NGO

Wykaz organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. Stan na 31.12.2022 r.

 
Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
(według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.)
 
  • 21 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 8 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 3 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
 
Lp.
Nazwa organizacji
Adres siedziby
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, w tym ochotnicze straże pożarne
1.
Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Bratian, ul. Welska 1
2.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
 
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 8/1
3.
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Lubawskiej
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
4.
Stowarzyszenie Klub Seniorów
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
5.
„Nawiarenka”
13-300 Nawra 30
6.
Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”
 
13-300 Pacółtowo, ul. Skrajna 1
7.
Tylickie Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Tylice 51A
8.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim
 
13-300 Mszanowo
9.
Klub Sportowy Wicher Gwiździny
13-300 Gwiździny 4A
10.
Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”
13-304 Radomno 22
11.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
12.
OSP w Bratianie
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
13.
OSP w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Jana Pawła II 1A
14.
OSP w Radomnie
13-304 Radomno
15.
OSP w Chroślu
13-304 Chrośle 14
16.
OSP w Tylicach
13-300 Tylice 49C
17.
OSP w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
18.
OSP w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
19.
OSP w Skarlinie
13-300 Skarlin
20.
OSP w Lekartach
13-300 Lekarty
21.
OSP w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
22.
UKS „Tornado”
13-300 Gwiździny 58
23.
UKS „Sprint”
13-300 Pacółtowo,
ul. Gen. Waraksiewicza 44
24.
UKS „Żak”
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
25.
Klub Sportowy Wel Bratian
13-300 Kaczek 1/1
26.
Szkółka Piłkarska Młode Lwy Mszanowo
13-300 Mszanowo, ul. Długa 7
Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
27.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie
13-300 Mszanowo, ul. Długa 1
28.
Koło Gospodyń Wiejskich Nawiarenka z Nawry
13-300 Nawra 30
29.
Koło Gospodyń Wiejskich Bratian
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
30.
Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Jana Pawła II 1
31.
Koło Gospodyń Wiejskich w Radomnie
13-304 Radomno 10a
32.
Koło Gospodyń Wiejskich "Zgryźliwe Babki"
w Gryźlinach
13-332 Gryźliny 8A
33.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie
13-300 Pacółtowo,
ul. Gen. Waraksiewicza 44
34.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie
13-332 Bagno 7A
Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
35.
Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie - Orły
  1. Tylice 36a
36.
Rozbiegane Nowe Miasto Lubawskie
13-300 Bratian, ul. Zatorze 12
37.
Radomno Biega
13-304 Radomno 8/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30