Aktualności

Najlepsi uczniowie z Gminy Nowe Miasto Lubawskie nagrodzeni za swoją całoroczną pracę

          18 czerwca, w świetlicy wiejskiej w Mszanowie odbyło się spotkanie z uczniami szkół naszej gminy, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. W tym roku włodarz gminy postanowił zaprosić wszystkich uczniów z klas IV-VIII i klas gimnazjalnych, których średnia ocen na świadectwie wyniosła 4,75 i więcej oraz tych, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami. Na uroczystość, wraz z opiekunami, przybyło aż 157 dzieci! To niemal 1/3  wszystkich uczniów w tym przedziale klas z naszych szkół. Było to pierwsze tak duże spotkanie zorganizowane przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie.
          Za swój trud włożony w zdobywanie wiedzy i osiągnięcia, oprócz gratulacji i słów uznania, każdy z wyróżnionych otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek w postaci bonu zakupowego do jednej z największych sieci sklepów zajmujących się dystrybucją dóbr kultury, wiedzy i rozrywki.
         Nagrody w imieniu wójta wręczyli: Agnieszka Paturalska-Miehlau – Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Wiśniewski.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Spotkanie z przodownikami nauki

V Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Bratianie

Na początku czerwca w Zespole Szkół im Rodu Działyńskich w Bratianie odbył się „V Powiatowy Festival Piosenki Anglojęzycznej”. Konkurs ten jest organizowany co roku we współpracy ze Szkołą Podstawową w Biskupcu i ma na celu zaprezentowanie umiejętności wokalnych i językowych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę oraz promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.
W zmaganiach wokalnych udział wzięli uczniowie z  dziewięciu  szkół powiatu nowomiejskiego:  
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie
 2. Szkoła Podstawowa w Skarlinie
 3. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
 4. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach
 5. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim
 8. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja  Kopernika w Biskupcu
 9. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
 
Jury w składzie: Agnieszka Kasprzycka, Martyna Sarnowska, Michał Wróblewski, Maciej Szymański i Arkadiusz Petka, wyłoniło zwycięzców:
 
1 miejsce ex aequo  – Milena Bartnicka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim) oraz  Jakub Cieplak  (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim)
2 miejsce – Wiktoria Ankowska (Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim)
3 miejsce – Nikodem Dąbrowski (Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach)
4 miejsce – Olga Sobiech (Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach)
5 miejsce – Nina Kowalczyk (Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku)
 
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Gminę Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie, Szkołę Podstawową w Biskupcu, Zespół Szkół w Bratianie oraz wydawnictwo „Macmilan” i Szkołę Językową „Angol” wręczali członkowie jury oraz  Anna Lenckowska - Kierownik Referatu Oświaty Gminy Nowe Miasto Lub, Jerzy Czapliński – Wicestarosta Nowomiejski, Ewa Przybylska – Dyrektor Zespołu Szkół w Bratianie oraz Sylwia Drzewińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Bratianie, koordynator konkursu.
 
„VI Powiatowym Festivalu Piosenki Anglojęzycznej” odbędzie się w przyszłym roku w Szkole Podstawowej w Biskupcu.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25Galeria zdjęć: V Powiatowy Festival Piosenki Anglojęzycznej

Olimpiada "Zerówkowiczów" w Zespole Szkół w Bratianie

5  czerwca w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich odbyła się  XIII Gminna Olimpiada „Zerówkowiczów”. Do sportowej rywalizacji stanęły dzieci z Oddziałów Przedszkolnych lub Dzieci Sześcioletnie z 5 szkół gminy nowomiejskiej: Gwiździn, Jamielnika, Skarlina, Tylic i oczywiście Bratiana.
Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonała Dyrektor Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich - Ewa Przybylska, po otrzymaniu ognia  olimpijskiego od kapitanów wszystkich drużyn startujących w gminnych zmaganiach sportowych.
Atmosfera od samego początku była kapitalna!
Po wspólnej rozgrzewce przy muzyce i złożeniu uroczystego ślubowania przez zawodników i sędziów,  przeszliśmy do sportowej rywalizacji. Uczniowie startowali w dziesięciu konkurencjach, m.in. układali wieże z klocków, zbijali kręgle, skakali w dal, oddawali strzał na bramkę, czy pokonywali tory przeszkód. Dodatkową konkurencją była tradycyjnie już konkurencja dla opiekunów drużyn. Wszyscy poradzili sobie wyśmienicie!
 
