Aktualności

Pochwal się swoim klubem sportowym i wygraj nagrody

     Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi.

      Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 17 lipca na adres http://konkurs@arimr.gov.pl.

Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.

 

WIęcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/chcesz-od-arimr-zdobyc-nagrody-zmobilizuj-swoj-pilkarski-klub-sportowy-konkurs-dla-dzieci-i-m.html

czytaj dalej

Nietypowe zakończenie roku szkolnego

         W piątek, 26 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Bratianie zakończyli rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozdania świadectw przebiegała skromniej niż zazwyczaj. Wszystko z powodu sytuacji epidemicznej, która wciąż wymaga zachowania dystansu społecznego.
 
          Maseczki na twarzach, brak uroczystych akademii - jeszcze kilka miesięcy temu nikomu nawet przez myśl by nie przeszło, że właśnie tak będzie wyglądało zakończenie bieżącego roku szkolnego. Tymczasem właśnie w taki sposób uczniowie żegnali się ze szkołą. Większość uczniów, nauczycieli oraz rodziców  marzy o tym, żeby  we wrześniu wrócić do nauki stacjonarnej, ponieważ zdalne nauczanie przed ekranem komputera nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu. Tego dnia, mimo pandemii, większość uczniów miała uśmiech na twarzach. Mimo restrykcji, fajnie było spotkać się choć na chwilę ze znajomymi i swoimi nauczycielami.
 
       Również z powodu pandemii nie odbyło się tradycyjne spotkanie z Wójtem Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Jednakże i na to znalazło się rozwiązanie: uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie otrzymali nagrody i wyróżnienia za pośrednictwem Dyrektora szkoły (pełna lista wszystkich nagrodzonych dzieci ze szkół Gminy NML dostępna jest w załączniku).
 
         Inaczej niż zwykle przebiegała również uroczystość, podczas której absolwenci Szkoły Podstawowej żegnali się z murami swojej placówki. W czwartek, 25.06.2020 r., uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią zorganizowali spotkanie online poprzez internetową aplikację MS Teams.           Z całą pewnością możemy stwierdzić, że zdalne nauczanie bardzo wszystkich rozwinęło. Ósmoklasiści podziękowali  nauczycielom za ogrom pracy dydaktycznej, a rodzicom za wysiłek włożony w pracę wychowawczą.  Przygotowali również filmik, który zobrazował ich dziewięcioletni pobyt w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich.  A przez te lata działo się naprawdę wiele. Emocji i wzruszeń było  mnóstwo.  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, ksiądz kanonik Edward Barański,  dyrekcja szkoły: Ewa Przybylska oraz Aldona Wieczerzycka, grono pedagogiczne oraz rodzice.  Absolwenci spisali się na medal.  Życzymy im powodzenia!
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Zakończenie roku ZS Bratian

Jak się spisaliśmy? Nauka zdalna w Gminie NML

           Zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020. Niewątpliwie był to rok wyjątkowy. Drugi semestr nauki niemal w całości przybrał formę zdalną. Zadanie zorganizowania lekcji dla naszych uczniów okazało się  dużym wyzwaniem i sprawdzianem dla wszystkich – nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców.
 
             Nie ukrywamy, początki były trudne, jak zawsze, gdy robimy coś po raz pierwszy. Jednak bardzo szybko szkołom udało się „wejść na właściwe tory” i dopasować formę nauki do potrzeb swoich uczniów. Aby przekonać się, czy rzeczywiście przyjęte metody sprawdziły się, postanowiliśmy przygotować ankietę i poznać zdanie w tej kwestii zarówno rodziców, jak i dzieci.  
 
           Wyniki przeprowadzonych ankiet są bardzo dobre. Zdecydowana większość rodziców                i uczniów, którzy wzięli udział w ankiecie dobrze ocenia poziom nauki zdalnej w naszych szkołach oraz formę, w jakiej przeprowadzano zajęcia. Również kontakty z nauczycielami przebiegały bez zakłóceń. Dzięki temu większość uczniów tylko czasami prosiła o pomoc w lekcjach swoich rodziców.
 
               Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełnymi wynikami naszych ankiet.
 
            Skala przyjęta w pytaniach nr 3,5 i 7  określa poziom zadowolenia/niezadowolenia                 od 1-5, gdzie 1= bardzo źle a 5 = bardzo dobrze; w pytaniu nr 8 przyjęto również skalę 5-stopniową, gdzie 1= wcale a 5 = za bardzo.
czytaj dalej

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

            Lokalna Grupa Działanie Ziemia Lubawska wraz z Partnerami: Nowomiejskim Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”, Fundacją im. Działyńskich, Centrum Dialogu Obywatelskiego i Mediacji, Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Ziemia Nowomiejska oraz Zespołem Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim organizują Turniej Charytatywny dla firm i klubów sportowych na rzecz wakacji sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Dom Dziecka w Pacółtowie. Zachęcamy do wzięcia udziału.
 
 
czytaj dalej

Nie wypalaj traw! - apelują PSP i ARiMR

10 czerwca 2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali
w centrali ARiMR w Warszawie porozumienie o współpracy.
 
