Aktualności

"Mini-Mundial" w Nowy Mieście Lubawskim

       Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej (Katar 2022) w Nowym Mieście Lubawskim odbył się turniej piłki nożnej dzieci - "Mini-Mundial" 2022. Celem turnieju było propagowanie sportu poprzez zabawę.
W turnieju wystartowało 12 drużyn z kilku powiatów, wśród nich znalazły sie także drużyny reprezentujące Gminę Nowe Miasto Lubawskie:  dwie grupy Młodych Lwów Mszanowo, drużyna z Gwiździn i Jamielnika. Reprezentacje Młodych Lwów zajęły w zawodach I i II miejsce.
       Na zwycięzców czekały medale i puchary, a na wszystkich zawodników gadżety piłarskie. Sponsorem nagród i całego turnieju byli: PZPN Warszawa, Ministerswto Sportu Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Ambasada Kataru w Warszawie, MOSiR Nowe Miasto Lubawskie oraz Rada Miejska Nowego Miasta Lubawskiego.
 
Materiał nadesłany przez pana Ryszarda Krzemieniewskiego.
czytaj dalej

Złóż wniosek o dodatek elektryczny

       Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

          W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

          Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

         Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

         Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

         Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

czytaj dalej

"Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami" w gospodarstwie rolnym. Konkurs.

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy
w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”
 
           Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.
          Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!
 
W załączeniu plakat konkursu.
 
 
 
czytaj dalej

Konkurs fotograficzny "Ziemia Lubawska - moja miłość"

            Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Ziemia Lubawska - moja miłosć", którego celem jest promowanie przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz terenów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, kształtowanie wzajemnych relacji człowiek- przyroda, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze i kulturalne naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej.
Prace należy składać do 18.11.2022 r. w budynku Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej.
 
Karta zgłoszeniowa, regulamin konkursu do pobrania na stronie organizatora. Link poniżej:
 
 
czytaj dalej

e-Urząd Skarbowy. Załatwiaj sprawy bez wizyty w urzędzie

e-Urząd Skarbowy: Załatwiaj sprawy bez wizyty w urzędzie.
 
Nie wiesz jeszcze czym jest e-Urząd Skarbowy? To serwis, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybko i łatwo załatwią swoje sprawy podatkowe.
Ogromną zaletą korzystania z e-Urzędu Skarbowego jest brak rejestracji użytkownika. Nie musisz wymyślać i zapamiętywać kolejnego loginu i hasła. Możesz zalogować się za pomocą jednej z dostępnych metod:
·         login.gov.pl (Profil zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna);
·         aplikacja mObywatel;
·         PESEL lub NIP i kwoty przychodu.
Tylko tyle wystarczy, by uzyskać dostęp do swojego konta.
A kolejne kroki są jeszcze prostsze!
Wyobraź sobie taką sytuację. Jest czwartek. Jesteś na zagranicznych wakacjach, jest piękna pogoda, odpoczywasz. Wracasz do kraju dopiero w niedzielę. Nagle przypominasz sobie, że na poniedziałek rano potrzebujesz zaświadczenia z urzędu skarbowego. I co teraz? Przecież nie zrezygnujesz z urlopu, żeby stawić się w swoim urzędzie.
Tutaj z pomocą przychodzi e-Urząd Skarbowy!
Wystarczy, że będziesz pamiętał o najważniejszym kroku. Na stronie http://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ wyraź zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej. Dzięki temu nie tylko złożysz wniosek bez wizyty w urzędzie, ale również otrzymasz odpowiedź. Prawda, że to bardzo ułatwia załatwianie spraw? Nie tylko w nagłych sytuacjach podczas wakacji, tylko zawsze kiedy tego potrzebujesz.
Dokumenty jakie możesz otrzymać niemal natychmiast po złożeniu wniosku to zaświadczenia o:
·         wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
·         wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
·         niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).
Pod adresem http://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ znajdziesz również:
·         Twój e-PIT,
·         e-mikrofirmę (dla przedsiębiorców),
·         wykaz twoich mandatów karnych,
·         płatność online i historię swoich płatności.
Dlatego bardzo ważne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Zrób to jak najszybciej!
 
