NGO

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się dnia 13 października 2020 roku o godz. 16:00 w sali obrad Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie przy ul. Podleśnej 1
                                                                                                                                    
Program spotkania:
  • 16.00 - 16.05                      Otwarcie, powitanie uczestników
  • 16.05 - 16.20                      Realizacja zadań publicznych w 2020 roku - informacja Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • 16.20 – 16.30                     Propozycje, wnioski, uwagi, sugestie do Programu współpracy na 2021 rok oraz propozycje zadań do realizacji
                                                   w 2021 roku – zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • 16.30 - 16.45                      Działalność sportowa organizacji pozarządowych, jej finansowanieze środków Gminy Nowe Miasto Lubawskie - oczekiwania i możliwości
  • 16.45 – 17.00                    Działanie organizacji pozarządowych w czasie pandemii
  • 17.00                                  Zapytania, wnioski
 
Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym uprasza się o obecność tylko 1 osoby dla poszczególnej organizacji pozarządowej.
 
W załączeniu treść zaproszenia.
 
 
czytaj dalej

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

"Skuteczni w działaniu" z Fundacją Drogowskazy

       Fundacja "Drogowskazy" już od kilku lat pozyskuje fundusze i realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczną osób starszych z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
      Tym razem użyczyła osobowości prawnej grupie nieformalnej "Skuteczni w działaniu", która pozyskała środki i pod patronatem Fundacji realizuje projekt "Seniorzy odkrywają zabytki".
       W ramach tego projektu 20 osób starszych z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie zapoznaje się i zwiedza zabytki i inne ciekawe miejsca Nowego Miasta Lubawskiego. Działania te są atrakcyjne dla odbiorców dzięki zakupionemu w ramach projektu nowoczesnemu bezprzewodowemu systemowi słuchawkowemu, który umożliwia seniorom doskonałą słyszalność przewodnika.
        Projekt jest współfinansowany ze środków programu mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4".
 
W załączeniu plakat informacyjny Fundacji Drogowskazy.
czytaj dalej

Oferta Stowarzyszenia Radomno Biega na realizację zadania pt. „II Bieg Przełajowy im. Ks. Józefa Dembieńskiego w Radomnie”

Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.)

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r zadań publicznych

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
czytaj dalej

Wykaz organizacji NGO - stan na 31.12.2019 r.

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
czytaj dalej

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

1 2 3 4 5 6