Komunikaty

Sprzedaż nieruchomości - Radomno

RI.6840.6.2020
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U
 
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONEJ NIERUCHOMOŚCI
 
LP. Nr KW. Nr ewid. działki Pow. działki Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza  do przetargu.
Wadium
w zł.
1. EL1N/00033612/5
124/10
  124/11
   0,3751    ha
Obręb geodezyjny Radomno
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
20.000,00  zł
2.000,00  zł
 
 
Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU: 22 stycznia 2021 r. o godz. 9 00 W URZĘDZIE GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE – sala obrad nr 33 (I piętro – wejście przez Gminne Centrum Kultury).
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. na konto B.S. w Brodnicy o. Nowe Miasto Lubawskie nr: 95 9484 1121 2001 0121 6053 0005. Liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie Gminy. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej - tj. 2.000,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – tj. 200,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.
 
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości obciążają nabywcę.
czytaj dalej

Uwaga! Marznące opady.

Początkowo w piątek (11.12.2020 r.), a także nocą z piątku na sobotę (11/12.12.2020 r.) miejscami, zwłaszcza na wschodzie, prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznących deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujących gołoled
 
Pełny komunikat w załączniku.
czytaj dalej

Marznące opady

Prognozuje się wystapienie miejscami w nocy, głównie na zachodzie województwa, słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.
Opady spodziewane są w dniach 3-7 grudnia 2020 r.
 
Komunikat w załączniku.
 
 
czytaj dalej

Uwaga! Oblodzenia.

W weekend prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0° C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Miejscami możliwy spadek temperatury do -4°C.
czytaj dalej

Jamielnik - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie informuje mieszkańców wsi Jamielnik, że w dniu 30.11.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 8.00-12.00 z powodu modernizacji sieci wodociągowej.
czytaj dalej

Silny wiatr

W dniach 19-21 listopada prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
 
Komunikat w załączniku.
czytaj dalej

W ciągu najbliższych dni spodziewane gęste mgły.

     W ciągu najbliższych dni spodziewane gęste mgły.
    Do południa we wtorek, miejscami na wschodzie, prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie poniżej 100 m.
 
 
czytaj dalej

Gęste mgły

W dniach 07-08.11.2020r.  od godzin porannych prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność do około 200 m.
 
 
czytaj dalej

Uroczystości pod Trzema Dębami nie odbędą się

Szanowni Państwo!
              
       Zbliża się 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas dorocznych obchodów, przy leśnej kapliczce pod Trzema Dębami, czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własną Ojczyznę, odzyskaną po 123  latach zniewolenia. W tym roku jednak to wyjątkowe święto jesteśmy zmuszeni celebrować  w szczególny sposób.
 
       Ze względu na obowiązujące wytyczne sanitarno-epidemiologiczne oraz bezpieczeństwo uczestników, nie odbędą się uroczystości pod Trzema Dębami w tradycyjnej formie. Ceremonia przebiegnie w ścisłym reżimie sanitarnym i zostanie ograniczona do złożenia kwiatów
i zniczy przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, delegację Rady Gminy  oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Iława. Modlitwę w intencji Ojczyzny odmówi ksiądz proboszcz parafii w Bratianie.        
              
       Zachęcamy jednak gorąco do świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Pokażmy,
że tworzymy wspólnotę która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych
i pomimo konieczności zachowania fizycznego dystansu. Wywieśmy w swoich domach
biało-czerwoną flagę na znak jedności i solidarności, a w samo południe wspólnie z najbliższymi zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego!   
 
czytaj dalej

Boiska, place zabaw, świetlice - zasady korzystania

        Zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  z dnia 26.10.2020 r. - boiska, place zabaw oraz świetlice na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie  pozostają otwarte. Przebywając w tych miejscach należy jednak stosować określone wytyczne, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020poz.1758 ). 
 
Treść zarządzenia w załączeniu.
       
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 15