Aktualności

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" - pilotażowy program realizowany przez OPS w Mszanowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie już niebawem przystąpi do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019". Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych w postaci doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie kilkugodzinnej opieki nad osobą niepełnosprawną np. w czasie choroby opiekuna, potrzeby załatwienia jego pilnych spraw osobistych, nieoczekiwanego zdarzenia losowego itp.
 
czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej nadal przyjmuje wnioski 500+ oraz Dobry Start 300+

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) podobnie jak wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18-nastego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze lub świadczenie dobry start otrzymają wiadomość o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczeń.
Ponadto jest Nam bardzo miło Państwa poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie wypłaca już środki z programu „Rodzina 500+” oraz programu „Dobry start” (300+) na nowe okresy zasiłkowe. Dołożyliśmy wszelkich starań by środki jak najszybciej trafiły na konta mieszkańców. Udało Nam się pozytywnie rozpatrzeć ponad 90% złożonych wniosków.
Do dnia 22.07.2019 r. wpłynęło 464 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz 330 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
czytaj dalej

XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

 
 
czytaj dalej

XII Przegląd Kabaretów HIHI HAHA

W związku z tradycyjną organizacją Przeglądu Kabaretó HIHI HaHa, który w tym roku odbędzie się 16-17 listopada 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku, ruszył nabór grup kabaretowych i indywidualnych artystów mających chęć udziału w tym wydarzeniu. Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 31.10.2019 r.
czytaj dalej

"Portret Lata" - zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez LGD

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska organizuje konkurs fotograficzny "Portret Lata". Ma on na celu promowanie pięknych terenów funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej, a także kształtowania ich śwaidomości biologicznej i ekologicznej. Zachęcamy do wzięcia udziału.
Prace przyjmowane są do 20.09.2019 roku.
czytaj dalej

"Świat oczami młodych" w pracach plastycznych uczniów SSP Tylice

Rozpoczynamy nabór wniosków do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie”- edycja 2019 i 2020.

 
        Gmina Nowe Miasto Lubawskie po raz kolejny otwiera nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie”- edycja 2019 i 2020.

      O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

       Zadanie będzie realizowane w 2019 i 2020 r. pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
       Dofinansowanie obejmuje, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty demontażu pokrycia dachowego oraz  koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 29.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w pokoju nr 1.
 
Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, w pok. nr 1 i w punkcie obsługi interesanta.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1),
tel. 56 47 26 303.
 
 
czytaj dalej

Kolejne inwestycje mieszkaniowe w Mszanowie

Po raz kolejny jest szansa na zwiększenie liczby mieszkańców Mszanowa. Jesienią 2018 roku został oddany do użytkowania pierwszy budynek wielorodzinny przy ul. Podleśnej 4 – uwidoczniony z lewej strony na załączonej wizualizacji. Obecnie kończy się jego zasiedlanie. Mieszkania w Mszanowie cieszą się dużym powodzeniem, więc niebawem rozpocznie się realizacja drugiego budynku ( z prawej strony na wizualizacji) z terminem oddania do eksploatacji w drugiej połowie 2020 roku. Zachęcamy do zasiedlenia się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Szczegółowe informacje o warunkach zakupu mieszkania można uzyskać na stronie inwestora o adresie www.kom-bud.com.
 

 
czytaj dalej

Utrwalmy historię Lekart

Ludzie, którzy pamiętają czasy przedwojenne oraz pierwsze trudne lata po wojnie, odchodzą. Jest ich już bardzo niewielu. Jeżeli teraz nie spiszemy ich wspomnień, to za kilka lat nikt już tego nie zrobi. Właśnie dlatego postanowiliśmy utrwalić to, co pamiętają najstarsi mieszkańcy Lekart.
Chcemy te wspomnienia nagrać i spisać, żeby można je było zachować w postaci elektronicznej. Oprócz wspomnień naszych Seniorów będzie też spisana historia wsi, naszej OSP, Koła Gospodyń Wiejskich oraz genealogie lekartowskich rodów.
Spiszą te wspomnienia i historie wolontariusze, uzupełnimy je zdjęciami.
Po zakończeniu tych prac powstanie wystawa oraz książka. Dostanie ją każde gospodarstwo we wsi.
Wystąpiliśmy o dofinansowanie na druk tego wydawnictwa i kilka dni temu podpisaliśmy umowę z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek. Dostaniemy 3500 zł.
Spośród 143 projektów komisja przyznała dofinansowanie 44, nasz dostał 25 lokatę.
Projektem kierują:
Jolanta i Jan Lipszycowie, Teresa Sulej i Ryszard Pruchniewski.
Wolontariuszem może zostać każdy mieszkaniec Lekart, i stary i młody.
czytaj dalej

Konkurs rysunku ,,Zwierzęta chronione, na kartce uwiecznione''

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie rysunku pt.: „Zwierzęta chronione na kartce uwiecznione”. Regulamin oraz karty zgłoszeniowa w załączeniu.
czytaj dalej