Budżet Państwa

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego
 
          Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej przede wszystkim ruchowi kołowemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnie drogi w km 0+000,00 do 0+980,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm.
Nawierzchnie drogi w km 0+980,00 do 1+529,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), plus podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zaprojektowano zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi o szerokości 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik/peron umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,75 m.
Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wszystkie wody zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów drogowych. Planuje się odnowienie rowów, które uległy częściowemu lub całkowitemu zamuleniu. Ułożone zostaną przepusty drogowe.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 736 638,40 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 4 561 064,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00