Aktualności

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – odsłonięcie pomnika w Gwiździnach

 
W systemie obozów koncentracyjnych stworzonym przez III Rzeszę nie mniej ważną funkcję od powszechnie znanych obozów macierzystych pełniła rozbudowana sieć tysięcy podobozów. Filie obozów koncentracyjnych powstały głównie w okresie niewydolności niemieckiej gospodarki spowodowanej przedłużającą się wojną i koniecznością masowego wykorzystania więźniów do pracy. Specjalnymi rozkazami utworzono podobozy KL Stutthof - komanda zewnętrzne. Jeden z nich powstał w Gwiździnach (Quesendorf).
10 maja 2022 roku, w Gwiździnach odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci ok 500 kobiet żydowskiego pochodzenia, wykorzystywanych w latach 1944-1945 do niewolniczej pracy, zakwaterowanych w podobozie Quesendorf. Więcej o historii obozu i więźniarek – link:http://https://gminanml.pl/PL/3333/1613/Historia_obozu_w_Gwizdzinach/k/
 
Pomnik znajduje się przy drodze łączącej Gwiździny z Krzemieniewem (w tej wsi również znajdował się podobóz KL Stutthof, który upamiętnia stojący tam bliźniaczy pomnik).
Po wojnie obóz w Gwiździnach został zdemontowany i dziś nie ma już po nim żadnego śladu. Pamięć o tragedii żydowskich kobiet z Baukomando Quessendorf pewnie zostałaby skutecznie zatarta, gdyby nie inicjatywa trwałego upamiętnienia tego miejsca. Pomysłodawcą i głównym wykonawcą tej inicjatywy jest znany w regionie działacz społeczny – Pan Marek Połomski. Zadanie to udało się zrealizować dzięki współpracy wielu osób: fundatora głazu, właścicieli gruntu, na którym pomnik został postawiony, wykonawcy tablicy pamiątkowej, a także naszemu samorządowi, który sfinansował przygotowanie terenu i ułożenie kostki betonowej wokół pomnika.
 
W uroczystości wzięli udział m.in.: Senator RP Bogusława Orzechowska, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Kierownik Działu Dokumentacyjnego Muzeum Stutthof Danuta Drywa, przedstawiciele organizacji społecznych działających w Gwiździnach, ksiądz proboszcz Józef Cierkowski, a także Dyrekcja i uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego, na ręce których wójt Tomasz Waruszewski przekazał akt powierzenia opieki nad pomnikiem.
 
„Dziękuję Państwu za to, że jesteście tu z nami. Tej strasznej woli hitlerowskich oprawców przeciwstawia się dziś nasza siła pamięci. Ta pamięć ma też swój wyraz poprzez ten kamień. Teraz, przemierzając tę drogę możemy przystanąć i zadumać się nad losem tych kobiet. Są one świadectwem tego, że można zostać zamordowanym jedynie z powodu przynależności do określonej narodowości, rasy, wyznania religijnego, albo z powodu przekonań. Pamiętajmy, że zanim dojdzie do wojny i masowych mordów mamy pewien proces który zaczyna się od mowy nienawiści i eskaluje poprzez pogardę, nacjonalizm, dyskryminację rasową czy religijną.” – powiedział podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Uroczystość odsłonięcia pomnika w Gwiździnach

Historia lubi się powtarzać, czyli "Gdy piosenka szła do wojska"

Tak jak co roku, wiosną, w całej Polsce przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. W bieżącym roku  jest  spóźniona w odniesieniu do tradycyjnych terminów o ok. 2 miesiące, co wynika z przebiegu pandemii covid-19 .
 
Obecnie kwalifikacja wojskowa prowadzona jest jednoetapowo  pod kątem ustalenia  stanu zdrowia młodych osób, określenia  zasobów  ludzkich  możliwych  do pozyskania  w celu obrony ojczyzny w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Objęci  kwalifikacją wojskową obowiązkowo są mężczyźni urodzeni w 2003 roku oraz z roczników starszych, którzy nie stanęli w latach minionych  do kwalifikacji, a nie ukończyli 24 roku życia. Nadmienić należy, że jest to ostatnia kwalifikacja wojskowa na obecnych zasadach.
 
