Aktualności

Z wizytą u Jubilatek.

90 urodziny to wyjątkowa okazja do świętowania. Dlatego też wójt Tomasz Waruszewski bardzo chętnie odwiedza wszystkich mieszkańców gminy obchodzących ten wspaniały jubileusz.  Razem z Anną Pijaczyńską, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej, złożyli wizytę Paniom Zofii Bojarskiej oraz Zofii Lendzion.
 
Pani Zofia Bojarska mieszka w Radomnie niemal od 60 lat, przeprowadziła się tu tuż po ślubie.
Pani Zofia Lendzion dzieciństwo spędziła w Krzemieniewie. Również ona za sprawą miłości zmieniła miejsce zamieszkania. W Bratianie zameldowana jest od ponad 60 lat.
Jubilatkom wójt gminy raz jeszcze życzy wszystkiego co najlepsze: dużo zdrowia, szczęścia, wiele radości z życia codziennego i wszelkiej pomyślności. Aby każdy kolejny rok przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Jubilaci

Wiejskie zebrania wyborcze 2019 zakończone!

 
 
Od 04.02. do 14.02.  odbywały się  zebrania  wiejskie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. We wszystkich zebraniach uczestniczył wójt Tomasz Waruszewski oraz przedstawiciele Rady Gminy. Poruszano wiele tematów dotyczących danej miejscowości oraz zgłaszano wnioski i uwagi. Dyskutowano również na temat realizowanych i planowanych inwestycji.
Głównym punktem zebrań były jednak wybory.  W ciągu dziesięciu dni mieszkańcy 16 sołectw wybierali swoich sołtysów i członków rad sołeckich. Jak się okazało były to wybory pełne niespodzianek. Aż w sześciu sołectwach mieszkańcy dokonali zmiany włodarzy wsi. Są nimi:
 
Edyta Gorzka – Bagno
Krzysztof Słowik – Gryźliny
Ewa Leśniewska – Jamielnik
Patrycja Tessmer-Dias – Mszanowo
Michał Danielewski – Pacółtowo
Damian Marszelewski – Tylice
 
Serdeczne gratulacje Wójt Gminy przekazuje wszystkim sołtysom, życząc tym samym wielu sukcesów, skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej roli.
 
Dziękuję dotychczasowym władzom sołeckim za współpracę - za trud, zaangażowanie oraz wytrwałość włożone w działania podczas pełnienia funkcji sołtysów. Natomiast wszystkim  sołtysom wybranym na kolejną kadencję gratuluję zaufania jakim obdarzyli ich mieszkańcy i życzę wielu sukcesów w pracy na rzecz swoich małych ojczyzn.
Dziękuję również mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli na zebrania. Przyznaję, iż nie pamiętam aby w zebraniach, w których uczestniczyłem do tej pory frekwencja była aż tak wysoka, jak podczas tegorocznych spotkań!
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Wybory sołeckie 2019

Zajęcia dodatkowe w szkołach dla uczniów z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

 
Od nowego roku szkolnego w szkołach w Bratianie, Gwiździnach, Jamielniku, Radomnie i Skarlinie są prowadzone ciekawe zajęcia rozwijające, które są kluczem do osiągnięcia sukcesów. Prowadzone w innowacyjny sposób dadzą radość z odkrywania wiedzy oraz podnoszenia motywacji wśród naszych uczniów.
 
Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie
Do wyboru uczniowie mają następujące zajęcia:
- przyrodnicze - prowadzone w Zespole Szkół w Bratianie,
- matematyczne – prowadzone w Szkole Podstawowej w Gwiździnach,  
- informatyczne oraz fotograficzne – prowadzone w Szkole Podstawowej w Radomnie,  
- języka niemieckiego, filmowe oraz szachowe – prowadzone w Szkole Podstawowej  w Skarlinie, 
- języka angielskiego – prowadzone w Szkole Podstawowej w Jamielniku.
Wszyscy chętni uczniowie chcący z nich skorzystać mają zapewniony transport z miejscowości zamieszkania do danej szkoły i z powrotem. Uczniowie z różnych szkół spotykają się na wspólnych zajęciach podczas, których uczą się poprzez zabawę, uczestniczą  w ciekawych doświadczeniach, nawiązują więzi koleżeńskie.
Pogłębienie wiedzy, umiejętność pracy w grupie, pomysłowość, wiara w swoje możliwości to planowane efekty prowadzonych zajęć. 
Uczniowie mogą również skorzystać z zajęć organizowanych na terenie ich szkół. Są to zajęcia rozwijające ich kompetencje szkolne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, socjoterapii zajęć, jak również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 
Fajny sprzęt = ciekawe zajęcia
Komputery, tablety, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, projektory, plansze, programy edukacyjne, karty pracy, modele itp. – to zakupione pomoce dydaktyczne, które urozmaicą sposób prowadzenia zajęć i sprawią, że nauka będzie dużo łatwiejsza i fajniejsza.
 
