Komunikaty

Świadczenia OPS - terminy składania wniosków

Złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start on-line.
 
Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać już od 1 lipca 2020 r. on-line przez stronę http://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową) bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można złożyć także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.
 
 
Świadczenie wychowawcze (500+) - wydłużony okres świadczeniowy 2019/2021
 
Osoby, które składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w okresie od 1.07.2019 r. MAJĄ PRZYZNANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ DO 31.05.2021 r. Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500+)  został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku        o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.
 
 
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny od 1 lipca droga elektroniczną
 
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną, czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty. Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca 2020 r. wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną.
 
Informacji udziela również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie: http://www.mszanowo.naszops.pl/
 
COVID-19 - złóż bezpiecznie wniosek drogą elektroniczną
Ze względu na panującą obecnie sytuacją związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.
czytaj dalej

Informacja - spis wyborców

                                                        INFORMACJA
 
 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie stosownie
do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. udostępniony jest w dniach
od 16 czerwca do 22 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
pokój nr 13  w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek.
 
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
 
                
                                                                   Wójt
 
                                                                   Tomasz Waruszewski
 
 
 
 
Mszanowo,  2020.06.16
czytaj dalej

Boiska, place zabaw i świetlice otwarte - zarządzenie Wójta Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  z dnia 10.06.2020 r. - boiska, place zabaw oraz świetlice zostają otwarte. Należy jednak stosować się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku korzystania z obiektów sportowych i sal wiejskich. Również na placach zabaw użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad.
 
 
 
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki zamknięte do 28.06.2020r.

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 28.06.2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie stopniowego wznawiania pracy szkół dostępne będą  na stronach naszych placówek oraz zostaną przekazane rodzicom za pomocą Librusa.
 
 
czytaj dalej

Stan przejściowy w odbiorze odpadów

           Szanowni Mieszkańcy,
 
w odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące sytuacji, gdy nastąpił już zgodnie z harmonogramem ostatni w miesiącu maju odbiór odpadów i operator nie pozostawił w miejscu odbioru worków, czy też (w zasobach wielolokalowych) pojemników przeznaczonych na segregację odpadów, uprzejmie wyjaśniamy, że przyjęty został duży margines tolerancji jeśli chodzi o pierwszy odbiór odpadów komunalnych według  harmonogramów obowiązujących od 1 czerwca 2020 roku.
 
Nie przewiduje się żadnych restrykcji z powodu nieprawidłowego segregowania, wynikającego z pozostałości odpadów z miesiąca maja i z pierwszych dni miesiąca czerwca. Za stan przejściowy uznajemy czas pomiędzy ostatnim majowym odbiorem a pierwszym odbiorem czerwcowym. Okres prawidłowej segregacji nastąpi w czasie, kiedy wszystkie posesje domków prywatnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni zostaną zaopatrzone w pojemniki i worki przeznaczone do segregacji.
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w Pacółtowie

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z.o.o. informuje mieszkańców Pacółtowa (Osiedle przy ul. Leśnej i Osiedle Berlinek) o przerwie w dostawie wody.
 
 
czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z boisk sportowych w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
czytaj dalej

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych

Szanowni Mieszkańcy.
Informuję, że od 25 maja 2020 r. do odwołania
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Klienci będą obsługiwani w systemie 1 osoba w jednym pomieszczeniu. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.
Obsługa będzie możliwa po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. Zarejestrować można się telefonicznie (56) 47 26 339, 512 034 190 lub osobiście. Rejestracja dokonywana będzie do jednej kolejki niezależnie od sposobu rejestracji zgonie z kolejnością zgłoszeń. Rejestracji dokonuje się na bieżący i kolejny dzień.
Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji.
Obsługa klienta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Niezbędne jest:
  • poddanie się pomiarowi temperatury ciała,
  • użycie płynów dezynfekcyjnych,
  • zachowanie bezpiecznych odstępów między osobami,
  • zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 38°C, nie będzie ona wpuszczona do budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawy proszę załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
Zachęcam do kontaktu telefonicznego pod numerem (56) 47 26 300, mailowego pod adresem urzad@gminanml.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki /urzad_gminy_nml/skrytka) i portalu e.gminanml.pl.
czytaj dalej

Przedszkola i żłobki pozostają zamknięte do 7.06.2020r. Komunikat Wójta Gminy

Decyzją Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie pozostają zamknięte do 7.06.2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie stopniowego wznawiania pracy szkół dostępne będą  na stronach naszych placówek oraz zostaną przekazane rodzicom za pomocą Librusa.
 
czytaj dalej

Pacółtowo - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o informuje mieszkańców ul.Skrajnej, ul.Na Stoku i ul. Podleśnej 1-10 w Pacółtowie,że 14.05.2020r. w godz.7:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 

 
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 15