Budżet Państwa

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

Dnia 01 marca 2023 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczające środki finansowe na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków
Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
 
 
 
czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo położonychw Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Kanalizacja sanitarna zostanie włączona do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Miasto Lubawskie, które już wcześniej zapewniło ku temu odpowiednie warunki techniczne. Obszar inwestycji obejmuje nowe oraz rozwijające się osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Między innymi ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Nowym Miastem Lubawskim działki na ww. osiedlach należały i wciąż należą do najchętniej wybieranych przez osoby poszukujące nieruchomości pod budowę swojego domu. Powodem ku osadzaniu się na tym terenie są także warunki estetyczne, ładny krajobraz wokół oraz uporządkowana zabudowa.
Kanalizacja sanitarna wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, ponieważ jest najbardziej efektywnym sposobem gospodarki ściekowej, ale też dodatkowo zachęci kolejne osoby do osiedlania się w tej części miejscowości i w konsekwencji będzie katalizować proces dalszej rozbudowy mieszkaniowej. Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje kompletną dokumentacją techniczną dla wnioskowanego zadania oraz uzyskała pozwolenia na budowę. Zaprojektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznych i dynamicznych, jak też występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne. W ramach realizacji kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowany kolektor główny wraz z przyłączami.
 
Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2 215 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 2.104.250,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 
 
 
czytaj dalej

Zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów z Klubu „Senior+" w Jamielniku

      Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała na podstawie umowy zawartej z Ministrem Cyfryzacji projekt pn. "Zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów z Klubu „Senior+" w Jamielniku".
 
     W ramach zadania zakupiono 4 laptopy z przeznaczeniem na utworzenie 4 stanowisk komputerowych (laptopy), które umożliwią naukę obsługi komputera i Internetu przez seniorów uczęszczających do Klubu Senior+ w Jamielniku.
Koszt realizacji projektu wyniósł 14 789,52 zł i w całości został pokryty ze środków ministerialnych na podstawie zawartej umowy dotacji. 
czytaj dalej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy

           Dnia 19 grudnia 2022 r. został podpisany Aneks nr 1 do  Porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczający środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
 
 
 
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1536/Azbest_-_rusza_nabor_wnioskow/k/ ) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 70,22 Mg z 31 nieruchomości, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 76,56 MG z 31 nieruchomości (jeden odbiór dotyczył zabrania wyrobów zawierających azbest podrzuconych do lasu).

         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 29 782,24 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW wyniosło 27 576,15 zł (92%), udział finansowy Gminy wyniósł 2 206,09 zł (8%).

         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.
czytaj dalej

Budowa siłowni gminnej w Radomnie

Powstała siłownia gminna w Radomnie.
 
          Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie pn. Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia siłowni gminnej w miejscowości Radomno. W ramach zadania wyposażono  pomieszczenie siłowni gminnej w najwyższej jakości sprzęt do ćwiczeń fizycznych (sprzęt wellnes i fitness). Na komplet  zakupionego wyposażenia składa się:
1) stacjonarna bieżnia do biegania,
2)  orbitrek,
3)  rower stacjonarny,
4) wielofunkcyjna dwustanowiskowa maszyna wyciągowa (brama) - urządzenie pozwalające na wykonywanie różnorodnych ćwiczeń siłowych zarówno przez osoby początkujące, jak i zaawansowane,
5) ławka wielofunkcyjna z zestawem gum oporowych,
6) ławeczka do wyciskania z talerzami i wolnostojąca ławka z oparciem,
7) zestaw hantli, sztang, obciążeń talerzowych, zacisków,
8) maty ochronne na podłogę,
9) montaż lustra / luster.
 
        Monitoring wizyjny Gmina wykonała we własnym zakresie.
        Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r." na podstawie umowy nr TS-IV.512.31.2022 z dnia 23.08.2022 r. w kwocie 39 000,00 zł.
czytaj dalej

Kolejny krok do współpracy międzynarodowej. Z wizytą w niemieckim Harpstedt.

