Aktualności

Kącik Małego Rolnika w SP w Radomnie

      Oddział Przedszkolny w Radomnie przystąpił do konkursu organizowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie pt. "Kącik Małego Rolnika". Celem konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz popularyzacja statystyki wśród dzieci. Głównym zadaniem było stworzenie "Kącika Małego Rolnika", który został wyeksponowany na holu Szkoły Podstawowej w Radomnie. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego pod opieką swojej wychowawczyni - Pani mgr Karoliny Brodzińskiej oraz rodziców dołożyły wszelkich starań, by jak najpiękniej przedstawić naszą polską wieś.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Kącik Małego Rolnika w SP Radomno

Słów kilka o...kotach

          W ostatnim czasie do naszego urzędu zgłosiło się kilka osób z małymi kociętami. Nie nam oceniać,
czy oseski zostały porzucone i znalezione przez ludzi o dobrych sercach, czy ktoś „wyczuł” okazję, by pozbyć się niechcianego miotu. Nawet jeśli kierowała nim ta ostatnia – chwała mu za to, że postanowił dać im szansę
na życie.
 
         Należy jednak pamiętać, że o ile na gminie spoczywa obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przynoszenie czy wręcz podrzucanie ich do urzędu nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie jest to kwestia migania się od obowiązków – przede wszystkim mamy na uwadze dobro samych zwierząt. Co zatem powinniście wiedzieć
o kotach? Zacznijmy od kotów dorosłych, o których nie bez powodu mówimy, że chodzą własnymi ścieżkami.
 
         Obok udomowionych mruczków występują również:
 
KOTY WOLNO BYTUJĄCE – to koty dzikie, uliczne, działkowe, często widziane również w naszych miejscowościach. Stanowią one integralny element ekosystemu. Tych zwierząt nie udomawia się  i nie przynosi do schroniska ani tym bardziej do gminy, zresztą już samo złapanie delikwenta może przysporzyć nam nie lada trudności. Koty te, przyzwyczajone do wolnej przestrzeni bardzo źle znoszą zamknięcie w czterech ścianach. Aklimatyzacja jest wręcz niemożliwa. Nie oznacza to, że nie możemy im pomóc. Należy to jednak robić mądrze
i z przestrzeganiem pewnych zasad. Temat ten został opisany przez OTOZ Animals Schronisko dla zwierząt
w Iławie:
 
–  kotów wolno bytujących NIE KARMI SIĘ, a DOKARMIA, by nie upośledzić ich instynktu łownego, a tym samym nie ograniczyć im szansy na samodzielne przeżycie; latem zostawiamy im minimalne ilości jedzenia, zapewniamy dostęp do wody, zimą ilość pokarmu zwiększamy, bo okazji do zdobywania pożywienia jest mniej, ale to wciąż dokarmianie;
 
– społeczny karmiciel ma obowiązek utrzymywania w czystości miejsc bytowania tych kotów tak, aby nie było
w nim brudnych misek, resztek pokarmowych itp.;
 
– każdy społeczny karmiciel powinien brać pod uwagę kwestię STERYLIZACJI kotek wolno bytujących, by nie dochodziło do niekontrolowanego rozrostu populacji, wysterylizowane kotki wypuszcza się do naturalnego ich środowiska, nie udomawia się ich, należy jednak przez kilka dni po zabiegu zapewnić miejsce do rekonwalescencji; natomiast kocurów się nie kastruje, gdyż to zaburzyłoby ich hierarchię w stadzie;
 
– społeczni karmiciele powinni zająć się ewentualnym LECZENIEM chorych dzikich kotów, a zimą zapewnić im dostęp do pomieszczenia, które zabezpieczy je przed mrozem, na przykład poprzez otworzenie okienka
w piwnicy lub postawienie budki w miejscu dokarmiania (można je wykonać samemu - jest wiele instrukcji
w Internecie);
 
WAŻNE:
Gmina w programie opieki nad zwierzętami zawsze zabezpiecza środki finansowe na karmę dla karmicieli dzikich kotów, sterylizację kotek oraz w określonych przypadkach na leczenie. Jeżeli nie jesteście w stanie sami zaopiekować się dziko żyjącymi zwierzakami, możecie zwrócić się o pomoc do gminy.
 
CO ZROBIĆ, GDY PODCZAS SPACERU SPOTKAMY NA SWOJEJ DRODZE KOCIĘTA?
 
