich i kobiecych.
 
          Przed rozpoczęciem sportowej walki padło wiele ciepłych słów dotyczących  ks. Kazimierza Wróblewskiego i jego działalności sportowej.  Wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, dyrektor szkoły Hanna Błaszkowska i prowadzący zawody Henryk Zagórski – wszyscy, bez wyjątku, podkreślali rolę księdza jaką odegrał na kształtowanie się  zainteresowań i aktywności lokalnej społeczności. Wspominano także wczesne turnieje rozgrywane w trudnych warunkach lokalowych. Sytuacja zmieniła się w roku 2008, kiedy to w nowopowstałej sali gimnastycznej rozegrano VIII edycję memoriału. Od tego czasu, każdego roku tenisiści spotykają się w murach gwiździńskiej szkoły. To przełomowe wydarzenie uwieczniono na filmie, który wyświetlono podczas niedzielnych zawodów.
 
        Jubileusz stał się okazją do podziękowań. Tenisiści skupieni wokół memoriału uhonorowali za wieloletnie wsparcie organizacyjne wójta gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasza Waruszewskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwiździnach Hannę Błaszkowską oraz działacza sportowego Romana Gawińskiego. Za szczególne osiągnięcia sportowe w dwudziestoletniej historii memoriału wyróżniono: wśród kobiet: Wiktorię Samsel, Natalię Neubert, Annę Bojarską, Kingę Łukwińską, Agnieszkę Treder i Dominikę Matuszewską; wśród mężczyzn: Michał Sargalskiego, Michała Mówińskiego, Szymona Sargalskiego, Dariusza Dabrowskiego, Artura Lubnau, i Jacka Lubnau. Dyrektor szkoły Hanna Błaszkowska wręczyła też podziękowania dla pomysłodawcy i organizatora memoriału Henryka Zagórskiego oraz jego żony Grażyny – koordynatorki sportu gminnego.  Następnie młodzi sportowcy z Gwiździn w imieniu wszystkich tenisistów złożyli kwiaty na grobie usportowionego kapłana.
           
            Jak każdego roku na tenisowym memoriale księdza pojawili się stali bywalcy. Zadebiutowało również sporo najmłodszych zawodników z różnych klas podstawówki, poznaliśmy też nowe osoby z doświadczeniem tenisowym. Wysoki poziom gry w turnieju dopełnił godne jubileuszowe uczczenie pamięci księdza Kazimierz Wróblewskiego – kapłana i sportowca.
 
 
Wyniki jubileuszowego turnieju przedstawiają się następująco:
 
Kategorie kobiet
 
rocznik 2007 i młodsze:
 
 1. Gabriela Grzywacz – Iława; 2. Agata Wrzosek – Iława; 3. Liwia Malinowska – Iława
 
rocznik 2004 – 2006
 
 1. Anna Góralska – Iława; 2. Alicja Jadanowska – Radomno; 3. Zofia Kamińska – Iława
 
rocznik 2003 i starsze:
 
 1. Emilia Włodarska – Iława; 2. Agnieszka Treder – Nowe Miasto Lubawskie; 3. Wiktoria Samsel – Gwiździny
 
Kategorie mężczyzn
 
rocznik 2007 i młodsi:
 
 1. Patryk Sargalski – Gwiździny; 2. Igor Goryński – Piotrkowo; 3. Jakub Kempiński – Brodnica
 
rocznik 2004 – 2006:
 
 1. Miłosz Bednarczyk - Gwiździny; 2. Cezary Karpiński - Gwiździny
 
rocznik 2001 – 2003:
 
 1. Jakub Bielicki – Uzdowo; 2. Miłosz Cegielski – Kramarzewo; 3. Jakub Kacprzak – Piotrkowo
 
rocznik 1980 – 2000
 
 1. Filip Deja - Brodnica; 2. Szymon Sargalski – Gwiździny; 3. Bartłomiej Biegański – Brodnica
 
rocznik 1979 i starsi:
 
 1. Artur Lubnau – Jamielnik; 2. Rafał Klimecki – Ostróda; 3. Marcin Wiśniewski - Kuligi
 
 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali puchary Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zawodnicy , którzy zajęli miejsca: II – III  - pamiątkowe medale.
 
Prowadzący zawody:
G. H. Zagórscy
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: XX Memoriał ks. K. Wróblewskiego w Tenisie Stołowym

Wyróżnienie dla zawodniczki taekwondo

            Niech was nie zwiedzie niewinny wygląd i młody wiek - Natasza Ławicka specjalizuje się          w sportach walki. Taekwondo trenuje od dwóch lat, a na swoim koncie ma już imponującą listę zwycięstw i tytułów, w tym jeden z ważniejszych, tytuł Mistrza Polski w Kategorii Kadet w 2019 r.
Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy, wójt Tomasz Waruszewski  złożył gratulacje i wyrazy uznania dla talentu, wytrwałości i ducha sportowego w związku z sukcesami, które stały się udziałem zawodniczki.
Dołączamy do gratulacji i życzymy kolejnych wspaniałych zwycięstw. Już niedługo Natasza wystartuje w Mistrzostwach Taekwondo Mazowsza – trzymamy kciuki!
           
            Jednymi z punktów obrad były również sprawozdania roczne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Informacje przekazali Komendant PSP bryg. mgr inż. Jacek Auda oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mirosław Mozarczyk.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Wyrożnienie dla Nataszy

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił portal Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur.  Celem powstania portalu jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej  i przystępnej formie. Platforma ma ułatwić również nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ekosystemu gospodarczego regionu.
Zapraszamy do zapoznania się z konstrukcją i zawartością serwisu https://biznes.warmia.mazury.pl/
 
 
 
 
czytaj dalej

Trwa rekrutacja do szkół i przedszkoli

            Wszystkie terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej gminy http://bip.gminanml.pl/10014/Oswiata/
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 22