 
 
           Po ponad trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią covid-19, doszła do skutku wizyta delegacji gminy Nowe Miasto Lubawskie w zaprzyjaźnionej gminie Harpstedt w północno-zachodnich Niemczech. To drugie oficjalne spotkanie przedstawicieli samorządów. Pierwsza oficjalna wizyta miała miejsce w czerwcu 2019 roku, kiedy to delegacja niemiecka, na czele z ówczesnym burmistrzem Herwigiem Wobse, gościła w nowomiejskiej gminie.
          Tym razem zaproszenie wystosował nowy gospodarz Samtgemeinde Harpsted – Ives Nagel, który, podobnie jak jego poprzednik, jest zainteresowany nawiązaniem współpracy pomiędzy gminami.
Celem współpracy, do której zmierzają obie gminy jest nie tylko wymiana młodzieży, ale również inne, istotne dla obu samorządów kwestie między innymi związane z wymianą doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska i przedsiębiorczości, na polu działania ochotniczych straży pożarnych, sportu, edukacji i kultury.
            Ogromne zaangażowanie gospodarzy w przygotowania do tegorocznej wizyty w Niemczech widoczne były na każdym kroku. Program wizyty był bardzo napięty, jednak ten fakt nikogo nie dziwi. Zamiarem gospodarzy było pokazanie swojej gminy w jak najszerszy sposób.  
Ośmioosobowa delegacja nowomiejskiej gminy poznawanie Harpstedt rozpoczęła od wizyty  w tamtejszym urzędzie. Oprócz zapoznania się ze strukturą samtgemeinde i funkcjonowaniem urzędu, przedstawiona została także historia zabytkowego budynku oraz założenia parkowego, na terenie którego się znajduje. Historię regionu można było poznać także podczas wizyty w pobliskim mieście Brema, połączonej ze zwiedzaniem ratusza i spacerem po malowniczych uliczkach i placach. Spacer tym bardziej ciekawy ponieważ w Bremie odbywa się aktualnie Freimarkt – jeden z najstarszych targów w Niemczech (po raz pierwszy zorganizowany w początkach XI wieku).
             W czasie trzydniowego pobytu przedstawiciele gminy Nowe Miasto Lubawskie udali się m.in. do pobliskiej biogazowni. Miejsce to szczególnie zainteresowało radnych, którzy na co dzień związani są z rolnictwem. Właściciel nie tylko w szczegółowy sposób opowiedział o zasadach działania biogazowni, ale też pokazał wszystkie jej mechanizmy. W kolejnych dniach delegacja z Polski odwiedziła również nowo powstającą farmę wiatrową, gdzie miała okazję przyjrzeć się ogromnym turbinom wiatrowym w Wunderburgu oraz firmę Meiners Saaten w Dunsen zajmującą się przygotowaniem nasion do siewu oraz ich magazynowaniem i sprzedażą.
Wizyty w firmach i gospodarstwach, rozmowy z właścicielami oraz rolnikami, są szczególnie ważne dla członków naszej delegacji. Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest w przeważającej części gminą o charakterze rolniczym. Pomysły i rozwiązania tu zastosowane mogą być inspiracją dla rozwoju naszego rolnictwa – powiedział naszej gazecie wójt Tomasz Waruszewski.
Kolejnym interesującym miejscem, z którym zapoznała się delegacja z Polski , była fabryka zajmująca się produkcją mebli kuchennych do restauracji oraz na wyposażenie jachtów. Właściciel z wielkim zaangażowaniem opowiadał o całym procesie produkcyjnym i montażowym. Pokazał również systemy i rozwiązania techniczne produkowane i wykorzystywane tylko w jego fabryce.
               Nie zabrakło oczywiście spotkań w szerszym gronie, z mieszkańcami gminy zbiorczej Harpstedt oraz przedstawicielami licznych organizacji działających na jej terenie. Społeczność Prinzhofte i wspomnianego już Dunsen serdecznie przyjęły delegację polską, która miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem miejscowej straży pożarnej, organizacją lokalnego transportu czy też działaniami społecznymi podejmowanymi przez organizacje. A tych nie brakuje.
Z uznaniem patrzyłem na zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin wchodzący w skład Samstgemeinde Harpstedt w działalność społeczną. – opowiada wójt Waruszewsk i. - To, jak wiele inicjatyw podejmują, zachęcając do współdziałania tak wiele osób, świadczy nie tylko o ich trosce o dobro i rozwój lokalnych społeczności i całej gminy, ale też o wielkim szacunku dla tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Pobyt w gminie Harpstedt był okazją do poznania i wymiany doświadczeń w wielu dziedzinach codziennego życia, z którymi borykają się mieszkańcy obydwu gmin. W ostatnim dniu wizyty, podczas wspólnego spotkania delegacji gmin i powiatów nowomiejskiego i Oldenburg, wójt Tomasz Waruszewski oficjalnie zaprosił burmistrza Ives Nagel do złożenia rewizyty w przyszłym roku.
Mam nadzieję, iż rezultatem tej wizyty będzie podpisanie Listu Intencyjnego, a może nawet Aktu o Partnerstwie naszych gmin. Z rozmów, jakie przeprowadziłem z burmistrzem Ives Nagel wynika, iż jest on zainteresowany kontynuowaniem współpracy. Na czym będzie ona polegać – czas pokaże. Chciałbym, aby współpraca ta nie opierała się tylko na działaniach samorządu. Liczę na to, że zaangażują się w nią również organizacje, kluby i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Dzielenie się doświadczeniami, przekazywanie przykładów własnych osiągnięć przynosi wymierne korzyści. – podsumowuje wyjazd włodarz nowomiejskiej gminy.
          
