Jeziora

Jeziora w gminie

 

Jezioro Fabryczne (Tylickie, Przybocz)

- jezioro przepływowe rzeki Wel. Powierzchnia 35 ha, maksymalna długość 1600 m, maksymalna szerokość 320 m, lustro wody na wysokości 97,8 m n.p.m. Położone przy wschodniej granicy Gminy. Zasilane przez odnogę rzeki Wel, zwaną Bałwanką. Wpływa ona do jeziora od strony południowej, poprzez podmokłe łąki i szuwary otoczone lasem. Las porasta północno-wschodni brzeg wydłużonego jeziora, natomiast wysokie zbocze od strony południowo-zachodniej jest porośnięte lasem tylko częściowo. Trudno zauważalny wypływ w północno-wschodnim narożniku jeziora wpada po ok. 1,1 km do starego koryta rzeki Wel. Nikły przepływ na północnym skraju jeziora łączy je z leżącym w sąsiedztwie Jeziorem Środkowym (Tylickie Małe).
 

Jezioro Gryźliny

- położone na skraju wsi. Powierzchnia 30,9 ha, maksymalna długość ok. 1000 m, maksymalna szerokość - ok. 430 m, głębokość średnia 3,2 m, głębokość maksymalna = 5,6 m, lustro wody na wysokości 93,9 m. Położone wśród pól, w równoleżnikowej głębokiej rynnie ciągnącej się na zachód od wsi. Linia brzegowa urozmaicona, z kilkoma płytkimi, niewielkimi zatokami. Jezioro zaliczane jest do typu okresowo bifurkującego (czyli posiadającego odpływ wody w dwóch kierunkach). Część wody odpływa w kierunku wschodnim, do strugi Radomno (podczas wyższych stanów wody), część poprzez wąski ciek odpływa do jeziora Studa. W jeziorze występuje leszcz, płoć, węgorz, szczupak. Jezioro Gryźliny może być początkiem szlaku kajakowego Strugi Kakaj (konieczne są jednak przenoski lub transport kajaków).
 

Jezioro Górne

- znajduje się We wschodniej części Gminy. Powierzchnia 7,5 ha, maksymalna długość 570 m, maksymalna szerokość 190 m, lustro wody na wysokości 98,1 m n.p.m. Jezioro położone na północny wschód od jezioro Środkowego (Tylickie Małe), oddzielone od niego groblą dawnej linii kolejowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa. Wysokie strome zbocza nad jeziorem od strony południowo-zachodniej porasta las, tereny od północnego wschodu są pozbawione lasu.
 

Jezioro Lekarty

- to jezioro polodowcowe, rynnowe. Granica Gminy biegnie wzdłuż wschodniego brzegu jeziora (tafla jeziora znajduje się na terenie gminy Biskupiec). Powierzchnia 46 ha, maksymalna długość - ok. 1520 m, maksymalna szerokość ok. 430 m. Jezioro otoczone od zachodu lasem, od wschodu widoczne strome zbocze rynny, w północnej części zalesione, w części południowej - odkryte. W południowej części jeziora widoczne wyraźne przewężenie z niewielką zatoką, traktowaną niekiedy jako odrębne jezioro Moszyska lub Mościska. Jezioro o bogatej roślinności wynurzonej i pływającej. W jeziorze występuje płoć, okoń, węgorz, karp,szczupak oraz lin. Od północy słaby przepływ z jeziora Studa.
 