 
 
 
czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej

        Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pojawiła się informacja o uruchomieniu programu i naborze wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Poniżej link bezpośredni:
 
Uprzejmie informujemy również, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pojawiła
się informacja o uruchomieniu programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Poniżej link bezpośredni:
czytaj dalej

Zakup preferencyjny węgla - można składać wnioski

      W związku z wejściem w życie ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, wejście B lub drogą elektroniczną na adres skrzynki esp: /opsgminynml/SkrytkaESP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
 
*Wnioski wysłane drogą mailową nie spełniają wymogów w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i nie będą mogły być rozpatrzone.
 
Wnioski wraz załącznikami do pobrania poniżej.
 
czytaj dalej

"Cztery łapy" - Nagroda Przyjaciela Zwierząt

         Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o ogłoszeniu nowego konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery łapy”. Celem przyznania Nagrody jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych. W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Nagrody mają formę honorową. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.
       Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).
Termin zgłoszeń - 3 listopada 2022 r.
 
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 538 NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - UZDOWO”
 
Transprojekt Gdański działając w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku przebiegającym przez tereny gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 08-11-2022 r. o godz. 13:30 w Świetlicy Wiejskiej w Tylicach, Tylice 49c.
Podpisane Formularze wniosków i opinii, dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie 7 dni od daty spotkania informacyjnego pocztą na adres:
Transprojekt Gdański Spółka z o.o. Pracownia Projektowa w Warszawie,
ul. Marcina Flisa 6, 02-247 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.w-wa@tgd.pl z dopiskiem: „Rozbudowa DW 538 - akcja informacyjna”.
Przesłane Formularze wniosków i opinii zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.
Formularz dostępny w załączeniu.
czytaj dalej

W Pacółtowie pobiegli po raz ósmy

 
          16 października 2022 r. przy sprzyjającej jesiennej pogodzie odbyła się ósma edycja Biegu Pacółtowskiego. Prace prowadzone w ostatnich latach przy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego były powodem wytyczania wciąż nowych tras. Tak też było w przypadku tegorocznej pacółtowskiej imprezy biegowej. Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu odpoczęli tym razem od wymagających miejscowych wzgórz. Trasa biegu była równinna z odcinkiem nowej ścieżki rowerowej.
          Organizatorami VIII Biegu Pacółtowskiego byli: Gminne Zrzeszenie LZS Nowe Miasto Lubawskie, UKS „Sprint” w Pacółtowie, Rada Sołecka wsi Pacółtowo i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Na starcie biegu stanęła rekordowa liczba 106 zawodników z różnych miejscowości.  Po wspólnej rozgrzewce prowadzonej przez Amelię Kucińską pokonali oni trasy o długości 1,4 km i 6 km. Na mecie klasyfikowani byli w dwóch kategoriach - kobiet i mężczyzn: rocznik 2008 i młodsi oraz 2007 i starsi. Kiedy wszyscy przemierzyli swoje dystanse, nagrodzono pucharami i medalami najlepszych biegaczy, pamiętając o tradycyjnych nagrodach dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.
W niepowtarzalnym, przyjaznym klimacie rozlosowano również wśród wszystkich biegających nagrody rzeczowe. Lekkoatleci startujący w VIII Biegu Pacółtowskim zapowiedzieli już swoją obecność w przyszłorocznej imprezie.

Kategoria urodzonych w roku 2008 i młodszych dziewcząt (1,4 km):
 1. Amelia Kamińska – Nawra
 2. Lena Kliniewska – Kurzętnik
 3. Martyna Zombecka - Jamielnik  
Kategoria urodzonych w roku 2008 i młodszych chłopców (1,4 km):
 1. Brajan Cabaj – Pacółtowo
 2. Kacper Ługowski – Pacółtowo
 3. Oliwier Przychodzeń – Pacółtowo
Kategoria urodzonych w roku 2007 i starszych kobiet (6 km):
 1. Joanna Kwiatkowska – Iława
 2. Magdalena Ciszewska – Lubawa
 3. Dorota Kasprowicz – Iława
Kategoria urodzonych w roku 2007 i starszych mężczyzn (6 km):
 1. Krzysztof Golmanowski – Sugajenko
 2. Mariusz Kowalkowski – Lubawa
 3. Dariusz Święcki – Iława
Najmłodsza zawodniczka – Zuzanna Suchocka – 1 rok i 9 miesięcy
Najstarszy zawodnik – Jerzy Szymański – 78 lat
Nad sprawnym przebiegiem lekkoatletycznych zmagań czuwali Grażyna i Henryk Zagórscy.
 
(materiał nadesłany przez organizatorów)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: VIII Bieg Pacółtowski

1 2 3 4 5 6 ... 55