       Kotki są wspaniałymi mamami – dbają o swoje młode, pielęgnują, karmią i uczą, jak być kotem. Owszem, zdarzają się sytuacje, gdy kocia mama porzuca miot, na ogół jednak troskliwie się nim opiekuje. Każda, również ta dziko żyjąca.
Na tzw. gniazdo kotka wybiera miejsce ukryte, ciche i ciepłe, takie, które da jej i jej młodym poczucie bezpieczeństwa w pierwszych tygodniach życia. Wraz z rozwojem kociąt przychodzi moment na zmianę dotychczasowego miejsca pobytu, większego i zapewniającego dostęp do pożywienia. Zatem, widząc małe kotki, zwłaszcza takie, które już są na tyle samodzielne, że dokazują  na drodze, na poboczu – nie zabieraj ich z tego miejsca! Bardzo prawdopodobne, że ich mama wybrała się na polowanie i niebawem do nich wróci. Możesz jednak zgłosić ten fakt do gminy. Pracownik uda się na wskazane miejsce, by upewnić się, czy sytuacja wymaga interwencji człowieka.
 
        Opieka nad dziko żyjącymi zwierzętami wymaga wiele empatii i wrażliwości, ale także odpowiedniego podejścia. Trochę tak, jak w przypadku motta lekarzy: Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić, należy znaleźć złoty środek w pomaganiu. Niestety, czasami nasze działania mogą odnieść odwrotny skutek. Dlatego zawsze warto się upewnić co do zasadności podejmowanych przez nas działań. Jeśli pojawiają się wątpliwości można zapytać w urzędzie lub u weterynarza.
 
       Odpowiedzialność za zwierzę dotyczy również WŁAŚCICIELI KOTÓW UDOMOWIONYCH. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy gminą wiejską i posiadanie kota na wsi wygląda nieco inaczej niż w miastach. Mało kto decyduje się na trzymanie futrzaka w domu, większość z nich „kręci się” w obejściu. Jednak opieka nad nimi nie powinna ograniczać się tylko do zapewnienia im pożywienia i jako takiego dachu nad głową. Właściciele powinni także zadbać o ich zdrowie oraz zapobiegać nadmiernemu wzrostowi populacji kotów. Rodzi się ich bowiem więcej, niż jest osób chętnych je przygarnąć.
 
        Dlatego należy pamiętać o świadomym rozmnażaniu naszych kotów, zapewnieniu im przyjaznych opiekunów, aby nie powiększały grona nieszczęśliwych, nikomu niepotrzebnych kociąt. Przeciętna kotka może w ciągu roku zajść w ciążę nawet 3-4 razy. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie potrzebuje ona spełnienia jako matka, nie wpływa to na jej dalszy rozwój fizyczny i psychiczny. Sterylizacja jest więc doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcemy uniknąć w przyszłości „problemu” z niechcianymi kotami. Koszt zabiegu to ok. 150-250 zł w przypadku kotek. Część gabinetów weterynaryjnych prowadzi wiosenne akcje związane ze sterylizacją, wówczas koszt może być nico niższy.
 
Bądźmy odpowiedzialni za nasze futrzaki!
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

        W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową.
 
      Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października - 2 listopada poniosły straty.
Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.
 
       ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu.
      Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady, musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.
 
      Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.
 
      Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.
czytaj dalej

118 miejsce gminy wśród liderów inwestycji

        Kolejny raz Gmina Nowe Miasto Lubawskie znalazła się na liście rankingowej, tym razem opiniotwórczego periodyku, jakim jest pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie od prawie 20 lat. Jak podaje sam wydawca, to jedno
z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.
             
        Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca Gminy Nowe Miasto Lubawskie (wydatki per capita) wyniosły w latach 2017-2019 1513,04 zł, co pozwoliło jej uplasować się na 118 pozycji rankingu pośród 1537 gmin wiejskich w kraju. Na uwagę zasługuje tu również fakt, iż jest to najwyższa lokata w powiecie nowomiejskim, niżej znalazły się także gminy sąsiednie.
              
          Obecna 118 miejsce oznacza również awans gminy na liście rankingowej w stosunku do lat poprzednich – dzięki inwestycjom zrealizowanym w latach 2016-2018 osiągnęliśmy równie wysokie 143 miejsce.
              
