Aktualności

"Młodzież zapobiega pożarom" - kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

28 marca  w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie już po raz 42 odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem eliminacji był Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Za przebieg turnieju odpowiadali Komendant Gminny OSP Janusz Łupaczewski oraz mł. ogn. Sławomir Górzewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.
W rywalizacji wzięło udział 23 uczniów reprezentujących szkoły w Bratianie, Jamielniku, Radomnie, Gwiździnach, Skarlinie i Nowym Mieście Lubawskim. Turniej odbywał się w trzech kategoriach wiekowych a klasyfikacja przedstawia się następująco:
 
Grupa I – szkoły podstawowe klasy 1-6:
 
I miejsce – Martyna Groszkowska SP Gwiździny
II miejsce – Weronika Kukla SP Jamielnik
III miejsce – Milena Leśniewska SP Gwiździny
 
Grupa II – szkoły podstawowe klasy 7-8 oraz 3 gimnazjum:
 
I miejsce – Angelika Gawryszewska SP Jamielnik
II miejsce – Patrycja Gawryszewska SP Jamielnik
III miejsce – Joanna Marszelewska SP Gwiździny
 
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:
 
I miejsce – Jakub Wadecki ZS. im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.
II miejsce – Jolanta Grabkowska ZS. im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.
III miejsce – Dominik Gorzewski ZS. im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie. Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w swoich kategoriach zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych. Odbędą się one 5 kwietnia w Grodzicznie. Trzymamy kciuki!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Młodzież zapobiega pożarom 2019

Program "Czyste powietrze"

Program rządowy „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła w polskich domach oraz wysoką efektywność energetyczną budynków jednorodzinnych.
W budynkach nowo budowanych sprawa wygląda bardzo prosto – każdy ma prawo ubiegać się o dotację. Ważne jest, aby wniosek na piec został złożony przed dokonaniem odbioru technicznego budynku ( uwaga! Dotacji nie przyznaje się na docieplenie takiego budynku!) W przypadku modernizacji istniejącej kotłowni należy wykazać, że źródło ciepła jest przestarzałe i kwalifikuje się do udziału w programie.
Program jest adresowany w szczególności do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym wyższa dotacja. Maksymalny koszt kwalifikowany w programie to 53 tys. zł, minimalny – 7 tys. zł. Planowany czas zakończenia programu to 2029 rok. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wniosek do programu Czyste Powietrze należy składać we właściwym terytorialnie  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drogą elektroniczną, dodatkowo należy dosłać też wydrukowaną wersję wniosku. Pomocy przy wypełnieniu wniosku udzielają pracownicy WFOŚiGW.
Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie wnioski składają w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
czytaj dalej

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
czytaj dalej

Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich obchodził swoje święto!

       22 marca 2019 r. obchodziliśmy połączone święta: szkoły i wiosny. Przypomnijmy, że Święto Szkoły przypada w dniu 18 marca, ale już od kilku lat łączymy je z radosnym  powitaniem wiosny.
Cała społeczność uczniowska zebrała się w sali gimnastycznej, w której w roku 2005 odbyła się uroczystość oddania do użytku szkoły i nadania imienia Rodu Działyńskich, zaś w 2010 r. – nadania szkole sztandaru. Historię tę przypomniała pani dyrektor Ewa Przybylska. W swoim przemówieniu wspominała ciekawe historie z życia szkoły, dziękując przy tym wszystkim za to, że razem tworzymy wielką szkolną rodzinę. Nastęnie odbył się spektakl słowno – muzyczny  o historii Bratiana, rodu Działyńskich i oczywiście naszej szkoły. Uczniowie przypomnieli kilka najważniejszych wydarzeń  dotyczących naszej małej ojczyzny.
     Po zakończeniu części artystycznej rozegrano turniej pod hasłem „Kocham Cię, Szkoło!”. Dwie pięcioosobowe drużyny uczniów z klas 4-8 i klasy 3 gimnazjum rywalizowały ze sobą sprawdzając swoją wiedzę dotyczącą historii szkoły oraz jej czasów współczesnych. W turnieju pojawiły się takie konkurencje jak KALAMBURY, PUZZLE, ROZSYPANKA LITEROWA itd. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.
        Kolejnym punktem uroczystości były  występy klasowe, na które wszyscy czekali z wielką niecierpliwością. Na scenie działo się wiele!!! Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności w różnorodny sposób – tańczyli, śpiewali, odgrywali scenki kabaretowe. Swoimi występami po raz kolejny udowodnili, że są utalentowani i kreatywni, a ponadto potrafią „trzymać się” razem!!! Brawo!
To był wyjątkowy dzień!!!
 
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: święto szkoły w Bratianie

XX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Biznes przy kawie - spotkanie organizowane przez Centrum Aktywności Lokalnej Wielkie Bałówki

Kolejne dofinansowanie, tym razem na budowę drogi w Radomnie.

