Aktualności

Umowa podpisana. Lada dzień rozpoczną się prace w Jamielniku

Przejeżdżając  przez Jamielnik nie sposób nie zwrócić uwagi na nowe drogi gminne. Jednak to nie jedyna inwestycja zrealizowanych w tej miejscowości w ostatnim czasie.  Pod nawierzchniami znajduje się nowoczesna sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  Aby jednak w pełni korzystać z tej ostatniej konieczne jest wybudowanie równie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 będzie to możliwe. Najprawdopodobniej już w drugiej połowie przyszłego roku część mieszkańców będzie podłączona do nowej sieci.
 
Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 4,5 mln zł., w tym kwota pozyskana z programu wynosi blisko 3,5 mln zł.
Procedura przetargowa zakończyła się wyłonieniem wykonawcy, którym została firma „Przem-Gri” Sp. z o.o. z Olsztyna. Przedsiębiorstwo to posiada wieloletnie doświadczenie w budowie tego typu obiektów, zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala sądzić, iż realizacja inwestycji przebiegać będzie terminowo i bez problemów. Planowany termin ukończenia budowy to lipiec 2021 roku.
 
czytaj dalej

Już za miesiąc II Bieg Przełajowy im. ks. Dembieńskiego w Radomnie

Stowarzyszenie Radomno Biega oraz Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zapraszają na II Bieg Przełajowy im. ks. Józefa Dembieńskiego.
Bieg odbędzie się 30.08.2020 r. w Radomnie (gmina Nowe Miasto Lubawskie). Start - godz. 12.30  z prakingu przy kościele.
 
W tym roku organizatorzy przygotowali kilka dystansów:
 •  bieg główny ( wszystkie roczniki ) ok - 12 km.
 •  bieg krótki - ok 6 km
 • bieg dla dzieci

 

Start do biegów według harmonogramu:
 

 •   bieg główny ( dla wszystkich uczestników ) godz. 12.30.
   
 •   bieg krótki - ok 6 km godz. 12:40
 •   bieg dla dzieci - w trakcie biegu głównego

 

Zawodnicy będą mogli spróbowac swoich sił zarówno na nawierzchni asfaltowej, jak i na ścieżkach leśnych.

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-radomno

Opłata rejestracyjna wynosi 40 zł.

W dniu zawodów również będzie możliwość zapisu na bieg i uiszczenia opłaty tej samej wysokości w biurze zawodów. Jednak liczba miejsc jest ograniczona - maksymalnie 140 osób. Wszystko zależy zatem od tego,ile osób dokona rejestracji elektronicznej.

Kontakt do organizatora:

Artur Pieczkowski Tel. 503 365 106
Marek Rzeszotek Tel. 663 331 653
Adres email: radomno.biega@wp.pl

FB: Radomno Biega

 

 
czytaj dalej

Trwa nabór do Straży Granicznej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od dnia 15 czerwca 2020r. do odwołania wznawia nabór kandydatów do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału SG.
Informacje dostyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, jak również zasad i miejsc składania dokumentów o przyjęcie do służby można uzyskać na stronie internetowej   http://www.wm.strazgraniczna.pl    lub pod nr telefonu 89 750 30 23.    
 
 
 
Szczegóły nabory oraz zalecenia dla kandydatów dostępne w załącznikach.
czytaj dalej

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję - konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 11-14 lat do udziału w konkursie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Zadanie polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2020r. Wierszyk wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres  rymowanka@krus.gov.pl W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę - Imię i nazwisko dziecka. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
 
Szczegółowe informacje dostęne są na stronie http://www.krus.gov.pl
Na dodatkowe pytania odpowiada Oddział Regionalny w Olsztynie lub Placówki Terenowe. Nr kontaktowy 89 545 48 10.
 
czytaj dalej

XX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

O godzinie 9.00 rozpocznie się XX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie, a w niej raport o stanie gminy za rok 2019.
Zapraszamy
 
czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP

Oddział Wojewódzki ZOSP RP informuje, że jak co roku ogłasza nabór kronik do ogólnopolskiego Konkursu Kronik  zgodnie z regulaminem dostęnym na stronie Związku http://www.zosprp.pl/files/regulaminy/113-16-2009.pdf
 
Zgłoszenia i kroniki przyjmują Oddziały Powiatowe, które to następnie zostaną przesłane do Oddziału Wojewódzkiego w terminie do 31.07.2020 r.
 
Można zgłaszać również opracowania historyczne innego typu - monografie, publikacje, albumy, jednodniówki, zeszyty historyczne. Termin nadesłania do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP upływa 31.08.2020 r. Do tego typu opracowań nalezy dołączyć kartę zgłoszenia konkurs-monografie (w załączeniu).
czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna - porady ponownie będą udzielane osobiście

 
Starosta Nowomiejski informuje, że od dnia 15 lipca 2020 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenia nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywać się będzie osobiście w punktach zlokalizowanych w poszczególnych gminach na terenie powiatu.
 
Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz obowiązek zachowania bezpiecznej odległości.
 
Skorzystanie z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mozliwe będzie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 56 472 42 20 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30.
 
Punkt udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Nowe Miasto Lubawskie znajduje się w Gminnym Centrum Kultury, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
 
 
czytaj dalej

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych wzorem lat poprzednich uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr.
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, Uczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.820 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2020 roku),
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 
 
Kandydat do stypendium w terminie do dnia 14 września 2020 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 24 września 2020 roku wysyła pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa załączony „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021" dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stvpendia-pomostowe.pl.
Wobec powyższego, uprzejmie prosimy Pana/Panią o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o realizacji „Programu Stypendia Pomostowe" poprzez wywieszenie załączonej ulotki „MATURZYSTO" na tablicy informacyjnej urzędu oraz przekazanie tej informacji w teren.
Po dodatkowe informację prosimy kierować sie do:
 1. Paweł Mróz KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 88 95 pokój 221.
 2. Szymon Wiergowski KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 88 65 pokój 219.
 3. Joanna Długołęcka KOWR OT w Olsztynie tel. (89) 524 89 35 pokój 129.
 4. Bezpośredni administrator programu: Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości tel: (42) 632-59-91, 631-95-58.
czytaj dalej

Biznes przy kawie - LGD zaprasza przedsiębiorców

LGD Ziemia Lubawska zaprasza przedsiębiorców do udziału w konferencji "Biznes przy kawie", która odbędzie się 26 sierpnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Wielkich Bałówkach.
Karta zgłoszeniowa dostępna w  załączeniu.
 
 
czytaj dalej

Chcesz ograniczyć do minimum wizyty w urzędach? Przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych ( RDK )

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

 • Dokumentach gotowych do odbioru (np. dowodzie osobistym lub dowodzie rejestracyjnym),
 • Rozpatrzeniu złożonych przez Ciebie wniosków (np. w programie Rodzina 500+),
 • Zbliżającym się terminie utraty ważności dowodu osobistego,
 • Potrzebie uzupełnienia dokumentów
 
RDK Plakat
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 31