Komunikaty

Uwaga na marznące opady

       W najbliższych dniach prognozuje się wystąpienie opadów marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
 
Komunikat w załączeniu.
czytaj dalej

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 r.

 
 
Najbliższy nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
 
            Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny http://empatia.mrpips.gov.pl przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem poczty.
 
         Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia
za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.
 
         W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia
za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
 
        Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
 
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało,
że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
 
COVID-19 - złóż bezpiecznie wniosek drogą elektroniczną
         Ze względu na panującą obecnie sytuacją związaną z pandemią koronawirusa zachęcamy wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu COVID-19.
 
czytaj dalej

Przed nami kilka mroźnych dni

        Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pprognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C na wschodzie do -8°C na zachodzie. Temperatura maksymalna w dzień od -3°C do -1°C.
        Prognozowana średnia prędkość wiatru od10 km/h do 20 km/h.
 
 
Komunikat w załączniku.
czytaj dalej

Skarlin - przerwa w dostawie wody

     Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o  informuje mieszkańców wsi Skarlin, że 13.01.2021 r. w godz. 8:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac naprawczych na seci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Komunikat w załączniku.
czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
 
Starosta Nowomiejski informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. , do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Aby skorzystać z porady należy:
- wysłać informację na adres e-mail sekretariat@powiat-nowomiejski.pl  lub
- zadzwonić pod nr tel. 56/4724220,
wskazując inicjały osoby, która chce skorzystać z porady oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość – poczta elektroniczna ( adres e-mail) lub telefon ( numer telefonu).
 
Po otrzymaniu powyższych informacji, zostanie ustalony termin udzielenia porady.
Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.      
 
Jednocześnie informuję, że pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. W związku z powyższym  przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
2. informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis
Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
 
                                                                                                                                                                      
Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostanie podany na stronach:
- BIP Starostwa Powiatowego http://https://bip.powiat-nowomiejski.pl
- w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
Część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Po udzielonej poradzie , osobę uprawnioną informuje się,  o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod nr tel. 56/4724236 lub adresem e-mail org2@powiat-nowomiejski.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z wystąpieniem  przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w gminie Lubawa decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/2019 z dnia 9 grudnia 2020 r., cały teren powiatu nowomiejskiego z dniem 10 grudnia br. został zaliczony do obszaru chronionego. W związku z powyższym  w załączeniu przedstawiamy informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim dla hodowców zawierające podstawowe wymogi bioasekuracji w obszarach ochronnym i objętym ograniczeniami.
czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne - oblodzenia

W najbliższych dniach prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź oraz  spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie od -2°C do -1°C.
 
Komunikat w załączniku.
czytaj dalej

Sprzedaż nieruchomości - Tylice i Jamielnik

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z pózn. zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza, co następuje:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie przeznacza do zbycia działki w miejscowościach Tylice i Jamielnik.
 
Szczegóły w załącznikach.
 
czytaj dalej

Ptasia grypa - informacja

W załącznikach pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w sprawie wystąpienia przypadków ptasiej grypy na terenie powiatu nowomiejskiego.
czytaj dalej

Uwaga! Tylice i Gwiździny - obszar zagrożenia chorobą

      W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – zjadliwej grypy ptaków H5N8, w jednym z gospodarstw w miejscowości Świniarc (gmina Grodziczno) Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił obszar zagrożenia chorobą w promieniu 7 km od miejsca jego stwierdzenia.
 
     W obszarze zagrożenia chorobą znajdują się również miejscowości z naszej gminy: Tylice i Gwiździny.
 
     W załączniku rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Prosimy o stosowanie się do rozporządzenia.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 16

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30