Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Nowym Dworze

       Umowa podpisana i już w przyszłym roku, kiedy tylko pozwolą warunki atmosferyczne, rozpoczną się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański.  
         W ramach zadania wykonane zostaną: odcinek nawierzchni asfaltowej o długości 409 m b.  i szerokości 5 m oraz kanalizacja deszczowa. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. Zostało nim Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Wartość inwestycji to ponad 960 tys. zł.  60% kwoty należnej za wykonanie robót, tj. niemal 580 tys. zł, zostanie pokryte ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Przewidywany termin zakończenia prac - wrzesień 2020 r.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Podpisanie umowy Nowy Dwór

Hej kolęda, kolęda! - przegląd wokalny

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska organizuje III Przegląd Wokalny "Hej kolęda, kolęda!"
Nabór zgłoszeń trwa do 16 grudnia 2019 r.
Przegląd odbędzie się 6 stycznia 2020 r. o godzinie 13:30 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
Zapraszamy do udziału!
 
W załączeniu: plakat informujący, regulamin oraz karty zgłoszeniowe.
 
 
 
czytaj dalej

"Biała Wstążka" ponownie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

 
 
           „Biała Wstążka” jest największą na świecie kampanią,  prowadzoną już w ponad 55 krajach, mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka wpięta w klapę marynarki mężczyzny pokazuje jasno i wyraźnie, iż jest on przeciwnikiem stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet, a ma ona niestety różne oblicze: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne. Wstążka jest także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat dziejącej się krzywdy.
 
           Niestety, temat przemocy wobec kobiet dotyczy nadal wielu przypadków, również na terenie naszej gminy, dlatego ponownie aktywnie włączyliśmy się do kampanii.  6 grudnia 2019r. przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziły biura Urzędu Gminy po to, by uświadomić wszystkim pracownikom skalę problemu oraz pokazać, że nikt nie powinien pozostawać obojętny na jakiekolwiek przejawy agresji i znęcania się nad kobietami.
Ponadto, na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie dostępna jest wystawa nagrodzonych prac plastycznych, przygotowanych przez uczniów szkół             z terenu gminy w ramach konkursu pn. „ PRZEMOCY – STOP”. Zachęcamy do obejrzenia.
 
         Szanowne Panie, jeżeli temat przemocy dotyka którąś z Was bezpośrednio zapraszamy już jutro, 7 grudnia, do Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie. W godzinach 10.00-12.00, w ramach „Drzwi otwartych”, dyżurować będą m.in. prawnik, pracownik socjalny oraz terapeuta ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
         Oczywiście nie jest to jedyny dzień, kiedy można zgłosić się do naszego ośrodka i poprosić o pomoc. Nasi pracownicy socjalni są do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Jeżeli zatem borykacie się z jakimś problem, nie bójcie się prosić o pomoc. Czasami sprawy z pozoru nierozwiązywalne wymagają tylko zaangażowania kilku osób.
 
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Biała wstążka

"Koperta życia" - z nią możesz być bezpieczny

         Gorąco zachęcamy osoby w wieku senioralnym (60+), a także niepełnosprawne, schorowane            i samotnie mieszkające – bądź ich bliskich, aby zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie po odbiór bezpłatnych „Kopert życia”. Zapotrzebowanie na nie można także składać u sołtysów. Zestaw niezbędnych informacji, umieszczony w zamkniętej kopercie i schowany w lodówce, może uratować zdrowie, a nawet życie!
 
         „Koperta życia” to inicjatywa do udziału w której serdecznie namawiam. Podjęliśmy ją w trosce o Państwa bezpieczeństwo. W chwili możliwej interwencji lekarskiej w domu poszkodowanego, służby ratunkowe będą mogły udzielić mu szybkiej pomocy, dzięki kopercie z pisemnym zarysem jego stanu zdrowia. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełnione karty informacyjne w „Kopercie życia” (ich treść musi zostać uprzednio sprawdzona i potwierdzona przez lekarza) niejednokrotnie uratowały ludzkie życie. Warto więc skorzystać z możliwości, którą Państwu ofiarujemy lub zrobić prezent bliskiej osobie – tym samym obdarować ją większym komfortem. Czasem o ludzkim życiu decyduje sekunda, a wówczas każda wskazówka jest naprawdę ważna!” – komentuje i zachęca Dyrektor OPS, Anna Pijaczyńska.
 
         Na karcie informacyjnej powinny znaleźć się wszystkie dane, które mogą być potrzebne ratownikowi medycznemu na wypadek konieczności udzielenia pomocy - zwłaszcza gdy pacjent jest nieprzytomny lub kontakt z nim jest ograniczony. Skraca to wyraźnie okres zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikowi niesienie natychmiastowej pomocy. Zazwyczaj są to: imię, nazwisko, numer Pesel, telefony kontaktowe do bliskich osób, a także grupa krwi, choroby na które się leczymy, przyjmowane leki, uczulenia.
 