             Delegacja gminy Nowe Miasto Lubawskie w podziękowaniu za gościnność przekazała gospodarzom drobne upominki promujące gminę i region Warmii i Mazur, w postaci m.in. lokalnych produktów i bawełnianych toreb.
Wyjazd do Samtgemeinde Harpstedt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 roku.”
 
 
 
czytaj dalej

Budowa budynku zaplecza sportowego KS "Radomniak Radomno"

 Budowa budynku zaplecza sportowego KS "Radomniak Radomno"

        Przyznana wysokość dofinansowania to 344 800,00 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Wnioskodawcą i beneficjentem pozyskanych środków jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.

       Przedmiotem zadania jest budowa zaplecza sportowego w miejscowości Radomno dla miejscowego klubu sportowego KS "Radomniak Radomno" z przeznaczeniem na tymczasowy pobyt ludzi (do 50 osób). Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem budowę budynku jednokondygnacyjnego z poddaszem nie użytkowym. Powierzchnia zabudowy - 199,7 m. kw., powierzchnia użytkowa 165,7 m. kw. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, główna bryła budynku na planie prostokąta, kryta dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 24 stopnie. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia:
a) szatnie gospodarzy i gości - 2 szt.
b) umywalnie / wc - 3 szt.
c) pokój sędziów - 1 szt.
d) pomieszczenie siłowni - 1 szt.
e) pomieszczenie gospodarcze - 1 szt.
f) magazyn na sprzęt - 1 szt.
g) pomieszczenie biura dla zarządu klubu - 1 szt.
h) WC - 2 szt.
i) pomieszczenie techniczne - kotłownia - 1 szt.

       Dnia 15 marca 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do 30.10.2022 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 344 800,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 062 395,00 zł.
 
 
 

 
czytaj dalej

Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki

           Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 3 dróg w miejscowościach Skarlin, Tylice oraz Pustki o łącznej długości ok. 660 mb, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwagospodarki rolnej.

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skarlin (za szkołą).

