Rolnik

Rolniku - zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego.

  • 04-02-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
Rolniku - zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
W lutym w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018 r., poz. 2247) limity obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Oznacza to, że zwiększono limit zużycia oleju napędowego z 86 do 100 litrów na ha. Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowo producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła. Hodowcy bydła otrzymają do limitu dodatkowo 30 litrów paliwa do 1 średniej rocznej DJP (dużej jednostki przeliczeniowej). Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) za rok 2018. Jest ona obliczana na podstawie ilorazu sumy DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego i liczby 12. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR, na stronie internetowej Agencji oraz na końcu artykułu.
Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na DJP:
 
Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich
Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4
Cielęta do 6 miesiąca
0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,8
Krowy
1
 
Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast wypłata realizowana jest w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia.
Dokumenty będzie można składać w dniach od 1 do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter). W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 56 472 63 09.
Druki dostępne są w urzędzie (Punkcie Obsługi Interesanta oraz pok. 10) lub poniżej:
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- druk zestawienia faktur (konieczny w przypadku składania więcej niż 5 faktur),
- wzór wniosku o wydanie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) z ARiMR.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30