Aktualności

Moja sytuacja w okresie koronawirusa - ankieta

"Szanowni Państwo

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności Polski. Dlatego też zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronach ankiety. Państwa pomoc pozwoli na szerokie spojrzenie na problem badawczy, i co szczególnie ważne - przyczyni się do możliwie najwyższej reprezentatywności grupy badawczej (...)"
To już V etap badań - poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja dostęna pod linkiem: http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 6 minut. Badania będą prowadzone do 30 kwietnia 2022 r.
Link do ankiety: https://tiny.pl/924bh
czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa - nowy program pomocy

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 76 800,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na realizację 1 920 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.
Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.
Informacje na temat programu "Opieki wytchnieniowej" udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie pod numerem telefonu 56 47 26 322.
 
Załączniki do pobrania poniżej.
czytaj dalej

Rozpoczynamy "Dni Rodziny" w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

            Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny w tym roku przebiegają pod hasłem: „Rodzina z wartościami to silna rodzina"

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ogłasza nabór prac do V Gminnego Konkursu Tematycznego pn. „Rodzina z wartościami to silna rodzina".

Dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, osoby dorosłe i seniorzy – mamy dla Was atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe!

Uczestnicy mogą przygotować prace: plastyczne (format A3), graficzne (format A4) na temat: „Rodzina z wartościami to silna rodzina" lub literackie (listy, wspomnienia i świadectwa, wiersze i inne; max. 5 stron maszynopisu).

           Termin składnia prac to 28 kwiecień do 20 maja 2022 roku. Należy je pozostawiać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub przesyłać pocztą tradycyjną wraz z załącznikami (maksymalnie 2 prace, wykonane w różnych w/w technikach).

Wyniki opublikowane zostaną 1 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Gminy oraz OPS.

Każdego, kto chce spróbować swoich sił w wybranych dziedzinach, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki do pobrania poniżej.

czytaj dalej

Sukces matematyczny uczennicy z Gwiździn

 
Martyna Groszkowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach podwójną Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
 
       20 kwietnia 2022 roku uczennica z klasy VIII, Martyna Groszkowska odebrała z rąk dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego, pani Hanny Błaszkowskiej gratulacje i zaświadczenie o uzyskaniu zaszczytnego tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki od Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego. Podziękowanie za włożony trud w przygotowanie uczennicy do konkursu odebrała również Maria Przeradzka, nauczycielka matematyki. Przypomnijmy, że taki sam tytuł po raz pierwszy Martyna odebrała w ubiegłym roku szkolnym jako uczennica klasy siódmej.
        W listopadzie 2021r. Martyna zmierzyła się z konkursowymi zadaniami matematycznymi na etapie szkolnym i zakwalifikowała się na eliminacje wojewódzkie. Uczennica wywalczyła na etapie wojewódzkim tytuł finalisty. To wielkie osiągnięcie dla niej i powód do zadowolenia. Jesteśmy dumni z jej sukcesu i serdecznie gratulujemy Martynie, jej Rodzicom oraz pani Marii Przeradzkiej, nauczycielce matematyki.
Martynie życzymy kolejnych sukcesów matematycznych w szkole średniej.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Sukces Martyny Groszkowskiej

Najmłodsi sadzili las

           13 kwietnia 2022 r. dzieci z  klas I i III ze szkoły w Jamielniku wraz z wychowawczyniami pojechały sadzić las.
Akcja została zorganizowana przy pomocy jednego z właścicieli firmy zajmującej się leśnictwem i tym, co z nim związane.
Oprócz najmłodszych w sadzeniu drzewek wzięli udział: leśniczy oraz podleśniczy z Nadleśnictwa Jamy z leśnictw w Skarlinie, Łąkorzu i Krotoszynach, szkółkarze z Łąkorza, strażacy z OSP Jamielnik, strażnicy straży rybackiej,  pracownicy ZUL oraz mieszkańcy Jamielnika wraz z panią sołtys. Akcję prowadził inżynier nadzoru. Uczniowie wraz z dorosłymi posadzili około 0,5 ha młodej sony, poznali pracę leśników, myśliwych, szkółkarzy, strażników oraz strażaków OSP, którzy zademonstrowali pokaz gaszenia ognia w lesie.
            Pogoda i humory dopisywały. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie biesiadowali przy ognisku.
Sadzenie drzew oraz spotkanie było bardzo ciekawe. Uczestnicy nie kryli radości z faktu, iż dzięki ich działaniom powiększył się areał polskich lasów! 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Sadzenie lasu przez uczniów SP Jamielnik