Po podsumowaniu punktacji na podium stanęły:
 
I miejsce – „Koty” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku otrzymując Puchar Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
II miejsce – „Rybki” ze Szkoły Podstawowej w Skarlinie zdobywając Puchar Dyrekcji naszej szkoły
III miejsce - „Słoneczka” ze Szkoły Podstawowej im. ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach  zdobywając Puchar Prezesa LZS
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom i dziękujemy za udział we wspólnej sportowej zabawie.
Wszystkie drużyny otrzymały podziękowania za udział oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Szkolną Kasę Oszczędności.
 
Uroczystego zamknięcia XIII Gminnej Olimpiady „Zerówkowiczów” dokonali:  Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Michał Wróblewski oraz Dyrektor szkoły Ewa Przybylska, serdecznie gratulując udziału w zabawie i wyrażając podziw dla sportowej postawy małych zawodników.
Koordynatorami Gminnej Olimpiady były panie: Dorota Oczkowska i Dorota Lipska.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Olimpiada "Zerówkowiczów" 2019

Wakacje już za kilka dni. Zadbajmy, aby były one bezpieczne

Już za kilka dni rozpoczną się tak wyczekiwane przez wszystkich uczniów wakacje. Większość dzieci spędza ten czas w miejscu zamieszkania lub u najbliższej rodziny, najcześciej na wsi. Zadbajmy więc o to, by te dwa miesiące przebiegały nie tylko beztrosko ale by były przede wszystkim bezpieczne.
 
 
 
czytaj dalej

Delegacja z Harpstedt z wizytą w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

W dniach 02-06 czerwca Gmina Nowe Miasto Lubawskie gościła sześcioosobową delegację z niemieckiej gminy Harpstedt. Jest to malownicza gmina o charakterze rolniczym, jednak ze sporym udziałem przemysłu.
 
To oficjalna wizyta wójta Herwig Wöbse i pozostałych członków delegacji w naszej gminie. W ciągu kilku bardzo interesujących, a zarazem intensywnych dni spotkali się z radnymi, mogli zapoznać się z funkcjonowaniem urzędu i poszczególnych referatów, organizacją Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Odwiedzili również lokalnych przedsiębiorców, zaś mieszkańcy Lekart mogli pochwalić się rezultatami podejmowanych przez siebie inicjatyw społecznych.
 
W programie wizyty znalazły się m.in. spotkania z druhami OSP Chrośle i Jamielnik. Natomiast strażacy z Bratiana zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu ratownictwa wodnego na Jeziorze Skarlińskim.
Nasi goście odwiedzili również  Lokalne Izby Tradycji znajdujące się w Szkole Podstawowej w Radomnie i w Bibliotece Gminnej w Jamielniku. Zbiory zgromadzone przez panie Urszulę Wachowiacz i Elżbietę Olsztę wywarły na nich niemałe wrażenie.
 
W Szkole Podstawowej w Jamielniku delegacja niemiecka mogła obejrzeć występy dzieci należących do grupy cyrkowej prowadzonej przez panią Grażynę Zagórską. W programie znalazły się m.in. jazda na monocyklu, akrobacje i taniec z szarfą. Wszystkie występy nagrodzone zostały gorącymi brawami.
 
Pomimo napiętego programu zwiedzania gminy, udało się również znaleźć czas na rozmowy z mieszkańcami, wymianę doświadczeń i informacji na temat podobieństw i różnic w życiu codziennym jednej jak i drugiej gminy.
 