W naszym powiecie kwalifikacja będzie przeprowadzona w okresie od 17 maja  do 31 maja 2022 roku, przy czym mężczyźni z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie będą kwalifikowani w dniach 24-26 maja 2022 roku, natomiast kobiety - 30 maja 2022 roku. Osób podlegających kwalifikacji na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie jest 68, w tym 1 kobieta. Do kwalifikacji mogą przystąpić również ochotnicy planujący związać swoje dalsze życie ze służbą wojskową.
 
Miejscem prowadzonej kwalifikacji jest Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim ul. 3-go Maja 24. Należy dodać, że osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, oraz fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy. Udostępnia również do wglądu dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Następna kwalifikacja wojskowa będzie wieloetapowa  bowiem oparta na nowych rozwiązaniach  wynikających z wprowadzonej   23 kwietnia 2022 roku ustawie „o obronie Ojczyzny” (DzU. 2022 poz. 655) i obowiązująca mężczyzn do ukończenia 60 roku życia  (art. 59 pkt. 4).
czytaj dalej

Wygraj indeks - konkurs dla maturzystów

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH .
Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów.
 
Uczelnia Konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski.  Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Media społecznościowe – szanse i zagrożenia”. Biorąc pod uwagę atrakcyjność tematu jesteśmy przekonani, że wielu abiturientów zainteresuje się konkursem i zdecyduje się wziąć w nim udział. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji mediów społecznościowych, ich roli, a przede wszystkim do dostrzeżenia szans i możliwości, jakie one tworzą.
Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 maja 2022 roku.
 
 W załączeniu plakat oraz informacja na temat konkursu.
 
czytaj dalej

Konkurs fotograficzny - "Przyroda i Ziemia Lubawska w obiektywie"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Przyroda i Ziemia Lubawska w obiektywie". Konkurs skierowany jest do mieszkańców terenu LGD Ziemia Lubawska. Termin składania prac upływa 20 czerwca 2022 roku. Fotografie na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do siedziby biura. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną fotografię przedstawiającą artystyczną wizję autora w odniesieniu do przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz terenów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
 
W załączeniu plakat, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.
czytaj dalej

Mikołaj Kopernik - wczoraj i dziś

27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Radomnie odbył się X Gminny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie zatytułowany ,,Mikołaj Kopernik- wczoraj i dziś”.
Ideą konkursu było rozbudzenie u młodzieży zainteresowania życiem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika oraz przygotowanie się do obchodów roku jubileuszowego – 550 rocznicy urodzin astronoma.
 
Każdą ze szkół reprezentował czteroosobowy zespół składający się z uczniów klas IV-VIII.
Konkurs składał się z kilku etapów i zadań. Pierwszy z nich odbył się w Radomnie i polegał on na sprawdzeniu wiedzy z życia Mikołaja Kopernika, który pisało 3 uczniów z każdej ze szkół.
 
Dodatkowymi zadaniami konkursowymi było przygotowanie plakatu na 550 rocznicę urodzin astronoma, kartki urodzinowej, a także napisanie listu do Mikołaja Kopernika.  Obowiązkowo musiał się w nim znaleźć  opis odkrycia przełomu XX i XXI wieku, które zdaniem ucznia ma duże znaczenie dla rozwoju ludzkości, a jednocześnie zyskałoby uznanie Mikołaja Kopernika.
 
Po teście z wiedzy ogólnej reprezentanci szkół wraz z opiekunami, organizatorami i jury wsiedli do autokaru i ruszyli w poszukiwaniu śladów Mikołaja Kopernika do Torunia. W ramach nagrody uczniowie zwiedzali toruńską starówkę z przewodnikiem. Kluczowym elementem wycieczki była wizyta w Domu Mikołaja Kopernika. Odbyła się tam również projekcja filmu 4D.
 