Droga bezpośrednio łączy się z drogą powiatową nr 1246N, a jej łączna długość wynosi ok. 220 mb. Droga położona jest w centrum wsi (początek drogi usytuowany jest pomiędzy świetlicą wiejską a szkołą). Zakres obejmie m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, oświetlenie – lampy z oprawami LED. Do przebudowy drogi niezbędna jest przebudowa części placu przy świetlicy, który bezpośrednio łączy się z drogą. Droga od lat czeka na remont i jest przedmiotem wielu skarg mieszkańców Skarlina. To jak ważna jest ta droga dla mieszkańców jest fakt pokrycia całości kosztów wykonania dokumentacji technicznej z funduszu sołeckiego sołectwa Skarlin.

2. Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice (etap VI – końcowy).

W ramach zadania powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 250 mb i będzie kontynuacją wykonanych w latach 2015-2019 pięciu
odcinków o łącznej długości ok. 1452 mb. Zakres obejmuje również m.in. utwardzenie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Pozostały do wykonania odcinek jest bardzo istotny z uwagi na fakt, iż jego wykonanie będzie stanowiło zamknięcie inwestycji jako całości.  Przebudowa tej drogi została wskazana przez mieszkańców i umieszczona w kierunkach rozwoju wsi w Planie Odnowy Miejscowości Tylice na lata 2009 – 2016.

3. Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki
Gmina przy finansowym wsparciu Nadleśnictwa Iława w 2019 roku przebudowała odcinek tej drogi o dł. 705 mb, który zyskał nową nawierzchnię asfaltową. Gmina chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Pustek planuje przebudowę reszty zakresu tej drogi, przewidzianej w dokumentacji projektowej. Jest to odcinek o długości ok. 190 mb. Zadanie obejmuje również m.in. przebudowę mostu na przepust, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Wykonanie końcowego odcinka będzie miało niebagatelny wpływ na komfort życia mieszkańców, ponieważ znajduje się przy zabudowie mieszkaniowej, a wykonana do tej pory droga nie sięga tej zabudowy.

             Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 000 000,00 PLN, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 980 000,00 PLN.
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.

 

 

czytaj dalej

Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)

          Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 1,18 km i będzie to kontynuacja wykonanego w 2020 r.odcinka tej drogi przy jeziorze Radomno przy współfinansowaniu ze środków PROW, kiedy to wykonano odcinek o długości 0,88 km (od skrzyżowania drogi gminnej z droga powiatową w stronę kościoła odtworzony stary asfalt, a dalej wzdłuż jeziora aż do mostku na odcinku 780 mb zamieniono drogę gruntową na asfalt). Przedsięwzięcie prócz wykonania nawierzchni asfaltowej obejmuje m.in. wykonanie oświetlenia drogowego na części wcześniej wykonanego odcinka (uzupełnienie oświetlenia) oraz na części nowego zadania; parking samochodowy dla osób chcących skorzystać z atrakcji turystycznych (w tym z uroków jeziora Radomno); wykonanie poboczy z kruszywa stablizowanego mechanicznie; zjazdy na posesje; rowy odwadniające; przepusty; oznakowanie drogowe. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców, którzy wielokrotnie domagali się realizacji tego zadania na zebraniach wiejskich oraz poprzez składanie licznych nieformalnych wniosków. W ramach projektu zostanie dokończona rozbudowa drogi biegnącej z jednej strony przy jeziorze Radomno (walor turystyczny), z drugiej strony wśród pól uprawnych (dzięki czemu zostanie usprawnione prowadzenie prac
polowych). Droga zlokalizowana jest przy instytucjach użytku publicznego i kultu religijnego (sklep, kościół, cmentarz). Radomno jest miejscowością naznaczoną epoką PRL, dlatego wszelkie inwestycje takie jak wnioskowane zadanie pozytywnie zmieniają charakter miejscowości.

             Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1 600 000,00 PLN, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 1 568 000,00 PLN.
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.

 

 

czytaj dalej
1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30