13 marca br. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Tomasz Waruszewski, wraz ze Skarbnikiem gminy - Joanną Artuszewską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap I". Kwota wsparcia pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 700 tys. zł. 
Inwestycja zakłada wykonanie drogi o długości niemal 900 mb w Radomnie, od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku kościoła i dalej w stronę jeziora. W ramach dofinansowania wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną linie energetyczne i telekomunikacyjne.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Umowa - Radomno etap I

"Gdy piosenka szła do wojska" - czyli wiosenna kwalifikacja wojskowa

      Co roku wiosną w całej Polsce prowadzana jest kwalifikacja wojskowa. Nie jest ona jednoznaczna z poborem  młodych ludzi na uzupełnienie jednostek wojskowych.
         Przeprowadzana jest w celu określenia  stanu zdrowia  i ujęcia w ewidencji zasobów  ludzkich  możliwych  do pozyskania  w celu obrony ojczyzny w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Objęci kwalifikacją wojskową obowiązkowo są mężczyźni  urodzeni w 2000 roku, nawet w przypadku nieotrzymania wezwania w tej sprawie, oraz z roczników  starszych, którzy nie stanęli w latach minionych do kwalifikacji, a nie ukończyli 24 roku życia.
          W powiecie nowomiejskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się  29 marca, mężczyźni z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie będą kwalifikowani w dniach 29 marca oraz 1 i 2 kwietnia 2019 roku, natomiast kobiety 18 kwietnia 2019 roku. Osób obowiązkowo podlegających kwalifikacji na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie jest  64 , w tym 2 kobiety. Do kwalifikacji mogą przystąpić ochotnicy planujący związać swoje dalsze życie ze służbą wojskową.
Miejscem  prowadzonej kwalifikacji jest budynek Zespół Szkół im.C. K. Norwida w  Nowym Mieście Lubawskim ul. 3-go Maja 24. 
Podczas prowadzonej kwalifikacji wojskowej  można zgłosić akces  do służby w  Wojskach Obrony Terytorialnej. Przystępując do kwalifikacji należy posiadać dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną z ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej przekazuje się fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz udostępnia do wglądu dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
W przypadku długotrwałego lub „na stałe”  wyjazdu osoby podlegającej kwalifikacji za granicę należy ten fakt zgłosić w biurze ewidencji ludności Urzędu Gminy.
czytaj dalej

Święto Szkoły Podstawowej w Gwiździnach

4 marca swoje święto obchodziła Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach. To właśnie 4 marca 2000 na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły, Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie nadała Szkole Podstawowej imię Ks. Kazimierza Wróblewskiego. Był to kapłan tutejszej parafii, wyróżniający się sprawnością fizyczną. Wiele czasu poświęcał młodzieży na wspólne uprawianie sportu. Jedną z jego ulubionych dyscyplin był tenis stołowy, doskonale radził sobie również w szachach i warcabach. Swoją pasją zarażał też innych. Nie dziwi zatem fakt, iż co roku imieniny patrona poprzedzają organizowane w szkole turnieje warcabowe i tenisowego jego imienia. Z każdym kolejnym rokiem cieszą się one coraz większym zainteresowaniem.  Uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy Gwiździn, ale całej nowomiejskiej gminy.
Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której mieszkańcy oraz zaproszeni goście udali się pod pomnik ks. Wróblewskiego na którym złożyli kwiaty i zapalili znicze. Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w szkole. Program artystyczny zaprezentowany przez uczniów przybliżył historię placówki oraz postać patrona. Nagrodzono również zwycięzców konkursów, literackiego i plastycznego, których temat związany był ze szkołą i osobą ksiądza.
Wielu z zaproszonych gości zwróciło uwagę na fakt, iż wybór na patrona osoby z lokalnego środowiska jest nieczęstym zjawiskiem. Tymczasem ks. Kazimierz jest dla szkoły patronem znanym i autentycznym a pamięć o nim i jego zaangażowaniu w życie szkoły i uczniów oraz wszystkich mieszkańców pozostaje nadal żywa.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Święto szkoły w Gwiździnach

XIII Memoriał Warcabowy w Gwiździnach

Tradycyjnie już, w weekend poprzedzający imieniny patrona Szkoły Podstawowej w Gwiździnach - Ks. Kazimierza Wróblewskiego, w tutejszej placówce odbywa się turniej warcabowy jego imienia. Gromadzi on uczestników nie tylko z naszej gminy ale i z gmin sąsiednich. Tym razem w warcabowych potyczkach wzięło udział 23 zawodników. Nie zabrakło stałych turniejowych bywalców - panów: Romana Biegajskiego (jeden z organizatorów spotkania), Grzegorza Zboińskiego czy też Zdzisława Mędrka. Coraz częściej jednak na listach startowych powtarzają się nazwiska zawodników reprezentujących młode pokolenie warcabistów. I to głównie oni triumfowali podczas tegorocznego memoriału. Oto wyniki:
 
Zdzisław Mędrek - kat. Open
Agnieszka Wadecka - kat. kobiet
Miłosz Bednarczyk - uczeń SP Gwiździny
Jakub Wadecki - mieszkaniec Gwiździn
Joanna Marszelewska - mieszkanka Gwiździn
Patryk Domżalski - kat. Junior starszy
Julia Zboińska - kat. Junior młodszy.

 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: XIII Memoriał Warcabowy Gwiździny