        Kopertę chowa się w lodówce, którą oznacza się magnesem z dopiskiem: „Tu jest Koperta życia”. Dlaczego w lodówce? Dlatego, że jest to urządzenie łatwe do zlokalizowania w każdym domu.
 
         Blankiety można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej (Mszanowo, ul. Podleśna 1, budynek Urzędu Gminy) – w pokoju nr 2. Ośrodek czynny w: poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 - 16.00,  środy           i czwartki w godz. 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godz. 7.30 - 14.30. Serdecznie zapraszamy!
 
 
czytaj dalej

Rodzicu, zgłoś się po Kartę Dużej Rodziny!

         Wszyscy rodzice, również zastępczy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mają od nowego roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny.
Pod podanym linkiem znajdziecie Państwo informacje dotyczące KDR oraz instrukcję jak i gdzie można złożyć wniosek (również do pobrania na stronie).
 
czytaj dalej

"Mądrzy Cyfrowi" w Bratianie

      Grupa uczniów  klas VI a i VI b z Zespołu Szkół w Bratianie brała udział w programie „Mądrzy Cyfrowi”, który łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych od września do listopada przez edukatorów z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – Anetę Bielaszkę i Iwonę Krajewską, młodzież poznawała wartości, takie jak: szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność oraz odwaga cywilna. Jednocześnie uczniowie rozwijali swoje umiejętności cyfrowe.
 
      Wykorzystując metodę Design Thinking, w ramach projektu uczniowie tworzyli i realizowali projekty społeczne odpowiadające na wcześniej zdiagnozowane potrzeby lokalne.  Szóstoklasiści       z Bratiana zainicjowali pomysł stworzenia Centrum Rekreacji pod hasłem „Żyj zdrowo”, składającego się z basenu i siłowni.
       Młodzież zebrała 174 podpisy osób popierających pomysł a następnie przekazała listę wójtowi gminy. Podczas spotkania z Panem Tomaszem Waruszewskim w Urzędzie Gminy w Mszanowie, dnia 19 listopada, uczniowie osobiście opowiedzieli o projekcie i przedstawili pomysł zmiany społecznej. Wójt wyraził swój podziw dla tak szlachetnej inicjatywy, ponieważ obiekt miałby służyć zarówno osobom dbających o kondycję fizyczną, jak i tym borykającym się z problem nadwagi. W swoim projekcie uczniowie uwzględnili również potrzeby osób niepełnosprawnych. Młodzież zapewniała, że wolałaby pójść na basen czy siłownię niż nadmiernie korzystać z multimediów. Tym bardziej, że Centrum Rekreacji miałoby służyć nie tylko propagowaniu aktywności fizycznej ale też zachęcać do wspólnego spędzania czasu całe rodziny.
       Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i służyło przede wszystkim wyrażeniu potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Mądrzy cyfrowi

Dokonano oceny prac I Gminnego Konkursu Plastycznego „PRZEMOCY - STOP ”

 
        W ramach kampanii „Biała Wstążka” odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny pn.: „PRZEMOCY - STOP ”. W przeprowadzenie Konkursu włączyło się wiele jednostek z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Pomysłodawcą Konkursu był Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Mszanowie zaś organizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie przy współpracy ze szkołami z terenu gminy. Patronat sprawował Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski.
 
       Konkurs miał charakter zespołowy – uczniowie z danej klasy mieli za zadanie przygotowanie jednego wspólnego plakatu prezentującego jego hasło tytułowe. Głównym zamysłem organizatorów było zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas, kształtowanie wyobraźni uczniów, rozwijanie wrażliwości estetycznej a także propagowanie zachowań pozytywnych.
 
      Powołane w dniu 26 listopada 2019 r.  czteroosobowe jury przystąpiło do oceny prac nadesłanych przez dyrektorów szkół. Warto dodać, iż zadanie to nie należało do najłatwiejszych. Prace zaskakiwały zarówno ciekawym podejściem do tematu jak i różnorodną techniką wykonania. Jury po burzliwych obradach postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 
klasy IV-VI:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Skarlinie - klasa V,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Radomnie – klasa VI, Szkoła Podstawowa w Skarlinie - klasa IV,
III miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach – klasa VI, Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach – klasa VI,
klasy VII-VIII:
I miejsce – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie – klasa VIII,
II miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach – klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Radomnie – klasa VII,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarlinie - klasa VIII.
 
