Budżet Państwa

Kolejny krok do współpracy międzynarodowej. Z wizytą w niemieckim Harpstedt.

 
 
           Po ponad trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią covid-19, doszła do skutku wizyta delegacji gminy Nowe Miasto Lubawskie w zaprzyjaźnionej gminie Harpstedt w północno-zachodnich Niemczech. To drugie oficjalne spotkanie przedstawicieli samorządów. Pierwsza oficjalna wizyta miała miejsce w czerwcu 2019 roku, kiedy to delegacja niemiecka, na czele z ówczesnym burmistrzem Herwigiem Wobse, gościła w nowomiejskiej gminie.
          Tym razem zaproszenie wystosował nowy gospodarz Samtgemeinde Harpsted – Ives Nagel, który, podobnie jak jego poprzednik, jest zainteresowany nawiązaniem współpracy pomiędzy gminami.
Celem współpracy, do której zmierzają obie gminy jest nie tylko wymiana młodzieży, ale również inne, istotne dla obu samorządów kwestie między innymi związane z wymianą doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska i przedsiębiorczości, na polu działania ochotniczych straży pożarnych, sportu, edukacji i kultury.
            Ogromne zaangażowanie gospodarzy w przygotowania do tegorocznej wizyty w Niemczech widoczne były na każdym kroku. Program wizyty był bardzo napięty, jednak ten fakt nikogo nie dziwi. Zamiarem gospodarzy było pokazanie swojej gminy w jak najszerszy sposób.  
Ośmioosobowa delegacja nowomiejskiej gminy poznawanie Harpstedt rozpoczęła od wizyty  w tamtejszym urzędzie. Oprócz zapoznania się ze strukturą samtgemeinde i funkcjonowaniem urzędu, przedstawiona została także historia zabytkowego budynku oraz założenia parkowego, na terenie którego się znajduje. Historię regionu można było poznać także podczas wizyty w pobliskim mieście Brema, połączonej ze zwiedzaniem ratusza i spacerem po malowniczych uliczkach i placach. Spacer tym bardziej ciekawy ponieważ w Bremie odbywa się aktualnie Freimarkt – jeden z najstarszych targów w Niemczech (po raz pierwszy zorganizowany w początkach XI wieku).
             W czasie trzydniowego pobytu przedstawiciele gminy Nowe Miasto Lubawskie udali się m.in. do pobliskiej biogazowni. Miejsce to szczególnie zainteresowało radnych, którzy na co dzień związani są z rolnictwem. Właściciel nie tylko w szczegółowy sposób opowiedział o zasadach działania biogazowni, ale też pokazał wszystkie jej mechanizmy. W kolejnych dniach delegacja z Polski odwiedziła również nowo powstającą farmę wiatrową, gdzie miała okazję przyjrzeć się ogromnym turbinom wiatrowym w Wunderburgu oraz firmę Meiners Saaten w Dunsen zajmującą się przygotowaniem nasion do siewu oraz ich magazynowaniem i sprzedażą.
Wizyty w firmach i gospodarstwach, rozmowy z właścicielami oraz rolnikami, są szczególnie ważne dla członków naszej delegacji. Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest w przeważającej części gminą o charakterze rolniczym. Pomysły i rozwiązania tu zastosowane mogą być inspiracją dla rozwoju naszego rolnictwa – powiedział naszej gazecie wójt Tomasz Waruszewski.
Kolejnym interesującym miejscem, z którym zapoznała się delegacja z Polski , była fabryka zajmująca się produkcją mebli kuchennych do restauracji oraz na wyposażenie jachtów. Właściciel z wielkim zaangażowaniem opowiadał o całym procesie produkcyjnym i montażowym. Pokazał również systemy i rozwiązania techniczne produkowane i wykorzystywane tylko w jego fabryce.
               Nie zabrakło oczywiście spotkań w szerszym gronie, z mieszkańcami gminy zbiorczej Harpstedt oraz przedstawicielami licznych organizacji działających na jej terenie. Społeczność Prinzhofte i wspomnianego już Dunsen serdecznie przyjęły delegację polską, która miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem miejscowej straży pożarnej, organizacją lokalnego transportu czy też działaniami społecznymi podejmowanymi przez organizacje. A tych nie brakuje.
Z uznaniem patrzyłem na zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin wchodzący w skład Samstgemeinde Harpstedt w działalność społeczną. – opowiada wójt Waruszewsk i. - To, jak wiele inicjatyw podejmują, zachęcając do współdziałania tak wiele osób, świadczy nie tylko o ich trosce o dobro i rozwój lokalnych społeczności i całej gminy, ale też o wielkim szacunku dla tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Pobyt w gminie Harpstedt był okazją do poznania i wymiany doświadczeń w wielu dziedzinach codziennego życia, z którymi borykają się mieszkańcy obydwu gmin. W ostatnim dniu wizyty, podczas wspólnego spotkania delegacji gmin i powiatów nowomiejskiego i Oldenburg, wójt Tomasz Waruszewski oficjalnie zaprosił burmistrza Ives Nagel do złożenia rewizyty w przyszłym roku.
Mam nadzieję, iż rezultatem tej wizyty będzie podpisanie Listu Intencyjnego, a może nawet Aktu o Partnerstwie naszych gmin. Z rozmów, jakie przeprowadziłem z burmistrzem Ives Nagel wynika, iż jest on zainteresowany kontynuowaniem współpracy. Na czym będzie ona polegać – czas pokaże. Chciałbym, aby współpraca ta nie opierała się tylko na działaniach samorządu. Liczę na to, że zaangażują się w nią również organizacje, kluby i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Dzielenie się doświadczeniami, przekazywanie przykładów własnych osiągnięć przynosi wymierne korzyści. – podsumowuje wyjazd włodarz nowomiejskiej gminy.
          
