NGO

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych - wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 131/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 22 lipca 2022 r. dokonano wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań publicznego.
 
WYBRANE OFERTY NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANYCH DOTACJI
Zadanie w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
  • Zadanie pt. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości – „Pamiętamy, bo historię przodków znamy” – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik – 1990,00 zł.
  • Zadanie pt. „KLUB” edycja 2022 – Klub Sportowy Wicher Gwiździny – 840,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30