            Na czym polega metoda rankingu? Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych, poniesionych przez JST w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne bowiem cechują się znaczną cyklicznością – w jednym roku są bardzo wysokie, po to by np. w kolejnym spaść do niższego poziomu. Są również sytuacje, gdy inwestycja jest na tyle rozległa, iż nie  ma możliwości zakończenie jej w danym roku budżetowym.
              
          Jak widać na naszym „lokalnym podwórku” nieustannie coś się dzieje, realizujemy wielkie inwestycje, ale i te mniejsze, jak choćby drogi osiedlowe. Wszystkie jednak mają wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele z nich jest jeszcze
w trakcie realizacji, kilka mamy również w planach, na kolejne otrzymaliśmy już dofinansowanie
ze środków zewnętrznych – miejmy nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam  na utrzymanie tej wysokiej pozycji rankingowej. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż poza finansowaniem inwestycji  czeka nas również wiele innych wydatków, związanych głównie z funkcjonowaniem gminnej oświaty.
 
czytaj dalej

#Wspieraj Seniora

       Masz 70 lat i więcej? W związku z zagrożeniem Covid -19 postanowiłeś/postanowiłaś pozostać
w domu, by zminimalizować ryzyko zarażenia? Jeśli jesteś osobą samotną lub Twoi bliscy mieszkają daleko, to właśnie do Ciebie skierowana jest akcja „Wspieraj Seniora”.
 
      Na czym polega akcja? To usługa wsparcia, dzięki której do miejsca zamieszkania Seniora zostaną dostarczone zakupy obejmujące artykuły podstawowej potrzeby czyli PRZEDE WSZYSTKIM: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ. Oczywiście koszt zakupów pokrywa osoba zgłaszająca.
 
Jak zgłosić się po pomoc?
 
 
      Solidarnościowy Korpus Seniorów – to ogólnopolska infolinia. Dzwoniąc pod nr telefonu
22 505 11 11 możesz poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez panującą pandemię. 
    
     Następnie Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie. Pracownicy Ośrodka zadzwonią do Ciebie, by upewnić się, jakiej konkretnie pomocy potrzebujesz. PAMIĘTAJ – pomoc w ramach akcji „Wspieraj Seniora” udzielana jest głównie w kwestii zakupów najpotrzebniejszych produktów spożywczych i artykułów higienicznych.
 
    W naszej Gminie w akcję zaangażowani są nasi niezawodni druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To oni przyjmują zgłoszenie z OPS-u i udają się pod wskazany adres. Na miejscu Senior przekazuje im listę zakupów oraz pieniądze. Następnie strażacy jadą na zakupy i wracają ze sprawunkami, z których rozliczają się na podstawie otrzymanych w sklepach paragonów.
 
WAŻNE:
 
Strażacy nie muszą być umundurowani ALE ZAWSZE przyjadą pod wskazany adres samochodem służbowym – oznakowanym.
 
czytaj dalej

Złapana na gorącym uczynku

 
          O tym, że nie opłaca się wyrzucać śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych przekonała się mieszkanka gminy Grodziczno, która wyrzuciła z jadącego samochodu worek z odpadami w lesie pomiędzy Mszanowem i Bratianem.
 
         Sytuacja ta miała miejsce na początku września. Jak się okazało świadkiem zdarzenia był inny kierowca – mieszkaniec naszej gminy, który zrobił zdjęcie pojazdowi i przekazał je policji.  Kobieta przyznała się do popełnionego wykroczenia i została ukarana mandatem. Za czyn określony
w art.145 kodeksu wykroczeń, który brzmi: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 
         Wiemy nie od dziś, że zaśmiecanie miejsc publicznych, lasów a nawet podrzucanie śmieci
z gospodarstw domowych do koszy na przystankach (pisaliśmy o tym problemie wcześniej) to zjawisko dość powszechne, także w naszej gminie. Trudno powiedzieć, czym kierują się te osoby: przyzwyczajeniem, oszczędnością, lenistwem, niską kulturą osobistą? Wszyscy mamy świadomość,
iż stawki za odbiór odpadów nie należą do najniższych. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny Polak produkuje rocznie ponad 300 kg śmieci (!), które należy w jakiś sposób zagospodarować, a to wiąże się z kosztami. Gdyby wszystkie odpady miały trafiać na wysypiska w końcu zabrakłoby na nie miejsca. Musimy być świadomi naszych zachowań.  Nawet jeśli nie oddziałują one bezpośrednio na nas, to  nasi najbliżsi będą ponosić ich konsekwencje
w przyszłości. Kto wie, może wcale nie tak dalekiej?
 