Atrakcje dla uczniów
Uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających wyjadą na ciekawe wycieczki, podczas których będą mieli możliwość przeprowadzania eksperymentów jako mali odkrywcy oraz zobaczą arcydzieła i perełki polskiej kultury. Uczniowie będą mieli okazję skorzystania  z interesujących pomocy dydaktycznych, wezmą udział w warsztatach przyrodniczych, matematycznych, językowych i itp. Na pikniku naukowym zostanie stworzone m.in. przenośne planetarium, pokazy robotów, wszystko to będzie połączeniem zabawy i nauki, w towarzystwie nowoczesnych technologii.
 
Projekt pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach działania RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej       na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Projekt dla uczniów

Rusza kolejna edycja konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”!

Ideą konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.
Przedmiotami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu oraz jego dziedzictwa kulturalnego.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2019 roku. Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
nagroda I stopnia - 5 tys. zł brutto, nagroda II stopnia - 3 tys. zł brutto, nagroda III stopnia - 2 tys. zł brutto.
 
Organizatorem przedsięwzięcia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.
czytaj dalej

Aktywne ferie w SSP w Tylicach - podsumowanie.

Ferie w Społecznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach
 
Ferie zimowe w Społecznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach rozpoczęły zajęciami plastycznymi zorganizowanymi przez Panią Mirosławę Bartnicką. Zajęcia poprowadziła Pani Natalia Reszka, która pokazała uczniom nowe, ciekawe techniki plastyczne oraz opowiedziała kilka ciekawostek o największych malarzach oraz o kierunkach sztuki. W zajęciach plastycznych uczestniczyły głównie dzieci z klas 0-II. Starsi uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił w grze edukacyjnej Scottie Go!, która wykorzystuje elementy programowania. Zajęcia te zorganizowały Panie Natalia Iwanowska i Marta Lewandowska. Tego samego dnia uczniowie klasy V z wychowawcą postawili na aktywność fizyczną i zmierzyli się z niełatwą sztuką jazdy na łyżwach na lodowisku w Ośrodku Narciarskim Kurza Góra w Kurzętniku. W ramach odpoczynku zorganizowali sobie także wieczorek filmowy w szkole.
 
Kolejny dzień ferii również upłynął pod znakiem aktywności fizycznej dzięki zajęciom sportowym zorganizowanym przez Pana Jarosława Roszkowskiego, podczas których uczniowie doskonalili swoje umiejętności w grach zespołowych takich jak piłka nożna czy unihokej.
Podczas ferii zimowych swój czas w szkole miała także Grupa Cyrkowa SMILE, której członkowie wraz z opiekunkami Panią Anną Klimek i Panią Eweliną Leśniewską wzięli udział w biwaku, podczas którego ćwiczyli swoje układy oraz doskonalili cyrkowe umiejętności. Młodzi cyrkowcy mieli także okazję wziąć udział w warsztatach, które poprowadził mistrz akrobatyki i tańca, Aron Cieśniewski z Torunia.
 
Czwartkowe popołudnie młodsi i starsi sportowcy spędzili na Sali Wiejskiej
w Tylicach podczas Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Firmy Pawie Oczko, zorganizowanego przez Pana Jarosława Roszkowskiego. W turnieju wzięło udział 40 zawodników z okolicznych miejscowości. Nagrody i poczęstunek dla zawodników ufundował Pan Marcin Oczkowski – właściciel Sali Weselnej Pawie Oczko oraz Rada Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach.
 
