Unia Europejska

„Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”

  • 15-06-2021
  • Autor: sabina rezmer
  • drukuj
 „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
          Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 marca 2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie mając wcześniej wybranych wykonawców poszczególnych zadań w projekcie (oprócz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego są to takie elementy jak urządzenia dla ochrony przyrody: budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, nadzór przyrodniczy, ekspertyza przyrodnicza ex-post czy tablice edukacyjne i informacyjne) mogła przystąpić do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po ukazaniu się listy rankingowej, jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego umowa na wykonanie najważniejszego komponentu projektu - czyli samej ścieżki rowerowej o długości 5,2 km i szerokości 2,5 m z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym została już zawarta w dniu 22 lutego br, a następnego dnia przekazano protokolarnie plac budowy. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2022 roku.
           Roboty już się rozpoczęły. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - drogi z kruszywa o długości ok. 1 km. Ścieżka rowerowa będzie biegła po trasie byłej linii kolejowej, dzięki czemu możliwe jest ominięcie bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym na znacznych odcinkach trasy. Zjazdy publiczne/indywidualne/przejazd przez ścieżkę będą zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej - droga z kruszywa umożliwiając m.in. zjazd na posesję, dostęp do terenów uprawnych (na odcinku realizowanej inwestycji odbywa się ruch sprzętu rolniczego).
          Sama ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Lokalizacja ścieżki to odcinek od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego w Pacółtowie z drogą po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie do granicy z Gminą Grodziczno (ścieżka będzie kończyła swój bieg pomiędzy jeziorami "Górnym" i Środkowym" w Tylicach). Pierwszy odcinek ścieżki od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N Tylice - Mroczenko  wynosi 4,7 km, a od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N do granicy gminy (pomiędzy ww. jeziorami) wynosi 0,5 km.
          Zadanie obejmuje budowę przepustu nad rzeką Groblica o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym. Przepust będzie miał wymiary 2,0m na 1,5 m w świetle oraz 5,60 m długości. Przekrój poprzeczny projektowanego przepustu został dostosowany do aktualnych i przewidywanych warunków wodnych uwzględniających wymagania melioracyjne i środowiskowe. Długość przepustu dostosowana zostanie do przekroju poprzecznego ścieżki rowerowej.
          Projekt przewiduje również wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów i samochodów z kostki betonowej, ławek wypoczynkowych, stojaków na rowery oraz 3 wiat wyposażonych w ławy i stoły.
Przy ścieżce zamontowany będzie licznik zliczający rowerzystów.
 
Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie to ponad 4,5 mln zł (4 535 862,11 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 3,8 mln zł (3 814 116,54 zł), tj. 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 
 
 
                                                             

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00