NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

"Wielkie Jeziora Mazurskie" - e-biuletyn

Kwietniowe wydanie e-biuletynu Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" dostępne w załączeniu.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Konsultacje projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konkurs ofert z zakresu kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7