 
       Wszystkim uczestnikom Konkursu bardzo dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie w wykonanie prac plastycznych. Dla wygranych przewidziano po jednej nagrodzie rzeczowej na klasę oraz pamiątkowe dyplomy. Laureatom serdecznie gratulujemy świetnej zespołowej pracy!
 
       Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane 7 grudnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie podczas Dni Otwartych w ramach kampanii „Biała Wstążka”.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Przemocy Stop - prace konkursowe

Bieg Niepodległości u Działyńskich

16.11.2019 r. odbył się VI Bieg Niepodległości u Działyńskich. Ponad 70 osób postanowiło właśnie w taki sposób świętować 101. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Sportowym wysiłkiem oddali cześć ludziom, którzy poświęcili życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Bieg, jako najbardziej naturalna forma ruchu człowieka, doskonale wyraża naszą wolność.
 Zawodnicy startowali w następujących kategoriach:
 • rocznik 2013 i młodsi: dziewczęta, chłopcy
 • rocznik 2010 – 2012:  dziewczęta, chłopcy
 • rocznik 2007 – 2009: dziewczęta, chłopcy
 • rocznik 2004 – 2006: dziewczęta, chłopcy
 • Kategoria Open kobiety,  Kategoria Open mężczyźni
Oto wyniki:
Kategoria:  rocznik 2013 i młodsi - dziewczęta:
 • I miejsce – Aniela Jakubowska – Bratian
 • II miejsce – Marcelina Pokojska – Bratian
 • III miejsce – Julia Lendzion – Bratian  
Kategoria: rocznik 2013 i młodsi - chłopcy:
 • I miejsce – Alan Nawasielski – Bratian  
 • II miejsce – Leon Jakielski – Nowe Miasto Lubawskie
 • III miejsce – Leon Jakubowski – Bratian
Kategoria: rocznik 2010 – 2012 - dziewczęta:
 • I miejsce – Maja Cegielska – Kurzętnik
 • II miejsce – Bianka Kusińska – Kurzętnik
 • III miejsce – Barbara Jakubowska – Bratian
Kategoria: rocznik 2010 – 2012 - chłopcy:
 • I miejsce – Miłosz Ługiewicz – Tylice
 • II miejsce – Wojciech Goździewski – Bratian
 • III miejsce – Kamil Podwojewski  – Bratian
 • Zawodnik „Fair Play” – Maciej Buńka – Bratian
Kategoria: rocznik 2007 – 2009 - dziewczęta:
 • I miejsce – Olga Jeznach – Kurzętnik
 • II miejsce – Roksana Cegielska – Kurzętnik
 • III miejsce – Anita Jeznach – Kurzętnik  
Kategoria: rocznik 2007 – 2009 - chłopcy:
 • I miejsce – Marcel Piotrowicz – Kurzętnik
 • II miejsce – Piotr Skocki – Kurzętnik
 • III miejsce – Kacper Zabłotny – Bratian  
Kategoria: rocznik 2004 – 2006 - dziewczęta:
 • I miejsce – Lena Kozłowska – Kurzętnik
 • II miejsce – Patrycja Jeznach – Kurzętnik
 • III miejsce – Otylia Ulińska – Kurzętnik 
Kategoria: rocznik 2004 – 2006 - chłopcy:
 • I miejsce – Paweł Lenckowski – Tylice
 • II miejsce – Kacper Pokojski – Kurzętnik
 • III miejsce – Wiktor Wilczewski – Bratian 
Kategoria: Open – Kobiety:
 • I miejsce – Dorota Pawłowska – Kurzętnik
 • II miejsce – Ewa Renkel-Bucha – Nowe Miasto Lub.
Kategoria: Open – Mężczyźni:
 • I miejsce – Piotr Bielski – Radomno
 • II miejsce – Jakub Pokojski – Kurzętnik
 • III miejsce – Marek Kłodawski – Bratian  
Wśród startujących nagrodzono również najstarszego i najmłodszego zawodnika Biegu Niepodległości. Najmłodszym zawodnikiem okazał się Kamil Jakubowski  z Bratiana, zaś najstarszym dobrze znamy z poprzednich edycji - Pan Jerzy Szymański z Kurzętnika.
Wszyscy zawodnicy spisali się na medal! Nie wynik był dziś jednak  najważniejszy, a udział w świętowaniu  odzyskania niepodległości na sportowo. Po biegu wszyscy miło spędzili czas przy ognisku, pieczeniu kiełbasek, ciepłej herbacie i słodkim ciasteczku.
 
