Unia Europejska

"Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy

      
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
 
W dniu 10 marca 2022r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze 3510/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
 
      Wysokość grantu wynosi 249 330,00 zł. Kwota ta stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Pozyskane środki pozwolą m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Prócz diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji ww. projektu zostaną osiągnięte następujące cele:
1. Zakupienie wsparcia gwarancyjnego producenta na okres 5 lat dla 2 serwerów, 1 macierzy oraz routera (dotyczy serwerowni urzędu). Dodatkowo w zakres wchodzą:
- usługi rozbudowy serwerów o dodatkową pamięć RAM,
- aktualizacje oprogramowania układowego macierzy oraz serwerów,
- podniesienie wersji oprogramowania do wirtualizacji,
- migracja oprogramowania Windows Server do nowej wersji,
- migracja danych.
2. Refundacja kosztów poniesionych od 1.02.2020 r. związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w warunkach spowodowanych przez COVID-19.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00