Aktualności

Spływ kajakowy na Jeziorze Wielkie Partęczyny

         LGD Ziemia Lubawska zaprasza na spływ kajakowy na Jeziorze Wielkie Partęczyny. Zgłoszenia przyjmowane są do 21.08.2020 r. Karta w załączeniu.
 
        Po spływie można również wziąć udział w wieczorze filmowym w Wielkich Bałówkach.
 
czytaj dalej

Konkurs plastyczny "Bukiet letnich kwiatów"

               Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bukiet letnich kwiatów". Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży od 5 do 15 roku życia zamieszkujących teren funkcjonowania Stowarzyszenia.
             Celem konkursu jest rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu, a także rozwój świadomości biologiczno-przyrodniczej dzieci i młodzieży.
             Technika wykonania jest dowolna (rysunek, praca malowana farbami, wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne) w maksymalnym formacie A4.
             Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby biura    w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00 w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
 
Regulamin i karta zgłoszeniowa w  załączeniu.
 
 
 
 
czytaj dalej

Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji - kurs stolarski

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska i Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach zapraszają na bezpłatny kurs stolarski. Kurs planowo realizowany będzie w trybie weekendowym od 12 do 26 września 2020 r. w Wielkich Bałówkach.
 
Udział w kursie mogą wziąć osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
W związku z koniecznością osiągnięcia wskaźnika CAL w kursie może wziąć udział 13 osób z Gminy Kurzętnik oraz 12 osób z pozostałych Gmin Członkowskich.
 
Chęć udziału należy zgłosić do 24 sierpnia osobiście w biurze lub korespondencyjnie składając wszystkie niezbędne dokumenty.
 
 
czytaj dalej

Absolutorium dla Wójta Gminy

           W czwartek 23 lipca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Gminy, podczas której wójt Tomasz Waruszewski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością wójta oraz element docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oceny przez radnych był przedstawiony przez wójta „Raport o stanie gminy za 2019 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
        Jednomyślne głosowanie radnych pokazało, że obrany przez włodarza kierunek rozwoju gminy jest właściwy. Świadczą o tym również ogólnopolskie rankingi, w których samorząd gminy Nowe Miasto Lubawskie zajmuje wysokie pozycje.
 
         Wszelkie informacje o rankingach, działalności jednostek podległych oraz podsumowanie działań inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych gminy dostępne są w Raporcie o stanie gminy na stronie urzędu.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Absolutorium dla Wójta Gminy

Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 
Od 3 do 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
 
Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
Dokumenty można składać do końca sierpnia br. w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter).
 
Druki dostępne są w urzędzie (Punkcie Obsługi Interesanta oraz pok. 10) lub na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zakładce E-USŁUGI.
 
 
 
 
 
czytaj dalej

"Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika". Konkurs.

 • 31-07-2020
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
Zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika" organizowanym przez KRUS.
 
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30.09.2020 r. Polega na przygotowaniu krótkiego, max. 2-minutowego filmu promocyjnego pod hasłem "Moja wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika".
Ideą konkursu jest przedstawienie własnej wizji tego, jak rolnik może zapewnić sobie i swojemu otoczeniu bezpieczne środowisko pracy i życia oraz osiągnąć szeroko rozumiany dobrostan. Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania w załączeniu. 
 
Więcej informacji na stronie http://www.krus.gov.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Regionalnym KRUS w Olsztynie pod nr telefonu: 89 545 48 10
 

Załączniki

Umowa podpisana. Lada dzień rozpoczną się prace w Jamielniku

Przejeżdżając  przez Jamielnik nie sposób nie zwrócić uwagi na nowe drogi gminne. Jednak to nie jedyna inwestycja zrealizowanych w tej miejscowości w ostatnim czasie.  Pod nawierzchniami znajduje się nowoczesna sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  Aby jednak w pełni korzystać z tej ostatniej konieczne jest wybudowanie równie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 będzie to możliwe. Najprawdopodobniej już w drugiej połowie przyszłego roku część mieszkańców będzie podłączona do nowej sieci.
 
Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 4,5 mln zł., w tym kwota pozyskana z programu wynosi blisko 3,5 mln zł.
Procedura przetargowa zakończyła się wyłonieniem wykonawcy, którym została firma „Przem-Gri” Sp. z o.o. z Olsztyna. Przedsiębiorstwo to posiada wieloletnie doświadczenie w budowie tego typu obiektów, zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala sądzić, iż realizacja inwestycji przebiegać będzie terminowo i bez problemów. Planowany termin ukończenia budowy to lipiec 2021 roku.
 
czytaj dalej

Już za miesiąc II Bieg Przełajowy im. ks. Dembieńskiego w Radomnie

Stowarzyszenie Radomno Biega oraz Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zapraszają na II Bieg Przełajowy im. ks. Józefa Dembieńskiego.
Bieg odbędzie się 30.08.2020 r. w Radomnie (gmina Nowe Miasto Lubawskie). Start - godz. 12.30  z prakingu przy kościele.
 
W tym roku organizatorzy przygotowali kilka dystansów:
 •  bieg główny ( wszystkie roczniki ) ok - 12 km.
 •  bieg krótki - ok 6 km
 • bieg dla dzieci

 

Start do biegów według harmonogramu:
 

 •   bieg główny ( dla wszystkich uczestników ) godz. 12.30.
   
 •   bieg krótki - ok 6 km godz. 12:40
 •   bieg dla dzieci - w trakcie biegu głównego

 

Zawodnicy będą mogli spróbowac swoich sił zarówno na nawierzchni asfaltowej, jak i na ścieżkach leśnych.

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-radomno

Opłata rejestracyjna wynosi 40 zł.

W dniu zawodów również będzie możliwość zapisu na bieg i uiszczenia opłaty tej samej wysokości w biurze zawodów. Jednak liczba miejsc jest ograniczona - maksymalnie 140 osób. Wszystko zależy zatem od tego,ile osób dokona rejestracji elektronicznej.

Kontakt do organizatora:

Artur Pieczkowski Tel. 503 365 106
Marek Rzeszotek Tel. 663 331 653
Adres email: radomno.biega@wp.pl

FB: Radomno Biega

 

 
czytaj dalej

Trwa nabór do Straży Granicznej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od dnia 15 czerwca 2020r. do odwołania wznawia nabór kandydatów do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału SG.
Informacje dostyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, jak również zasad i miejsc składania dokumentów o przyjęcie do służby można uzyskać na stronie internetowej   http://www.wm.strazgraniczna.pl    lub pod nr telefonu 89 750 30 23.    
 
 
 
Szczegóły nabory oraz zalecenia dla kandydatów dostępne w załącznikach.
czytaj dalej

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję - konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 11-14 lat do udziału w konkursie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Zadanie polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2020r. Wierszyk wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres  rymowanka@krus.gov.pl W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę - Imię i nazwisko dziecka. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
 
Szczegółowe informacje dostęne są na stronie http://www.krus.gov.pl
Na dodatkowe pytania odpowiada Oddział Regionalny w Olsztynie lub Placówki Terenowe. Nr kontaktowy 89 545 48 10.
 
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 34