Nagrody ekologiczne UE - konkurs

       Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej [COM(2021) 141 final] przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.
        W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.
         Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Komisja Europejska udostępni formularze zgłoszeniowe w dniu 25 marca br., pod adresem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-actionplan/ eu-organic-awards_pl#awardceremony
 
czytaj dalej

Korpus Wsparcia Seniorów

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,  finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
          Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez wsparcie wolontariuszy w różnych obszarach życia oraz dostęp do tzw. „opieki na odległość".
 

JEŚLI MASZ WOLNY CZAS, CHCIAŁBYŚ ZROBIĆ COŚ DLA BLIŹNICH, LUBISZ POMAGAĆ INNYM ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Zastanów się jaką pomoc mógłbyś zaoferować seniorom: wyprowadzenie psa na spacer? zrobienie zakupów? zawiezienie seniora do lekarza? posprzątanie mieszkania? poczytanie książki? rozmowa przy herbacie?

Jeśli chciałbyś zostać WOLONTARIUSZEM KORPUSU WSPARCIA SENIORA  zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, zostaw swoje namiary, oraz określ jaką pomoc jesteś w stanie zaoferować.

Stworzymy listę Wolontariuszy, którzy są chętni wspierać seniorów w Naszej Gminie.

 

SENIORZE!

Jeśli chciałbyś otrzymać wsparcie Wolontariusza – zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Postaramy się połączyć odpowiednich Wolontariuszy Korpusu Wsparcia Seniora z Seniorami potrzebującymi wsparcia.  

SENIORZE!

Jeśli skończyłeś 65 lat, mieszkasz sam i chciałbyś zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa? Mamy do przekazania dla Seniorów mieszkających na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 20 opasek telemedycznych do opieki na odległość.

Opaska zawiera przycisk SOS z funkcją szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Mierzy tętno, saturację, posiada detekcję omdleń w przypadku wykrycia upadku użytkownika opaski. Urządzenie posiada geolokalizację oraz krokomierz, a także funkcję przypomnienia o konieczności zażycia leków.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS pod nr telefonu 56 47 263 24 oraz 56 47 263 31.

 

Więcej informacji oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie: http://www.mszanowo.naszops.pl/n,gmina-nowe-miasto-lubawskie-przystapila-do-realizacji-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022r

czytaj dalej

Gminny konkurs ortograficzny

            30 marca 2022r. w Szkole Podstawowej w Radomnie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Uczestniczyło  w nim 16  uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda oraz wypełnienie testu ortograficznego przypisanych odpowiednim kategoriom wiekowym, które następnie zostały sprawdzone przez nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Radomnie i nauczycieli pozostałych szkół  przybyłych na konkurs. Nagrody w imieniu Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie wręczyła Anna Lenckowska - kierownik gminnego referatu oświaty.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach z ortografią!

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

 
Klasa I

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii
Bartosz Zimnicki -   Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii
Kinga Mroczyńska- Runge – Szkoła Podstawowa w Radomnie
III miejsce
Górka Nadia -  Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Klasa II

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii
Krzysztof Groszkowski  - Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii
Gabriel Melkowski – Szkoła Podstawowa w Radomnie
III miejsce
Woźniewska Wiktoria - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach

 
Klasa III

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii
Maja Nowakowska – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
II miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii
Baranowska Natalia - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku  
III miejsce
 Karbowski Michał - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach

Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy i nagrody.
Za I miejsce w swojej kategorii wiekowej uczniowie otrzymali tytuł Mistrza Ortografii, nagrodę książkową i dyplom.
Za II miejsce w swojej kategorii wiekowej  uczniowie otrzymali  tytuł Wicemistrza Ortografii, nagrodę książkową i dyplom.
Za III miejsce w swojej kategorii wiekowej  uczniowie otrzymali  nagrodę książkową i dyplom.
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrodę pocieszenia i dyplom za udział w konkursie.
         W klasyfikacji szkolnej największą liczbę punktów w przeliczeniu na 1 uczestnika konkursu zdobyła Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach i otrzymała PUCHAR PRZECHODNI MISTRZA ORTOGRAFII.

