Aktualności

Podpisaliśmy umowę w ramach programu transgranicznego Polska - Rosja

            Projekt pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” będzie realizowany przez gminę Nowe Miasto Lubawskie, we współpracy z Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck:
 
 
Więcej informacji o projekcie:
czytaj dalej

Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI

       Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w akcji promującej patriotyzm konsumencki           w naszych codziennych zakupach pn. „Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI".
      Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zakupu polskich produktów oraz  uświadomienie, że kupując polskie produkty, wspieramy rodzimych przedsiębiorców - rolników i producentów, a nasze decyzje zakupowe mają ogromne znaczenie dla krajowej gospodarki. Okazuje się, że gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia     i nabywali przynajmniej o 1% więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld zł rocznie! Liczby mówią same za siebie. Zachęcamy więc konsumentów do dokładnego czytania etykiet na opakowaniach produktów i świadomych zakupów.
 
      Aby łatwiej identyfikować produkty wytworzone z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady stosowania w znakowaniu żywności informacji PRODUKT POLSKI.
      Zamieszczanie tego logotypu na produktach nie wymaga żadnej rejestracji. Produkty oznaczone logo PRODUKT POLSKI muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski (produkty nieprzetworzone - w 100%, a produkty przetworzone - w 75%. Dopuszcza się użycie importowanych składników, np. przypraw, bakalii, do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane            w kraju). Wszystkie informacje dotyczące oznaczenia PRODUKT POLSKI znajdą Państwo na https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/ i w załączniku poniżej.
 
       W obecnych czasach nasza solidarność jest szczególnie ważna i potrzebna, aby chronić miejsca pracy i nasze rodziny. Dlatego zachęcamy, aby stali się Państwo częścią ogólnopolskiej kampanii „Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI".
#KupujŚwiadomie; #ProduktPolski
czytaj dalej

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

 
21 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
 
Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.  Wszystkie informacje dotyczące elektronicznego składania wniosku i pobrania odpisu aktu stanu cywilnego znajdują się na rządowej stronie – http://www.gov.pl
 
czytaj dalej

120 litrów płynu do dezynfekcji dla Gminy

         Tuż przed weekendem, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyli do Urzędu Gminy 120 litrów płynu do dezynfekcji. Od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego, nasza gmina otrzymała niespełna 200 litrów płynu, z czego 180 l trafiło do szkół, zaś pozostała część do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Najnowsza dostawa została rozdysponowana do następujących jednostek i instytucji:
- 40 l przekazano Gminnemu Centrum Kultury w Mszanowie celem zaopatrzenia sześciu działających bibliotek gminnych (30 l) , oraz na potrzeby GCK-u;
- 20 l  otrzymała Szkoła Podstawowa w Radomnie - jest to pierwsze zaopatrzenie, które dotarło do tej placówki. Wcześniejsze dostawy uwzględniały tylko placówki, w których działają oddziały przedszkolne. SP w Radomnie takim oddziałem nie dysponuje dlatego została pominięta we wcześniejszych dostawach;
- 20 l rozdysponowano pomiędzy funkcjonujące na terenie gminy jednostki OSP;
- pozostała część – 40l – pozostaje w dyspozycji gminy/Urzędu Gminy. Posłuży ona na ewentualne uzupełnienia w jednostkach organizacyjnych lub zostanie wykorzystana podczas wyborów.
              
            Płyn do dezynfekcji dostarczony został w ramach akcji obejmującej województwo warmińsko-mazurskie. Jej celem jest zaopatrzenie samorządów,  które następnie przekażą go do podległych im jednostek. Akcja zakłada wyprodukowanie i dystrybucję 40 tys. litrów płynu. Zaangażowane w nią są m.in. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Michelin Polska, Urząd Wojewódzki, Państwowa Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Caritas.
 
czytaj dalej

Udogodnienia przed budynkiem szkoły w Bratianie

  • 13-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
        Zamknięcie placówek oświatowych z powodu koronawirusa nie oznacza, iż nic się w nich nie dzieje. Gmina wykorzystuje ten czas na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury oświatowej. Przykładem jest Zespół Szkół w Bratianie, gdzie w ostatnim czasie trwały prace związane z budową placu manewrowego przed starą częścią budynku, remontem wiaty rowerowej oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed głównym wejściem do szkoły.
 
        Wykonanie podjazdów ma nie tylko ułatwiać dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Bardzo często rodzice odbierają swoje dzieci z zajęć w towarzystwie młodszych pociech.  Łagodny      i bezpieczny podjazd umożliwi im wjechanie z wózkiem bezpośrednio do szkoły, bez konieczności wnoszenia dzieci i pozostawiania wózka na zewnątrz budynku.
 