(tekst i zdjęcia: ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Bieg Niepodległości u Działyńskich

Dyrektor OPS wyróżniona przez Marszałka

            14 listopada 2019 r., z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w Salach Kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku odbyła się XIX edycja wręczenia nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.   
Celem przyznawania Nagrody Marszałka jest przede wszystkim promocja nowoczesnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej. O tytuł laureata mogli ubiegać się pracownicy pomocy społecznej oraz aktywni liderzy organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
            Wśród laureatów znalazła się Pani Anna Pijaczyńska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Wyróżnienie to przyznane zostało m.in. za realizację projektu „Od bierności do aktywności”, mającego na celu poprawę sytuacji mieszkańców naszej gminy oraz za wdrożenie Ogólnopolskiej Karty Seniora. Nie bez znaczenia okazały się koordynowane przez panią dyrektor działania w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, służące integracji międzypokoleniowej. Doceniono także sprawne kierowanie ośrodkiem, który niesie kompleksową pomoc i oferuje rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy warunków życia najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie.  
           Pani Annie Pijaczyńskiej serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
 
Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim Pracownikom sukcesów oraz zadowolenia  z wykonywanej pracy oraz motywacji do dalszych działań.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Wyróżnienie dla Dyrektor OPS

Narodowe Święto Niepodległości - "Trzy Dęby" 2019

        Las tylicki a w nim „Trzy Dęby” – miejsce wyjątkowe, tajemnicze, w pewnym sensie magiczne. To tu, na jednym z ponad 200-letnich drzew znajduje się kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak opowiadają okolicznie mieszkańcy umieścił ją tam Leon Stasiak, powstaniec wielkopolski, jako wyraz wdzięczności za wyzwolenie ziem polskich z rąk zaborców. Czy wybór miejsca był przypadkowy? Trudno powiedzieć. Jednak same dęby tworzą swego rodzaju świątynię. Widoczne jest to zwłaszcza   w porze jesiennej, kiedy opadną już  niemal wszystkie liście a pnie drzew, rosnące po obu stronach głównego traktu leśnego, zapraszają do jej wnętrza.
 
       Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce, tak symboliczne i przepełnione lokalną historią, na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości? Gdzie indziej moglibyśmy, przynajmniej w drobnym stopniu, poczuć się jak powstańcy z czasów zaborów czy też partyzanci z okresu obu wojen, którym las nigdy nie odmawiał schronienia? To właśnie tu, od wielu już lat, mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie zbierają się 11 listopada aby uczcić tę wyjątkową rocznicę. I co ważne – z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Niezastąpiona pani Elżbieta z jamielnickiej biblioteki przygotowała w tym roku 270  biało-czerwonych kotylionów. Już po chwili okazało się, że ich zabraknie. Wspólne śpiewanie wesołych ale i jednocześnie nostalgicznych pieśni  i piosenek patriotycznych dodatkowo zbliżyło wszystkich zgromadzonych. Wszak to radosne Święto! Święto nas wszystkich, nas Polaków.
 
       Myślę, że to Święto jest takim, które powinno nas uczyć jak budować jedność – powiedziała Nadleśniczy Anna Krzyżanowska, witając się ze zgromadzonymi w tylickim lesie. Zwróciła też uwagę, iż obecność w tym miejscu pokazuje, co tak naprawdę jest dla nas ważne: nadzieja, modlitwa ale także wspólne świętowanie tak ważnej dla Polaków rocznicy. Skoro zatem potrafimy razem świętować, potrafilibyśmy też razem walczyć.
    
        Czy chcemy tej walki zbrojnej? Czy nie lepiej skupić teraz wszystkie nasze możliwości, wszystkie zdolności, całą wiedzę i mądrość na budowie społeczeństwa solidarnego, gotowego budować jedną Polskę? Bez podziałów, zawiści i wzajemnych oskarżeń? Skupić się na tym, byśmy ani my, ani przyszłe pokolenia nie musiały podejmować tej jakże trudnej decyzji – dziś idę walczyć!?
Współczesnym patriotą jest ten, kto kocha swoją Ojczyznę łącząc te uczucia z szacunkiem dla innych narodów. Kto gotów jest do pracy i poświęceń  dla dobra Ojczyzny. Patriotyzm nie wyklucza, nie polaryzuje a jednoczy.(…) Jestem przekonany, że zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Łączą nas bowiem wspólne nadzieje i marzenia. Razem jesteśmy zdolni zmieniać świat na lepsze.” – powiedział na zakończenie swojego przemówienia wójt Tomasz Waruszewski. (https://gminanml.pl/system/obj/1460_Przemowienie_Wojta_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie.pdf)
 
      Cieszmy się zatem wolną Polską i pamiętajmy o tych, którzy poświęcili swoje życie za swoją ojczyznę. To również z myślą  o nich gromadzimy się każdego roku by wspólnie obchodzić Narodowe Święto Niepodległości.
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: 11 listopad 2019 - Trzy Dęby

1 ... 4 5 6 7 8 ... 23