Koordynatorką konkursu była Pani Żaneta Zielińska.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Gminny konkurs ortograficzny. Radomno 2022

Harmonogram zebrań wiejskich

      Od najbliższego poniedziałku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz sołtysi zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie. Tradycyjnie omówione zostaną główne zagadnienia dotyczące wsi, w tym zrealizowanych oraz planowanych inwestycji. Wójt oraz sołtysi będą również opowiadać na pytania zadawane przez mieszkańców.
 
Harmonogram zebrań w załączeniu.
czytaj dalej

Święto szkoły w Bratianie

„W Bratianie między rzekami/Dawno temu przed wiekami/Stał zamek piękny, wspaniały/Działyńscy tutaj mieszkali”
 
          W Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie znów zabrzmiał uroczyście hymn szkolny. Już 17 lat minęło od wspaniałych uroczystości rozpoczynających nowy rozdział w historii szkoły, czyli rozbudowy i  nadania imienia.
W piątek 18 marca 2022 r. cała społeczność szkolna hucznie obchodziła Święto Szkoły.  
Nie mogło być inaczej, ponieważ to nasze pierwsze wspólne spotkanie z tej okazji po dwóch latach! Przez ostatni czas  nie mogliśmy wspólnie świętować ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Obchodziliśmy  oczywiście Święto Szkoły, ale w świecie wirtualnym - za pomocą spotkań online.
 
         A my lubimy świętować na żywo, podczas wspólnych spotkań!  Mamy wtedy mnóstwo wspomnień. Tworzy się między nami więź, która sprawia, że identyfikujemy się z grupą, zespołem, szkołą. Stajemy się częścią  całości, stajemy się wspólnotą, szkolną rodziną.  Dlatego Święto Szkoły  traktujemy jak nasze święto rodzinne.  Jest ono doskonałą okazją do  bycia razem.
 
        W przemówieniu okolicznościowym Dyrektor Ewa Przybylska podkreśliła wartości, jakimi kieruje się szkoła w pracy wychowawczej. Wskazała, jak ważna jest wspólnota, solidarność, miłość, tolerancja, demokracja, poczucie tożsamości i przynależności. A w obliczu ostatnich okrutnych wydarzeń, jakie dzieją się wokół nas, te wartości stały się jeszcze cenniejsze. I, co ważne, nie musimy o nie walczyć, tylko je pielęgnować.
 
         I jak to w szkole – odbyła się uroczysta akademia, czyli występ artystyczny, który przeniósł nas do karczmy, gdzie Działyński biesiadował wraz ze szlachtą. Nie obyło się również bez wizyty diabła… Oj, działo się! Działo! Były stroje szlacheckie, polonez, recytacje, muzyka.
Przygotowania do obchodów tegorocznego Święta Szkoły trwały kilki dni. Powstawały makiety zamku, obrazy  kredą malowane pt. „Szkoła Przyszłości”, gazetki klasowe, gadżety okolicznościowe oraz transparenty. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie przypomnieli sobie wiadomości o patronie szkoły, mieli możliwość obejrzenia starych zdjęć, publikacji książkowych autorstwa nauczycieli , a przede wszystkim podziwiali zmiany, które zaszły na przestrzeni lat.  A  było ich co niemiara!
 
Marsz Pokoju…..
         W tym roku do święta Szkoły dołączono gest solidarności z naszymi sąsiadami - stroje uczniów i nauczycieli nosiły barwy narodowe Polski oraz Ukrainy.  A po wspólnym świętowaniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją  przeszli ulicami wsi w  Szkolnym Marszu Pokoju z transparentami, nawołując  o wolność, pokój i solidarność z Ukrainą.
Słowa naszego hymnu narodowego i pieśni „Sto lat” dla szkoły, nabrały szczególnego znaczenia w tym roku i w tym czasie.
 
(Materiał nadesłany przez ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Święto szkoły w Bratianie 2022