W czasie kiedy uczniowie zwiedzali Dom Kopernika jury obradowało i oceniało prace uczniów. Wyniki zostały zaprezentowane po powrocie do szkoły.
 
 
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
 
I miejsce- Szkoła Podstawowa w Skarlinie
 
II miejsce- Szkoła Podstawowa w Radomnie
 
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Gwiździnach
 
Szkoły na podium otrzymały statuetki i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca, a pozostałe dyplomy za udział w konkursie.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Radomnie. Organizatorem konkursu była Pani Urszula Wachowiacz.
(materiał: SP w Radomnie)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Mikołajk Kopernik - wczoraj i dziś. Konkurs w Radomnie

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w następujących placówkach oświatowych:
 
- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku, link do oferty: https://bip.gminanml.pl/wakaty/7/62/Dyrektor_Szkoly_Podstawowej_im__Jana_Pawla_II_w_Jamielniku/;
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomnie, link do oferty: https://bip.gminanml.pl/wakaty/7/63/Dyrektor_Szkoly_Podstawowej_w_Radomnie/;
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarlinie, link do oferty: https://bip.gminanml.pl/wakaty/7/64/Dyrektor_Szkoly_Podstawowej_w_Skarlinie/;
- dyrektor Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, link do oferty: https://bip.gminanml.pl/wakaty/7/65/Dyrektor_Zespolu_Szkol_im__Rodu_Dzialynskich_w_Bratianie/;
 
Termin składania ofert upływa 30 maja 2022 r. o godz. 13:00.
czytaj dalej

Mogą wystąpić utrudnienia w transporcie kolejowym

POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie informuje, iż w najbliższym czasie mogą wystąpić trudności w realizacji rozkładu jazdy pociągów.  Z uwagi na zakłócenia w zapewnieniu obsługi trakcyjnej, na trasach może pojawić się autobusowa komunikacja zastępcza lub połączenia zostaną odwołane.
czytaj dalej

Moja sytuacja w okresie koronawirusa - ankieta

"Szanowni Państwo

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności Polski. Dlatego też zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronach ankiety. Państwa pomoc pozwoli na szerokie spojrzenie na problem badawczy, i co szczególnie ważne - przyczyni się do możliwie najwyższej reprezentatywności grupy badawczej (...)"
To już V etap badań - poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja dostęna pod linkiem: http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 6 minut. Badania będą prowadzone do 30 kwietnia 2022 r.
Link do ankiety: https://tiny.pl/924bh
czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa - nowy program pomocy

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 76 800,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na realizację 1 920 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.
Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.
Informacje na temat programu "Opieki wytchnieniowej" udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie pod numerem telefonu 56 47 26 322.
 
Załączniki do pobrania poniżej.
czytaj dalej

Rozpoczynamy "Dni Rodziny" w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

            Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny w tym roku przebiegają pod hasłem: „Rodzina z wartościami to silna rodzina"

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ogłasza nabór prac do V Gminnego Konkursu Tematycznego pn. „Rodzina z wartościami to silna rodzina".

Dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, osoby dorosłe i seniorzy – mamy dla Was atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe!

Uczestnicy mogą przygotować prace: plastyczne (format A3), graficzne (format A4) na temat: „Rodzina z wartościami to silna rodzina" lub literackie (listy, wspomnienia i świadectwa, wiersze i inne; max. 5 stron maszynopisu).

           Termin składnia prac to 28 kwiecień do 20 maja 2022 roku. Należy je pozostawiać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub przesyłać pocztą tradycyjną wraz z załącznikami (maksymalnie 2 prace, wykonane w różnych w/w technikach).

Wyniki opublikowane zostaną 1 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Gminy oraz OPS.

Każdego, kto chce spróbować swoich sił w wybranych dziedzinach, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki do pobrania poniżej.

czytaj dalej