        Ponadto, szkoła w Bratianie od wielu lat pełni również funkcję lokalu wyborczego.  Osoby, które do tej pory rezygnowały ze swojego prawa do głosowania z obawy przed utrudnionym dostępem    do lokalu mogą teraz śmiało spełnić obowiązek wyborczy. Od najbliższych wyborów głosowanie odbywać będzie się na parterze, co stanowi dodatkowe ułatwienie.
 
        Nie bez znaczenia jest również rodzaj materiałów wykorzystanych do realizacji inwestycji. Zadbano o to, by nawiązywały one do otoczenia zarówno pod względem kolorystycznym jak                i fakturą. Dzięki temu zachowano spójność architektury, a całość tworzy przyjemną dla oka przestrzeń. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Podjazd i plac manewrowy w szkole w Bratinie

10 mln wsparcia dla organizacji pozarządowych

        Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.
 
       Przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja br. Program, którego budżet wynosi 10 milionów złotych, ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej, jak również ich wsparcie w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.
 
czytaj dalej

ARiMR: korzyści z cyfryzacji

 
Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników.
 
Do tej pory zatwierdzone podpisem listy zleceń płatności dla dopłat i towarzyszące im dokumenty były drukowane przez pracownika biura powiatowego ARiMR, podpisywane ręcznie przez pracownika biura powiatowego, a następnie wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej do centrali Agencji. Dopiero po odpowiednich sprawdzeniach, także wewnątrz centrali ARiMR, uruchamiana była procedura wypłaty rolnikom dopłat bezpośrednich i obszarowych. Teraz ten cały proces odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu eLZP. Dzięki temu rozwiązaniu skraca się czas obiegu dokumentów niezbędnych do realizacji płatności, co przekłada się na szybsze przekazywanie dopłat rolnikom. Zyskują beneficjenci, ale zyskuje także Agencja. Dostarczanie list zleceń płatności nie w wersji papierowej, ale elektronicznej sprawia, że ARiMR może ograniczyć koszty papieru i przesyłek.
 
W 2018 r. Agencja udostępniła na swojej stronie internetowej nową aplikację (eWniosekPlus) służącą do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom wstępnie wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi, co w znacznym stopniu ułatwia rolnikom corocznie ich składanie. Aplikacja ta informuje także rolników o występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności przez internet przyczyniło się znacznie do szybszej obsługi wniosków, czego dowodem jest każdego roku liczba rolników dla których wypłacane są zaliczki.
Agencja w ostatnim czasie uruchomiła również portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy mogą szybko
i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.
 
Kolejnym innowacyjnym projektem jest przygotowywana przez ARiMR aplikacja mobilna na smartfony, będąca platformą do wzajemnych kontaktów Agencji i rolników. Za pomocą tego narzędzia rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe pisma, wezwania, jak i odpowiedzi na nie lub osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu korespondencji, zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik  –  korzystanie z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym samym wypłatę pieniędzy.
 
Wszystkie te informatyczne przedsięwzięcia, w tym wdrożony właśnie Moduł eLZP, wpisują się w realizowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strategię 4.0. O słuszności wyboru tej drogi może świadczyć fakt, że w sytuacji kryzysowej, a z taką po wybuchu pandemii mamy teraz w Polsce i na świecie do czynienia, technologie cyfrowe stają się jak nigdy przedtem istotne w działalności urzędów  i instytucji państwowych, umożliwiając im w trudnych warunkach realizację powierzonych zadań.
 
W ostatnich latach Agencja mocno inwestuje w technologie cyfrowe. Zaczęło się w 2016 r. od uruchomienia w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że projekty realizowane siłami własnymilepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Realizacja projektów własnymi zespołami ma również tę przewagę nad procesem dostarczania rozwiązań IT przez firmy zewnętrzne, że nie jest obarczona koniecznością organizowania czasochłonnych przetargów przez ARIMR, a celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, a nie osiągnięcie zysku.
 
(informacja prasowa ARiMR)
 
czytaj dalej

Doradztwo na miarę potrzeb w ODR

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wdrożył nowe narzędzia kontaktu z rolnikami, aby skutecznie doradzać i rozwiązywać bieżące problemy pomimo barier komunikacyjnych.
 
Codzienny rytuał pracy zmienił swój wymiar ale nie jakość świadczenia. Zgodnie z zaleceniami rządu, w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, w Ośrodku został wprowadzony system pracy zdalnej uzupełniony świadczeniem dyżurów pracowników w miejscu pracy tj. w Centrum w Olsztynie i w Oddziale w Olecku oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradcy terenowi czuwają nad płynnością pracy, na bieżąco wypełniając wnioski pomocowe.
 
Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią COVID -19 uruchomione zostały dodatkowe narzędzia kontaktu z klientami. Ograniczenie pracy w pełnej interakcji stworzyło okazję do wykorzystania nowych technologii i rozwiązań IT celem realizacji bieżących zadań Ośrodka bez zakłóceń.
 
Na stronie http://wmodr.pl działa cz@t, który umożliwia specjalistom Ośrodka stały kontakt z rolnikami. Porady udzielane są w zależności od wybranej kategorii branżowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Na pytania odpowiadamy również korzystając z sekcji http://wmodr.pl/kontakt, poprzez formularz kontaktowy.
 
Kolejna z dostępnych form kontaktu to bezpłatna, mobilna aplikacja ODR Olsztyn, za pośrednictwem której można nie tylko umówić spotkanie z doradcą ale monitorować informacje o terminach atestów opryskiwaczy, polis ubezpieczeniowych, śledzić aktualne zagrożenia wynikające z pojawienia się organizmów szkodliwych w uprawach. Instalując aplikację z play.google.com zyskujemy dostęp do aktualności branżowych i opieki doradcy.
              
Nowa strategia komunikacji uwzględnia również potrzeby interakcji samych rolników. Z myślą dedykowanej, bezpiecznej przestrzeni       wirtualnej  stworzone zostało Forum.  
Platforma komunikacyjna http://forum.wmodr.pl ułatwia wymianę informacji, doświadczeń z zakresu rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej oraz    dobrych praktyk.
 
Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby w tym szczególnym czasie wszyscy klienci zostali otoczeni opieką doradczą i informacyjną. Specjaliści WMODR pracują już nad kolejnymi rozwiązaniami, które pobudzą lokalną przedsiębiorczość wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym.
czytaj dalej

Bezpieczni w sieci. Wyzwania i zagrożenia.

 
Nie da się ukryć, iż w ostatnim czasie znaczna część naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego, została przeniosieno do sieci. Za pomocą internetu kontaktujemy się z bliskimi, uczymy się i pracujemy. Coraz cześciej też robimy zakupy on-line. Niezależnie od tego, jakiej technologii używamy, do czego jej używamy lub gdzie korzystamy z sieci, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu są niezmienne i należy ich przestrzegać.
 
Współpraca Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Europolu-u zaowowcowała kampanią na temat wyzwań i zagrożen, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 
 
czytaj dalej

Pierwsze laptopy trafiły już do szkół

  • 05-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
Usprawniamy naukę zdalną w naszej Gminie! 14 laptopów i 12 tabletów   trafi na wyposażenie szkół w ramach dofinansowania w wysokości 60 tys. zł, jakie pozyskaliśmy z rządowego  programu Zdalna Szkoła. Dziś pierwsze z nich zostały przekazane dyrektorom szkół w Bratianie i Radomnie. Kolejne czekają na odbiór. Docelowo trafią one do uczniów.
 
Jak wspominaliśmy wcześniej, udział w projektach unijnych pozwolił gminie zaopatrzyć nasze szkoły  w nowoczesny  sprzęt multimedialny wykorzystywany w czasie lekcji. Dzięki temu, już od samego początku nauka zdalna w Gminie NML przebiegała bez większych utrudnień. Wiele rodzin, które zgłosiły brak odpowiedniego sprzętu mogły go wypożyczyć właśnie ze szkół. Wiemy  jednak, że potrzeby rosną - po początkowym okresie "oswajania się" z nowym systemem nauki, nauczyciele coraz częściej i chętniej do przeprowadzania lekcji wykorzystują powszechnie dostępne aplikacje internetowe. Kontakt on-line w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie zajęć oraz sprawdzanie wiedzy uczniów. Do tego jednak niezbędny jest odpowiedni sprzęt.
 
Wielu z nas zastanawia się, jak długo placówki oświatowe pozostaną zamknięte. Być może w nowej rzeczywistości przyjdzie nam funkcjonować jeszcze przez wiele długich miesięcy. Dlatego też, zakupione w ramach programu Zdalna Szkoła laptopy i tablety, umożliwią jak największej liczbie uczniów w pełni realizować zdalne nauczanie.
 
Na temat zdalnego nauczania w Gminie Nowe Miasto Lubawskie przeczytacie również w artykule https://gminanml.pl/PL/3016/1071/Nauka_zdalna_w_naszych_szkolach/k/
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Laptopy Zdalna Szkoła

1 2 3 4 5 6 ... 26