Komunikaty

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych

Szanowni Mieszkańcy.
Informuję, że od 25 maja 2020 r. do odwołania
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Klienci będą obsługiwani w systemie 1 osoba w jednym pomieszczeniu. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.
Obsługa będzie możliwa po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. Zarejestrować można się telefonicznie (56) 47 26 339, 512 034 190 lub osobiście. Rejestracja dokonywana będzie do jednej kolejki niezależnie od sposobu rejestracji zgonie z kolejnością zgłoszeń. Rejestracji dokonuje się na bieżący i kolejny dzień.
Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji.
Obsługa klienta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Niezbędne jest:
  • poddanie się pomiarowi temperatury ciała,
  • użycie płynów dezynfekcyjnych,
  • zachowanie bezpiecznych odstępów między osobami,
  • zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 38°C, nie będzie ona wpuszczona do budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawy proszę załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
Zachęcam do kontaktu telefonicznego pod numerem (56) 47 26 300, mailowego pod adresem urzad@gminanml.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki /urzad_gminy_nml/skrytka) i portalu e.gminanml.pl.
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki pozostają zamknięte do 7.06.2020r. Komunikat Wójta Gminy

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 7.06.2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie stopniowego wznawiania pracy szkół dostępne będą  na stronach naszych placówek oraz zostaną przekazane rodzicom za pomocą Librusa.
 
czytaj dalej

Pacółtowo - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o informuje mieszkańców ul.Skrajnej, ul.Na Stoku i ul. Podleśnej 1-10 w Pacółtowie,że 14.05.2020r. w godz.7:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 

 
czytaj dalej

Boiska sportowe otwarte dla klubów i grup zorganizowanych zgłoszonych do oficjalnych rozgrywek

Od 5 maja 2020 r. z boisk sportowych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie mogą korzystać kluby oraz grupy zorganizowane, zgłoszone do oficjalnych rozgrywek. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i trener oraz obsługa obiektu. Za korzystanie z obiektu oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności odpowiadają ich administratorzy.
 
W dalszym ciągu zamknięte pozostają świetlice wiejskie i place zabaw.
 
 
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki w Gminie NML pozostają zamknięte - komunikat Wójta Gminy

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 24.05.2020 r.
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w Bratianie

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie informuje mieszkańców ul.Olsztyńskiej nr 12-24 oraz 61 w Bratianie, że 05.05.2020r w godz.8:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
 
czytaj dalej

Nie podrzucaj worków ze śmieciami do koszy ulicznych!

 
         Od początku roku nasilił się proceder podrzucania odpadów do ulicznych koszy, zwłaszcza usytuowanych przy przystankach autobusowych. Problem ten dotyczy kilku miejscowości naszej gminy (m.in. Bratian, Gwiździny, Pacółtowo). Odpady podrzucane są prawdopodobnie przez mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
       Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie informuje, iż do koszy ulicznych nie wolno wrzucać odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych oraz innych nieruchomości, na których powstają odpady.  Posegregowane odpady komunalne należy oddawać według harmonogramów wywozów (dostępnych na stronie www.gminanml.pl w zakładce Mieszkaniec) lub w aplikacji Eco Harmonogram.
 
        Pojemniki uliczne są na bieżąco opróżniane przez pracowników gminy, jednak i oni stają się bezradni w walce z bezmyślnością ludzi. Zamienianie ulic naszej gminy w jedno wielkie śmietnisko na pewno nie poprawi jej wizerunku, a co więcej, niszczy wszystkie wysiłki, które są czynione na rzecz utrzymania czystości i podkreślenia jej walorów estetycznych. Ponadto wypełnione po brzegi kosze są także problemem dla przechodniów, którzy chcieliby skorzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem. Tymczasem nie mają po prostu gdzie wepchnąć opakowania po zjedzonych chipsach, butelki po wypitym napoju czy nawet małego papierka po cukierku.
 
           W celu zatrzymania procederu podrzucania śmieci a także weryfikacji, czy wszyscy mieszkańcy i podmioty gospodarcze na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie mają złożone deklaracje na wywóz odpadów, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  będzie prowadzić kontrole. Władze gminy natomiast nie wykluczają posłużenia się mobilną kamerą, w celu ustalenia winnych podrzucania odpadów niezgodnie z regulaminem (https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/611511/Uchwa%C5%82a-XVI_125_2020).
Za proceder ten kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny. Grzywną zostaną również ukarani ci mieszkańcy, którzy wbrew obowiązkowi nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w Gwiździnach

ZUK w Mszanowie informuje, iż 28.04.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gwiździny.
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w Pacółtowie i Tylicach

Boiska sportowe i inne obiekty zamknięte do odwołania

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zamknięcia boisk sportowych i innych obiektów na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 12