              Celem zawartego porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. Odbiorcami tych działań mają być głównie rolnicy i mieszkańcy wsi,            ale również zawodowe i ochotnicze straże pożarne.  
Współpraca ma polegać przede wszystkim na wspólnym organizowaniu kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych, prelekcji i szkoleń.  Dla obu partnerów podpisanego w środę porozumienia nie będzie to nowe doświadczenie. ARiMR od wielu lat współdziała ze strażakami realizując różne projekty dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Jednym z ważniejszych jest przeciwdziałanie wypalaniu traw
i nieużytków.
 
            Niestety, mimo corocznych apeli ten niebezpieczny proceder, niszczący środowisko naturalne, degradujący glebę, będący zagrożeniem dla życia zwierząt i ludzi, jest nadal kontynuowany. Do jakiej tragedii może doprowadzić, przekonaliśmy się oglądając w tym roku gigantyczny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gaszenie płonących traw to także olbrzymie koszty dla straży pożarnej. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców wsi staje się w tej sytuacji niezwykle potrzebne.
 
             Nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Straży Pożarnej wyraził zadowolenie z podpisania porozumienia i wzmocnienia współpracy Agencji z PSP - Widzę poprzez to porozumienie dużą możliwość               w zakresie profilaktyki i edukacji. Chcemy rozwinąć dotychczasową współpracę ze szczebla samorządowego na zasięg ogólnokrajowy. Współpraca z ARiMR ma na celu w znacznej mierze przeciwdziałanie wypalaniu traw,           jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rolnictwie – powiedział Komendant.
 
                - Jestem bardzo zadowolony z podpisania tego porozumienia. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną ma na celu w szczególności przeciwdziałanie wypalaniu traw i ściernisk – dodał Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. –  Chcemy chronić bezpieczeństwo zarówno rolników,               jak i strażaków. Życzę jednocześnie wszystkim strażakom, aby z każdego wyjazdu bezpiecznie wracali do domu – podsumował Prezes ARiMR.
 
 
(źródło: ARiMR)
czytaj dalej

Dofinansowanie dla KGW - ruszył nabór wniosków

 
       Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
 
      By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane       w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej            w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych                    w granicach miast.
 
- Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.    
 
Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl
 
(źródło: ARiMR)
 
czytaj dalej

Planujesz wesele? Poznaj zasady wynajmu sal w Gminie NML

              Jeżeli chcesz wynająć od Gminy Nowe Miasto Lubawskie świetlicę na uroczystość rodzinną (wesele, komunia, urodziny itp.) pamiętaj, że musisz dostosować się do wytycznych opracowanych przez Rząd i Głównego Inspektora Sanitarnego: http://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia
 
              Na co musisz zwrócić uwagę? Przede wszystkim nie sugeruj się informacją,  iż dozwolona jest organizacja wesel do 150 osób. Według powyższych wytycznych na jednego uczestnika/gościa  musi przypadać 4 m² powierzchni sali, a odległość pomiędzy stolikami ma wynosić min. 2 metry,       co w znacznym stopniu ogranicza liczbę osób mogących wziąć udział  w wydarzeniu organizowanym  w jednej z naszych świetlic.
 
            W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących warunków wynajmu prosimy kontaktować się z administratorami budynków – numery telefonów dostępne są na stronie    http://www.gminanml.pl .
 
            Doskonale wiemy, że wesele czy Komunia Święta Waszych dzieci to bardzo ważny moment w ich życiu, który chcecie celebrować w większym gronie. Pamiętajcie jednak, że na organizatorze uroczystości spoczywa nie tylko szereg warunków i obowiązków do spełnienia ale i odpowiedzialność za bezpieczeństwo obsługi, gości oraz osób z zewnątrz (np. dostawców, dekoratorów itp.), a także wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dbajmy o siebie nawzajem.
 
czytaj dalej

Program "Moja Woda" - przydomowe retencje

 
Szanowni Mieszkańcy,
 
w odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące programu „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji, uprzejmie wyjaśniamy, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zamieszczono informację, z której wynika, iż każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.
 
         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
 
         Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - odprowadzających wodę poza teren nieruchomości. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego lub podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
 
Dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie terytorialnie właściwym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
czytaj dalej

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.
 
             W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.
 
            O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
 
             Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.
 
            Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.
 
            Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.
 
            W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.
czytaj dalej

Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie.
Do 28 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty.

 

           W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do 28 maja blisko milion (988 tys.) wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

 W woj. warmińsko-mazurskim złożono do dzisiaj 70 proc. z oczekiwanej liczby wniosków.

            Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r.

            Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

             Do 28 maja w Agencji zarejestrowano blisko 220 tys. oświadczeń o braku zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
czytaj dalej