             Delegacja gminy Nowe Miasto Lubawskie w podziękowaniu za gościnność przekazała gospodarzom drobne upominki promujące gminę i region Warmii i Mazur, w postaci m.in. lokalnych produktów i bawełnianych toreb.
Wyjazd do Samtgemeinde Harpstedt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 roku.”
 
 
 
czytaj dalej

Budowa budynku zaplecza sportowego KS "Radomniak Radomno"

 Budowa budynku zaplecza sportowego KS "Radomniak Radomno"

        Przyznana wysokość dofinansowania to 344 800,00 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Wnioskodawcą i beneficjentem pozyskanych środków jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.

       Przedmiotem zadania jest budowa zaplecza sportowego w miejscowości Radomno dla miejscowego klubu sportowego KS "Radomniak Radomno" z przeznaczeniem na tymczasowy pobyt ludzi (do 50 osób). Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem budowę budynku jednokondygnacyjnego z poddaszem nie użytkowym. Powierzchnia zabudowy - 199,7 m. kw., powierzchnia użytkowa 165,7 m. kw. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, główna bryła budynku na planie prostokąta, kryta dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 24 stopnie. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia:
a) szatnie gospodarzy i gości - 2 szt.
b) umywalnie / wc - 3 szt.
c) pokój sędziów - 1 szt.
d) pomieszczenie siłowni - 1 szt.
e) pomieszczenie gospodarcze - 1 szt.
f) magazyn na sprzęt - 1 szt.
g) pomieszczenie biura dla zarządu klubu - 1 szt.
h) WC - 2 szt.
i) pomieszczenie techniczne - kotłownia - 1 szt.

       Dnia 15 marca 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do 30.10.2022 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 344 800,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 062 395,00 zł.
 
 
 

 
czytaj dalej

Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki

           Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 3 dróg w miejscowościach Skarlin, Tylice oraz Pustki o łącznej długości ok. 660 mb, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwagospodarki rolnej.

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skarlin (za szkołą).

Droga bezpośrednio łączy się z drogą powiatową nr 1246N, a jej łączna długość wynosi ok. 220 mb. Droga położona jest w centrum wsi (początek drogi usytuowany jest pomiędzy świetlicą wiejską a szkołą). Zakres obejmie m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, oświetlenie – lampy z oprawami LED. Do przebudowy drogi niezbędna jest przebudowa części placu przy świetlicy, który bezpośrednio łączy się z drogą. Droga od lat czeka na remont i jest przedmiotem wielu skarg mieszkańców Skarlina. To jak ważna jest ta droga dla mieszkańców jest fakt pokrycia całości kosztów wykonania dokumentacji technicznej z funduszu sołeckiego sołectwa Skarlin.

2. Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice (etap VI – końcowy).

W ramach zadania powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 250 mb i będzie kontynuacją wykonanych w latach 2015-2019 pięciu
odcinków o łącznej długości ok. 1452 mb. Zakres obejmuje również m.in. utwardzenie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Pozostały do wykonania odcinek jest bardzo istotny z uwagi na fakt, iż jego wykonanie będzie stanowiło zamknięcie inwestycji jako całości.  Przebudowa tej drogi została wskazana przez mieszkańców i umieszczona w kierunkach rozwoju wsi w Planie Odnowy Miejscowości Tylice na lata 2009 – 2016.

3. Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki
Gmina przy finansowym wsparciu Nadleśnictwa Iława w 2019 roku przebudowała odcinek tej drogi o dł. 705 mb, który zyskał nową nawierzchnię asfaltową. Gmina chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Pustek planuje przebudowę reszty zakresu tej drogi, przewidzianej w dokumentacji projektowej. Jest to odcinek o długości ok. 190 mb. Zadanie obejmuje również m.in. przebudowę mostu na przepust, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Wykonanie końcowego odcinka będzie miało niebagatelny wpływ na komfort życia mieszkańców, ponieważ znajduje się przy zabudowie mieszkaniowej, a wykonana do tej pory droga nie sięga tej zabudowy.

             Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 000 000,00 PLN, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 980 000,00 PLN.
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.

 

 

czytaj dalej

Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)

          Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1,18 km i będzie to kontynuacja wykonanego w 2020 r.odcinka tej drogi przy jeziorze Radomno przy współfinansowaniu ze środków PROW, kiedy to wykonano odcinek o długości 0,88 km (od skrzyżowania drogi gminnej z droga powiatową w stronę kościoła odtworzony stary asfalt, a dalej wzdłuż jeziora aż do mostku na odcinku 780 mb zamieniono drogę gruntową na asfalt). Przedsięwzięcie prócz wykonania nawierzchni asfaltowej obejmuje m.in. wykonanie oświetlenia drogowego na części wcześniej wykonanego odcinka (uzupełnienie oświetlenia) oraz na części nowego zadania; parking samochodowy dla osób chcących skorzystać z atrakcji turystycznych (w tym z uroków jeziora Radomno); wykonanie poboczy z kruszywa stablizowanego mechanicznie; zjazdy na posesje; rowy odwadniające; przepusty; oznakowanie drogowe. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców, którzy wielokrotnie domagali się realizacji tego zadania na zebraniach wiejskich oraz poprzez składanie licznych nieformalnych wniosków. W ramach projektu zostanie dokończona rozbudowa drogi biegnącej z jednej strony przy jeziorze Radomno (walor turystyczny), z drugiej strony wśród pól uprawnych (dzięki czemu zostanie usprawnione prowadzenie prac
polowych). Droga zlokalizowana jest przy instytucjach użytku publicznego i kultu religijnego (sklep, kościół, cmentarz). Radomno jest miejscowością naznaczoną epoką PRL, dlatego wszelkie inwestycje takie jak wnioskowane zadanie pozytywnie zmieniają charakter miejscowości.

             Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 600 000,00 PLN, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 1 568 000,00 PLN.
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.

 

 

czytaj dalej

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2022

        Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dotację w wysokości 38.400,00 zł na dofinansowanie w wysokości 50% kosztu pobytu osób skierowanych w 2022r. do rodzinnego domu pomocy, który zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych.
 
 
 
czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

            Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej, Osiedlowej, Piaskowej, Sielskiej, Liliowej, Chabrowej, Makowej, Konwaliowej, Lawendowej i Wrzosowejw Pacółtowie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Kanalizacja sanitarna zostanie włączona
do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Miasto Lubawskie, które już wcześniej zapewniło ku temu odpowiednie warunki techniczne (włączenie zlokalizowane będzie w ulicy Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim). Obszar inwestycji stanowi spójne, systematycznie rozwijające się nowe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje pełną dokumentacją techniczną dla wnioskowanego zadania i w chwili obecnej trwa proces mający na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Zaprojektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznychi dynamicznych, jak też występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne. Łączna projektowana długość sieci kanalizacji wraz z przyłączami to ok. 2,1 km z rur o przekroju 160 mm i 200 mm, zakres projektu obejmuje również m.in. osadzenie studni kanalizacyjnych o przekroju 1000 mm i 630 mm oraz 1 studni pomiarowej.
         Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2 215 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 2.104.250,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 