         Mamy nadzieję, iż tego typu sytuacje, jak ta z Mszanowa, będą sporadyczne. Dobrze jednak wiedzieć, że są wśród nas także osoby, które nie pozwolą na zaśmiecanie lasów, i dzięki którym sprawcy mogą zostać przykładnie ukarani. Dlatego bądźcie czujni. Tego typu sprawy warto nagłaśniać. Musimy razem zadbać o miejsce i otoczenie, w którym żyjemy.
 
czytaj dalej

Kontrowersyjna "piątka dla zwierząt"

        Nie milkną komentarze dotyczące tzw. piątki dla zwierząt. W całej Polsce na drogi wyjechali rolnicy protestujący przeciwko rządowej ustawie. Zdaniem wielu – co ciekawe, nie tylko rolników – uderza ona
we wszystkich hodowców i może doprowadzić do poważnego kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Jej skutki odczują zarówno producenci, jak i konsumenci.
 
        Do protestów doszło również w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie zebrali się rolnicy z całego powiatu. Wszyscy zgodnie podkreślali, że dyskusja nie toczy się tylko wokół hodowców zwierząt futerkowych i kwestii tzw. uboju rytualnego. Cały sektor rolnictwa powiązany jest ze sobą szeregiem zależności, poszczególne dziedziny wzajemnie na siebie oddziałują. Trudno bowiem wyobrazić sobie hodowlę zwierząt bez produkcji roślinnej. Jeżeli ta swoista równowaga zostanie zakłócona, to wielu rolników zbankrutuje, a polski rynek zaleje fala żywności importowanej, której jakość, delikatnie mówiąc, wzbudza pewne wątpliwości.
To tylko nieliczne argumenty przedstawiane przez wzburzonych rolników.
 
        Krytyczne stanowisko wobec pomysłów rządzących zajął również wójt Tomasz Waruszewski, który przemówił do rolników na ich proteście. Zapytany o powód pojawienia się na manifestacji, odpowiedział:
 
     „Rolnicy potrzebują dziś wsparcia, dlatego się z nimi spotkałem. Zawsze będę stał po stronie rolników,
a szczególnie wtedy, gdy naruszane są ich żywotne interesy. Poparłem jednoznacznie ich działania, ponieważ nie mam żadnych wątpliwości, że projektowana ustawa »piątka dla zwierząt« pogorszy warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności rolniczej, a w konsekwencji przyczyni się do kryzysu całego sektora rolnego. Reprezentuję gminę, w której rolnictwo jest ważną częścią lokalnej gospodarki, więc z oczywistych powodów zależy mi na jego rozwoju. Dlatego w ocenie całej tej sprawy związanej z ustawą »piątka dla zwierząt« na pierwszym planie stawiam kwestie gospodarcze. Zarządzając lokalnym samorządem, nauczyłem się właściwie ustalać priorytety. Są sprawy ważne i ważniejsze. W mojej opinii na tym etapie rozwoju kraju priorytetem decydentów każdego szczebla powinna być troska o społeczeństwo, także poprzez stwarzanie mu jak najlepszych warunków do osiągnięcia dobrobytu. Dlatego uważam, że poprawienie dobrostanu zwierząt za cenę pogorszenia warunków ekonomicznych do prowadzenia działalności rolniczej, wypłaty odszkodowań
i pogorszenia wskaźników gospodarczych państwa można byłoby zrealizować dopiero wtedy, gdybyśmy wcześniej rozwiązali najważniejsze problemy społeczeństwa i zadbali o jego dobrobyt. A sądzę, że ciągle dążymy do celu, by stać się społeczeństwem zasobnym.”
 
       Należałoby się zastanowić, czy wejście w życie zakazu uboju rytualnego bydła poprawi jego dobrostan. Można mieć co do tego wątpliwości, bo w skali kontynentu niewiele może się w tym zakresie zmienić:
 
       „Nie będzie większą trudnością przetransportowanie zwierząt do sąsiedniego kraju, w którym ta forma uboju jest dozwolona i który widzi w tym interes. Tylko że na takie działania będzie stać wyłącznie duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe holdingi – pewnie już angażują one swoje działy prawne do szukania podobnych możliwości. I choć prawo czasami udaje się obejść, to ekonomii się nie oszuka. Wzrost kosztów transportu i przetwórstwa spowoduje mniejszą konkurencyjność polskiej wołowiny na rynkach europejskim
i światowym.” – podsumował Tomasz Waruszewski.
 