Czerwcowa wizyta jest krokiem poczynionym przez wójtów – Tomasza Waruszewskiego i Herwig Wöbse – prowadzącym do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie i Gminą Harpstedt.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak serdecznie powitali naszych gości w swoich miejscowościach.
 
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Wizyta delegacji z Harpstedt

Wielomilionowa inwestycja w Jamielniku

Władze gminy  poczyniły kolejny krok w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Po Mszanowie, Bratianie i Pacółtowie, Jamielnik jest kolejną miejscowością, w której powstanie nowoczesna sieć sanitarna. Ze względu na duży zasięg inwestycji roboty zostały podzielone na dwa zadania:
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km w ulicach: Jana Pawła II, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna i Sportowa.
Wykonawcą tej części robót jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km w ulicach: Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa.
Wykonawcą tej części robót jest Zakład Usług  Komunalnych w Mszanowie Sp. z .o.o.
 
Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej to ok. 1,95 mln zł
 
 
Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie kolejna wielomilionowa inwestycja – budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa dróg gminnych i oświetlenia drogowego. W ramach zadania:
 1. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa;  
 2. Budowa jezdni, zjazdów i chodników wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość jezdni zaplanowanej do przebudowy wynosi 2,75 km, a długość chodników to ok. 1,9 km.
 3. Wykonane zostanie nowoczesne oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych z nowoczesnymi oprawami typu LED w ilości 101 sztuk;
Wykonawcą branży drogowej i energetycznej jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, natomiast za budowę kanalizacji deszczowej będą odpowiadały te same firmy, co za kanalizację sanitarną.
 
10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zastępca wójta - Agnieszka Paturalska-Miehlau, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Joanny Artuszewskiej - podpisała umowę na dofinansowanie jednego z etapów inwestycji jakim jest "Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik". Kwota dofinansowania - 4 mln zł - pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Łącznie wartość inwestycji branży drogowej, energetycznej i kanalizacji deszczowej to
ok. 7,8 mln zł
 
Przewidywany termin zakończenia prac to LISTOPAD 2019 R.
 
 
czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach akcji "Pokochaj róż"

"Pokochaj róż" to projekt dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. W Polsce rak szyjki macicy zbiera nadal krwawe żniwo. Warto jednak wiedzieć, iż w stadium przedinwazyjnym jest on prawie całkowicie wyleczalny! Spotkania takie, jak to organizowane przez KGW Mszanowo mają za zadanie zwiększenie świadomości na temat choroby.
Serdecznie zapraszamy Panie na spotkanie 11.06.2019 r. o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Mszanowie. Zaproszeni eksperci na pewno odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją wiele wątpliwości.
 
czytaj dalej

90-te urodziny Pani Władysławy z Nowego Dworu Bratiańskiego

W miniony piątek wójt Tomasz Waruszewski, wraz z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej - Anną Pijaczyńską, złożył wizytę mieszkance Nowego Dworu Bratiańskiego - pani Władysławie Kleszczyńskiej. Nie była to byle jaka wizyta, albowiem gospodarz gminy osobiście złożył życzenia pani Władysławie z okazji jej wspaniałego jubileuszu - 90 urodzin! Spotkanie uwieczniono na pamiątkowej fotografii.
 
Jubilatce – wójt gminy raz jeszcze życzy wszystkiego co najlepsze: dużo zdrowia, szczęścia, wiele radości z życia codziennego i wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata mijają wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia.
czytaj dalej

Szesnasta edycja Biegu Tylickiego za nami

 
 
 
W niedzielę, 26 maja 2019 roku, w Tylicach odbył się XVI Otwarty Amatorski Bieg Tylicki, tradycyjnie połączony z obchodami Gminnych Dni Rodziny, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. W biegu wzięło udział  134 zawodników!
 
