Komunikaty

Boiska, place zabaw i świetlice otwarte - zarządzenie Wójta Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  z dnia 10.06.2020 r. - boiska, place zabaw oraz świetlice zostają otwarte. Należy jednak stosować się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku korzystania z obiektów sportowych i sal wiejskich. Również na placach zabaw użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad.
 
 
 
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki zamknięte do 28.06.2020r.

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 28.06.2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie stopniowego wznawiania pracy szkół dostępne będą  na stronach naszych placówek oraz zostaną przekazane rodzicom za pomocą Librusa.
 
 
czytaj dalej

Stan przejściowy w odbiorze odpadów

           Szanowni Mieszkańcy,
 
w odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące sytuacji, gdy nastąpił już zgodnie z harmonogramem ostatni w miesiącu maju odbiór odpadów i operator nie pozostawił w miejscu odbioru worków, czy też (w zasobach wielolokalowych) pojemników przeznaczonych na segregację odpadów, uprzejmie wyjaśniamy, że przyjęty został duży margines tolerancji jeśli chodzi o pierwszy odbiór odpadów komunalnych według  harmonogramów obowiązujących od 1 czerwca 2020 roku.
 
Nie przewiduje się żadnych restrykcji z powodu nieprawidłowego segregowania, wynikającego z pozostałości odpadów z miesiąca maja i z pierwszych dni miesiąca czerwca. Za stan przejściowy uznajemy czas pomiędzy ostatnim majowym odbiorem a pierwszym odbiorem czerwcowym. Okres prawidłowej segregacji nastąpi w czasie, kiedy wszystkie posesje domków prywatnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni zostaną zaopatrzone w pojemniki i worki przeznaczone do segregacji.
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w Pacółtowie

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z.o.o. informuje mieszkańców Pacółtowa (Osiedle przy ul. Leśnej i Osiedle Berlinek) o przerwie w dostawie wody.
 
 
czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z boisk sportowych w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
czytaj dalej

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych

Szanowni Mieszkańcy.
Informuję, że od 25 maja 2020 r. do odwołania
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Klienci będą obsługiwani w systemie 1 osoba w jednym pomieszczeniu. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.
Obsługa będzie możliwa po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. Zarejestrować można się telefonicznie (56) 47 26 339, 512 034 190 lub osobiście. Rejestracja dokonywana będzie do jednej kolejki niezależnie od sposobu rejestracji zgonie z kolejnością zgłoszeń. Rejestracji dokonuje się na bieżący i kolejny dzień.
Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji.
Obsługa klienta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Niezbędne jest:
  • poddanie się pomiarowi temperatury ciała,
  • użycie płynów dezynfekcyjnych,
  • zachowanie bezpiecznych odstępów między osobami,
  • zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 38°C, nie będzie ona wpuszczona do budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawy proszę załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
Zachęcam do kontaktu telefonicznego pod numerem (56) 47 26 300, mailowego pod adresem urzad@gminanml.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki /urzad_gminy_nml/skrytka) i portalu e.gminanml.pl.
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki pozostają zamknięte do 7.06.2020r. Komunikat Wójta Gminy

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 7.06.2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie stopniowego wznawiania pracy szkół dostępne będą  na stronach naszych placówek oraz zostaną przekazane rodzicom za pomocą Librusa.
 
czytaj dalej

Pacółtowo - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o informuje mieszkańców ul.Skrajnej, ul.Na Stoku i ul. Podleśnej 1-10 w Pacółtowie,że 14.05.2020r. w godz.7:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 

 
czytaj dalej

Boiska sportowe otwarte dla klubów i grup zorganizowanych zgłoszonych do oficjalnych rozgrywek

Od 5 maja 2020 r. z boisk sportowych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie mogą korzystać kluby oraz grupy zorganizowane, zgłoszone do oficjalnych rozgrywek. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i trener oraz obsługa obiektu. Za korzystanie z obiektu oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności odpowiadają ich administratorzy.
 
W dalszym ciągu zamknięte pozostają świetlice wiejskie i place zabaw.
 
 
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki w Gminie NML pozostają zamknięte - komunikat Wójta Gminy

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 24.05.2020 r.
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13