(foto: Stanisław R. Ulatowski - nowemiasto.wm.pl)
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Protest rolników

Dzień Ratownika Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego  wszystkim Ratownikom Medycznym, Pielęgniarkom
i Lekarzom systemu  składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie. Niech praca, jaką jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia zawsze niesie
ze sobą zadowolenie i satysfakcję ale też szacunek otoczenia. Życzymy Wam, byście nigdy nie stracili wiary w sens niesienia pomocy potrzebującym – nie jesteśmy w stanie uratować całego świata,
ale Wy możecie uratować świat jednej osoby i jej najbliższych.
czytaj dalej

ARiMR: pomoc na start dla grup producentów

         Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

         Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

         O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r.

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców

i warzyw.

          Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku –

10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc.

i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.
 

       Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r.

       Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl   pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

czytaj dalej

Na szlaku pacółtowskich wzgórz

        W  jesienną niedzielę 4 października, w Pacółtowie po raz szósty spotkali się miłośnicy biegania.  Organizatorami VI Biegu Pacółtowskiego byli: Gminne Zrzeszenie LZS Nowe Miasto Lubawskie, UKS „Sprint” w Pacółtowie i Rada Sołecka wsi Pacółtowo. Z uwagi na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, organizatorzy wytyczyli nowe trasy biegu. Nie było z tym dużego problemu, ponieważ pacółtowskie wzgórza świetnie nadają się na tego typu imprezy. 
 
        W tegorocznym biegu udział wzięło 51 zawodników z różnych miejscowości. Wszystkich przywitał sołtys Pacółtowa – Michał Danielewski, który otwierając zawody, życzył uczestnikom udanego biegu. Po wspólnej rozgrzewce, prowadzonej przez Grażynę Zagórską, zawodnicy wyruszyli w trasę. Do pokonania mieli dystanse o długości 1,4 km i 6 km. Na mecie klasyfikowani byli w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn: rocznik 2006 i młodsi oraz 2005 i starsi.
 
W młodszej kategorii, wśród dziewcząt  najszybciej przybiegły:
1. Wiktoria Barbarska – Pacółtowo,
2. Weronika Barbarska – Pacółtowo,
3. Zuzanna Kopańska – Pacółtowo.
 
Najlepsi chłopcy w tej kategorii to:
1. Paweł Lenckowski – Tylice,
2. Bartosz Aranowski – Lubawa i
3. Mateusz Lenckowski – Tylice.
 
W kategorii kobiet tryumfowały:
1. Ewa Renkel - Bucha – Nowe Miasto Lubawskie;
2. Amelia Kucińska – Tylice;
3. Ewa Rzepka – Wielki Głęboczek;
 
Najszybszymi mężczyznami okazali się:
1. Robert Mówiński – Bratian;
2. Jarosław Laskowski – Wielkie Bałówki;
3. Adam Patalon – Marzęcice;
 
       Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii nagrodzeni zostali pucharami i medalami. Tradycyjnie organizatorzy nagrodzili też najstarszego zawodnika, którym okazał się dobrze wszystkim znany Jerzy Szymański oraz najmłodszą uczestniczkę w osobie Marianny Ługowskiej (1 rok).
      Wszyscy uczestnicy VI edycji biegu otrzymali nagrody rzeczowe, za które organizatorzy dziękują sponsorom: Gminie Nowe Miasto Lubawskie, Radzie Sołeckiej Pacółtowa, Arkadiuszowi Trzcińskiemu (firma „Enigma”), Marianowi Zellmie (firma „Agroprodukt”), Piotrowi Bukowskiemu (firma „Klimar”), Józefowi Karwowskiemu – radnemu z Pacółtowa i Tomaszowi Kopańskiemu z Rady Sołeckiej Pacółtowa.  Nad sprawnym przebiegiem lekkoatletycznych zmagań czuwało ośmioro sędziów.
 
(tekst i zdjęcia: G.i H. Zagórscy)
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 34