Atrakcją dla uczestników imprezy były występy najmłodszych uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach. Młodzi artyści z ZWP oraz klas 0-II pod kierunkiem wychowawców przygotowali dla publiczności piękne piosenki, wiersze, przedstawienie teatralne oraz pokazy tańca. Podczas imprezy wystąpiła także szkolna grupa cyrkowa SMILE prowadzona przez p. Annę Klimek i p. Ewelinę Leśniewską.
 
Głównym punktem imprezy był podzielony na pięć dystansów bieg,  zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców: bieg skrzata - 100 metrów, 600 metrów, 1000 metrów, 2000 metrów i bieg główny - 3600 metrów.
 
Dla zwycięzców organizatorzy – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Tylicach i Gminne Zrzeszenie LZS  Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie - ufundowali pamiątkowe puchary i medale w każdej kategorii. Najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu otrzymał pamiątkową statuetkę.  Zawodników dekorowali: Ewa Wodara - dyrektor szkoły w Tylicach, Damian Marszelewski – sołtys Tylic, Anna Lenckowska - Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Anna Pijaczyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
Koordynatorami biegu byli Jarosław Roszkowski - nauczyciel wychowania fizycznego
ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach i Stanisław Ługiewicz – Prezes LZS Tylice.
 
 
Klasyfikacja generalna na poszczególnych dystansach:
 
Dziewczęta - rok ur. 2012 i młodsze:
 1. Wiktoria Woźniewska – Tylice
 2. Lena Powierska – Pacółtowo
 3. Zuzanna Jaroszewska – Bratian
 
Chłopcy - rok ur. 2012 i młodsi:
 1. Michał Karbowski – Tylice
 2. Antoni Makowski – Tylice
 3. Ignacy Lewandowski – Tylice
 
Dziewczęta - rok ur. 2009-2011:
 1. Aleksandra Gosik – Tylice
 2. Antonina Domżalska – Tylice
 3. Daria Golder – Tylice
 
Chłopcy - rok ur. 2009-2011:
 1. Miłosz Ługiewicz – Tylice
 2. Jacek Marszelewski – Tylice
 3. Mateusz Lenckowski – Tylice
 
Chłopcy - rok ur. 2003-2005:
 1. Szymon Żurański – Mroczno
 2. Oliwier Kurańda – Pustki
 
Kobiety (bieg główny):
 1. Agata Kowalik – Pacółtowo
 2. Justyna Zabłotna – Radomno
 
Mężczyźni (bieg główny):
 1. Paweł Moskal – Kurzętnik (po raz trzeci z rzędu)
 2. Jarosław Laskowski  – Małe Bałówki
 3. Szymon Kogut  – Szafarnia
 
 
Najmłodszy zawodnik:
- 2 lata - Zosia Lewandowska – Tylice
 
Najstarszy zawodnik:
- 75 lat – Jerzy Szymański – Kurzętnik
 
Najlepszy mieszkaniec Tylic:
- Sebastian Lange (IV miejsce – bieg główny)
 
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: XVI Bieg Tylicki

Trwają prace przy budowie drogi gminnej w Radomnie.

      Jak już informowaliśmy, w marcu wójt gminy Tomasz Waruszewski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap I". Kwota wsparcia, jaką pozyskaliśmy do realizacji tego zadania pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 700 tys. zł.
      Inwestycja zakłada wykonanie drogi o długości niemal 900 mb w Radomnie, od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku kościoła i dalej w stronę jeziora.
    W ramach dofinansowania wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną linie energetyczne i telekomunikacyjne. W chwili obecnej ten etap prac zmierza ku końcowi. W ciągu najbliższych dni na teren budowy wejdzie kolejna ekipa, która zajmie się budową nawierzchni.
      Przewidywany termin zakończenia prac to przełom września i października.
     Całkowita wartość inwestycji drogowej, łącznie z budową oświetlenia drogowego, to ponad 2 miliony złotych.
czytaj dalej