Jezioro Radomno

- to polodowcowe, bardzo rozczłonkowane jezioro, położone w północnej części Gminy. Powierzchnia 98,8 ha, maksymalna długość 2350 m, maksymalna szerokość 1100 m, średnia głębokość 2,5 m, głębokość maksymalna 16,2 m. Lustro wody położone na wysokości ok. 89,7 m. W północnej części jeziora wysoka (111 m n.p.m i 21 m nad taflę jeziora) zadrzewiona wyspa. Jezioro składa się z trzech wydłużonych zatok. Na południu wąska, 600 m długości zatoka wciska się między zabudowania wsi Radomno. W części północnej szeroki półwysep, na którym znajduje się osada Nowy Ostrów. Dzieli on jezioro na dwie części. Na północny wschód (60-260 m) i kręta zatoka ciągnie się na długości ok. 1900 m. Na zachód od półwyspu znajduje się duża szersza zatoka (1400 do 800 m), z wyspą pośrodku. Na wyspie pozostałości dawnego grodziska. Jezioro połączone jest na północy przez Strugę (Struga Radomno, Ruda) z jeziorami Łąckie i Czerwone i odwadniane przez tą samą rzeczkę w kierunku południowym do Drwęcy. Struga tworzy krótki, ale malowniczy szlak kajakowy. Z jeziorem Radomno związana jest legenda: Nieopodal wsi rozgorzała bitwa pomiędzy wojskami pruskimi a żołnierzami Napoleona. Liczebna przewaga była po stronie wojsk pruskich. Wycofujący się żołnierze francuscy, otoczeni przez wroga dotarli do brzegów jeziora. Chcąc uniknąć śmierci bądź niewoli, nie mając innej możliwości postanowili przepłynąć jezioro. Niestety, wielu z nich przeceniło swe siły, wielu dosięgły pruskie kule, niewielu z nich dotarło do przeciwległego brzegu. Większość z nich znalazła śmierć w jeziorze. Starsi mieszkańcy wsi, zwłaszcza rybacy, opowiadają, że przez wiele jeszcze lat po tym wydarzeniu z wyspy znajdującej się w zachodniej części jeziora dochodziły jęki i krzyki topielców wzywających pomocy.
 

Jezioro Skarlin

- jest największym na terenie Gminy. Polodowcowe o bardzo wydłużonym kształcie, położone w rynnie o równoleżnikowym przebiegu. Powierzchnia 293,8 ha, maksymalna długość 6515 m, maksymalna szerokość 650 m, średnia głębokość 7,5 m, głębokość maksymalna 15,1 m. Lustro wody na wysokości ok. 86,6 m n.p.m. Jezioro odwadniane przez Skarlankę, która wpływa do jeziora na jego zachodnim krańcu. Odkryta tafla jeziora pozbawiona naturalnej osłony lasów, stwarza doskonałe warunki miłośnikom windsurfingu. Jezioro chętnie odwiedzane przez wędkarzy, najczęściej łowi się płocie, leszcze, a także sieje i węgorze.
 

Jezioro Studa

- położone jest na zachodnim krańcu gminy. Powierzchnia 33,5 ha, maksymalna długość ok. 1330 m, maksymalna szerokość ok. 440m, średnia głębokość 1,9 m, maksymalna głębokość 3,6 m. Lustro wody na wysokości ok. 92,7 m n.p.m. Jezioro położone wśród pól, w przedłużeniu równoleżnikowej rynny jeziora Gryźliny, ok. 1,4 km na zachód od wsi Gryźliny.
 

Jezioro Środkowe (Tylickie Małe)

- na wschodzie Gminy. Powierzchnia 13,5 ha, maksymalna długość 700 m, maksymalna szerokość 280 m, lustro wody na wysokości 97,8 m. Na północnym wschodzie grobla nieczynnej linii kolejowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa oddziela je od leżącego w sąsiedztwie Jeziora Fabrycznego. Wysokie, strome zbocza jeziora od strony zachodniej porasta las, zbocza od strony północno-wschodniej są odkryte. W części południowej brzegi jeziora wyraźnie się obniżają.
 

Jezioro Wieczorki

- położone jest na skraju wsi Skarlin. Powierzchnia 8 ha, maksymalna długość ok 780 m, maksymalna szerokość ok. 190 m, lustro wody na wysokości ok. 100,9 m n.p.m. Jezioro położone wśród pól, w płytkim zagłębieniu znajdującym się na północ od wsi Skarlin.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00