Komunikaty

Zmiany godzin nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie świątecznym

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniach 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie nie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.
 
Dyżury za ww. dni pełnione będą w dniu 23.12.2019 r. oraz 30.12.2019 r.  w godzinach od 12.00 do 16.00.
 
Za urtrudnienia przepraszamy.
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Bagno

W najbliższy wtorek, 10.12.2019 r., nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Bagno. Za utrudnienia przepraszamy.
 
czytaj dalej

Rozpoczynamy nabór wniosków na odbiór odpadów produkcji rolniczej

OGŁOSZENIE
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie otwiera nabór wniosków o
DOFINANSOWANIE TRANSPORTU, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG.
 
O wsparcie mogą ubiegać się posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Zadanie będzie realizowane w 2020 r. pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę, odzysku i unieszkodliwiania powyższych wyrobów. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonać w terminie do dnia 6.12.2019r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w pokoju nr 1.
Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
We wniosku należy dokładnie oszacować ilość posiadanych odpadów.
Posiadacz odpadów z produkcji rolniczej zobowiązany będzie do pokrycia dodatkowych kosztów w przypadku gdy niewłaściwie oszacuje ilość odpadów oraz w przypadku gdy koszty realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą wyższe niż wysokość dofinansowania.
 
Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków i warzyw.
Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, w pok. nr 1, w punkcie obsługi interesanta, u sołtysa lub na stronie www.gminanml.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1),
tel. 56 47 26 303.
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w Jamielniku i Lekartach

Zakład Usług Komunalnych infromuje, iż 13 listopada 2019 r. w godz. 10.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Jamielniku i Lekartach z powodu prac na sieci wodociągowej.
 
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody - Bratian i Nawra

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o informuje mieszkanców Bratiana i Nawry, iż nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody - TYLICE

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. informuje mieszkańców wsi Tylice, że dnia 08.10.2019 roku nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 9.00 – 14.00 z powodu prac na sieci wodociągowej
czytaj dalej

Informacje dla wyborców

                                                              INFORMACJA
 
 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie stosownie
do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019r. udostępniony jest w dniach od 23 września do 7 października 2019r.
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 13)
w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek.
 
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
czytaj dalej

Uwaga! Ważne terminy dotyczące 500+

Mieszkańcu! Jeżeli do poniedziałku, 30 września, złożysz wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wówczas wypłata nastąpi w odpowiednim terminie z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r. będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia bez wyrównania.
 
Wnioski można składać elektronicznie lub w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie.
 
TEL. DO PRACOWNIKA OPS: ANNA FIDO 56 472 63 32
 
czytaj dalej

Informacja dla hodówców i producentów świń

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF:
 
 
czytaj dalej

Ankieta cz. 8 - ostatnia

To już ostatnia część naszego cyklu ankiet. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat "królowej nauk", czyli matematyki. Kompetencje naukowe odnoszą się tu  do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.
czytaj dalej