Z kolei w piątek dzieci mogły skorzystać z karaoke pod okiem Pani Beaty Turulskiej oraz z zajęć ruchowych z elementami aerobiku przygotowanych przez Panią Joannę Jaroszewską.
Tekst: Agata Wodara
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Ferie w Tylicach 2019

Umowa na budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej podpisana!

Już we wrześniu trasa wycieczek rowerowych będzie jeszcze dłuższa! Wójt gminy, Tomasz Waruszewski, podpisał umowę na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Bratian-Iława. Długość nowego odcinka to prawie 2,5 km. Wykonawcą jest firma „Drogomex” Sp. z o.o. z Pruszkowa a wartość inwestycji wyniesie 1 369 000, 00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków  własnych oraz  ze  środków  uzyskanych  z  dofinansowania  z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego  na  lata 2014 – 2020 „Efektywne  wykorzystanie  zasobów.”
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Ścieżka rowerowa

Zbliżają się XV Zimowe Igrzyska Wsi!

23 lutego 2019 r. o godzinie 14.00 w hali sportowej Zespołu Szkół
im. Rodu Działyńskich w Bratianie odbędą się XV Zimowe Halowe Igrzyska Gminy Nowe Miasto Lub. Zaplanowano w związku z tym dużo różnorodnych konkurencji sportowych. Wiele z nich ma charakter rekreacyjny. Będzie to sportowa walka, ale też wspólna zabawa, również w wydaniu rodzinnym. Rywalizować będą ze sobą poszczególne miejscowości gminy. Na najlepszych czekają puchary i medale. Organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS,  Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gminne Centrum Kultury i Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie zapraszają do startu i kibicowania. Podczas igrzysk czynna będzie kawiarenka organizowana przez Radę Rodziców przy miejscowej szkole.
czytaj dalej

Rolniku - zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego.

Rolniku - zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
W lutym w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018 r., poz. 2247) limity obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Oznacza to, że zwiększono limit zużycia oleju napędowego z 86 do 100 litrów na ha. Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowo producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła. Hodowcy bydła otrzymają do limitu dodatkowo 30 litrów paliwa do 1 średniej rocznej DJP (dużej jednostki przeliczeniowej). Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) za rok 2018. Jest ona obliczana na podstawie ilorazu sumy DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego i liczby 12. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR, na stronie internetowej Agencji oraz na końcu artykułu.
Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na DJP:
 
Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich
Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4
Cielęta do 6 miesiąca
0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,8
Krowy
1
 
Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast wypłata realizowana jest w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia.
Dokumenty będzie można składać w dniach od 1 do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter). W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 56 472 63 09.
Druki dostępne są w urzędzie (Punkcie Obsługi Interesanta oraz pok. 10) lub poniżej:
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- druk zestawienia faktur (konieczny w przypadku składania więcej niż 5 faktur),
- wzór wniosku o wydanie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) z ARiMR.
czytaj dalej

Internet szerokopasmowy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają obecnie mieszkańców Gminy w miejscowościach Radomno, Bratian, Gwiździny, Kaczek, Lekarty, Łąki Bratiańskie, Nawra, Nowy Dwór Bratiański, Pacółtowo, Tylice i Skarlin.
Prace prowadzone są w ramach rządowego programu POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach."
 
Poniżej list informacyjny od przedstawicieli firmy.
czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka w Jamielniku.

W jamielnickiej szkole pierwszoklasiści zaprosili swoje babcie i dziadków do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. Na początku uczniowie zabawiali swoich gości wierszami, humorystycznymi scenkami oraz piosenkami i tańcami. Następnie maluchy odznaczyły babcie i dziadków  za wszelkie zasługi „Medalami Super Babci i Super Dziadka”. Później były pyszne ciasta przygotowane przez niezawodnych rodziców. Na zakończenie przyszedł czas na wspólne ruchowe zabawy przy muzyce. Tutaj goście wykazali się bardzo dobrą kondycją i dużym poczuciem humoru. Wraz ze swoimi wnukami tańczyli walczyki oraz różnorodne tańce integracyjne. Spotkanie dało wiele radości dzieciom i ich dostojnym gościom.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Dzień babci i dziadka w Jamielniku 2019