 
czytaj dalej

Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie

         Inwestycja obejmuje wyburzenie remizy OSP w Bratianie i wykonanie efektywnego energetycznie nowego 2-piętrowego budynku o pow.ok. 600m2 (parter o pow.ok. 380 m2 do działań OSP oraz piętro o pow. ok. 220 m2 do realizacji zajęć kulturalno – integracyjnych – m.in. przez KGW). Najważniejsze pomieszczenia:świetlica wiejska, aneks kuchenny,WC, garaż, sala narad. Przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych i windy dla osób niepełnosprawnych, sprzęt RTV, AGD, meble.
         Budynek ogrzewany będzie za pomocą instalacji gazowej. Przewidziano miejsca postojowe i zieleń urządzoną. Inwestycja poprawi działania w obszarze ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i kultury. Projekt będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie defaworyzowanych grup społecznych z obszarów wiejskich (w szczególności seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych) w różne aktywności, np. nauka obsługi komputera dla seniorów, gra w szachy dla młodzieży. Zwiększy się oferta kulturalna w największej miejscowości gminy – Bratianie, a godną siedzibę zyska największa jednostka OSP na terenie Gminy – OSP Bratian. Inwestycja wpłynie pozytywnie na wszystkich mieszkańców Gminy, ponieważ projektowany budynek będzie centrum koordynacyjnym działań wszystkich OSP na terenie Gminy. W tym celu zaprojektowano m.in. salę konferencyjną przewidzianą do odbywania m.in. narad kadry zarządzającej poszczególnymi OSP.
Natomiast centrum integracji społecznej wpłynie pozytywnie dzięki stworzeniu ogólnodostępnej, czynnej cały rok przestrzeni publicznej, gdzie będą realizowane zajęcia kulturalno-edukacyjnointegracyjne dla mieszkańców głównie Bratiana, ale też okolicznych miejscowości. W ramach zadania przewidziano wyposażenie budynku w meble (stoły, krzesła, szafy itp.) oraz sprzęt RTV, AGD (telewizor lub projektor, sprzęt do odtwarzania muzyki, zmywarka, kuchenka itp.). Budynek będzie służył m.in. do bardziej efektywnego udziału OSP w różnego rodzaju zdarzeniach ratowniczych, do udziału w których jednostki te są powołane (w tym w ramach KSRG).
        Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5 500 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 4.950.000,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 
                                                           
 
czytaj dalej

Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie

         Przedmiot projektu  polega na modernizacji m.in. ul. Grunwaldzkiej, Młyńskiej i Szkolnej w Bratianie. Zakres obejmuje budowę 2 mostów - rozbiórka i budowa od podstaw nowych mostów nad rzeką Wel. W związku z budową mostów konieczne jest przebudowanie dróg w bezpośrednim sąsiedztwie mostów. W ramach zadania zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura techniczna: energooszczędne oświetlenie, kanalizacja deszczowa. Zostaną przebudowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne. Powstaną nowe ciągi piesze i rowerowe oraz nowa nawierzchnia bitumiczna.
Realizacja zadania ma kluczowy wpływ na dalsze funkcjonowanie układu komunikacyjnego w największej miejscowości w gminie - w Bratianie.
         Przewidywana wartość inwestycji wynosi 8 400 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 7.980.000,00 PLN
        Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2025 rok.
 
 
           
 
 
                               
czytaj dalej

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego
 
          Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej przede wszystkim ruchowi kołowemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnie drogi w km 0+000,00 do 0+980,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm.
Nawierzchnie drogi w km 0+980,00 do 1+529,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), plus podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zaprojektowano zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi o szerokości 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik/peron umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,75 m.
Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wszystkie wody zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów drogowych. Planuje się odnowienie rowów, które uległy częściowemu lub całkowitemu zamuleniu. Ułożone zostaną przepusty drogowe.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 736 638,40 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 4 561 064,00 zł.
 
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej Chrośle - Pustki

Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki
 
       Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, zagospodarowanie zjazdów na posesje, chodnika/peronu. Inwestycja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu.
         Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zjazdy na posesje znajdują się w miejscach istniejących. Na całym odcinku drogi zaplanowano zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi o szerokości 5,00 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku.  Wykonane zostaną regulacje zjazdów/bram względem jezdni i przyległego terenu. Zaprojektowano chodnik/peron o nawierzchni z kostki betonowej umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych. Szerokość chodnika/peronu 2,00 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm. Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostaną  odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zaprojektowano budowę linii kablowej oświetlenia kablem YAKXS 4×35 mm2. W trasie kabla zabudowanych zostanie 30 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe LED o mocy ok. 40 i 50W w ilości 31 szt. W ramach zadania wybudowany zostanie przepust skrzynkowy nad rzeką Strugą o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o wymiarach 4,5m na 2,0 m w świetle oraz 11,0 m długości.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 354 653,05 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 5 591 088,41 zł.
 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30