NGO

Organizacje pozarządowe

 
Nazwa organizacji Adres siedziby
Stowarzyszenie Rozwoju Barian. ul. Welska 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi
Jamielnik
ul. Szkolna 8/1, 13-332 Jamielnik
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w
Nowym Mieście Lubawskim
Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Klub Sportowy Wicher Gwiździny Gwiździny 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Stowarzyszenie KS "Radomniak Radomno" 13-304 Radomno 22
Towarzysztwo Miłośników Ziemi Lubawskiej Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe
Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Stowarzyszenie "Nawiarenka" Nawra 30, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OSP Bratian, Komendant Gminny OSP Bratian. ul. Grunwaldzka 18, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OSP Jamielnik 13-332 Jamielnik
OSP Radomno 13-304 Radomno
OSP Chrośle 13-304 Radomno
OSP Tylice Tylice, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OSP Gryźliny Gryźliny, 13-332 Jamielnik
OSP Nowy Dwór Bratiański Nowy Dwór Bratiański, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OSP Skarlin Skarlin 17A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OSP Lekarty Lekarty 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OSP Gwiździny Gwiździny, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
UKS "Tornado"
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach,
Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. (56) 472 88 39, e-mail: spgwizdziny[@]onet.pl
UKS "Sprint" Pacółtowo 73 E, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
UKS "Żak" ul. Szkolna 10, 13 332 Jamielnik
MUKS "Jedynka"
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, Bratian, ul. Szkolna 2,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. (56) 472 19 25, e-mail: szkolabratian[@]onet.pl, muks1bratian[@]wp.pl
Koło Gospodyń Wiejskich w Bratianie Bratian
Koło Gospodyń Wiejskich w Gwiździnach Gwiździny
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze
Bratiańskim
Nowy Dwór Bratiański
Koło Gospodyń Wiejskich w Tylicach Tylice
Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Jamielnik
Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie Pacółtowo
Koło Gospodyń Wiejskich w Skarlinie Skarlin
Koło Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach Gryźliny
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze Nawra
Koło Gospodyń Wiejskich w Chroślu Chrośle
Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie Mszanowo
 

Kluby sportowe na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie działające w formie:

1) stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS:

2) uczniowskich klubów sportowych:

3) stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu:

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30