NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Odmowa wykonania spisu zagrożona jest grzywną

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nie czekaj do 30 września - na samospis internetowy lub na infolinii masz czas do momomentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
 
 
czytaj dalej

NSPLiM: rachmistrzowie spisowi ruszają w teren

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
 
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
 
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem  standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
 
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
 
Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego. 
Więcej na stronie: http://spis.gov.pl
 
 
czytaj dalej

Niezbędnik seniora podczas dokonywania spisu powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://spis.gov.pl/
 
Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych – GUS przygotował niezbędnik postępowania podczas dokonywania spisu powszechnego, z którym można się zapoznać na stronie: https://spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/;
 
Tożsamość rachmistrza spisowego można zweryfikować dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 oraz w aplikacji "Sprawdź rachmistrza" na stronie http://spis.gov.pl
Prosimy o zachowanie ostrożności.
 
 
czytaj dalej

Od 1 kwietnia 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

 • 01-04-2021
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
 
 

Od 1 kwietnia 2021r.

trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:

                              http://nsp2021.spis.gov.pl

Samospisu można dokonać w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie - w pokoju nr 4 przygotowane jest stanowisko do samospisu.

W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

Od osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

NSP 2021 - jak będzie przeprowadzony?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.
 
Celem NSP 2021 jest:
 • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
 • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;
 • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
 • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).
 
Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem http://nsp2021.spis.gov.pl
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.
 
Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
 
Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
                    wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
                    wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza
 
Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: http://spis.gov.pl
 
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że zakończona została procedura naboru rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Spośród zgłoszonych kandydatur Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego powołał trzech rachmistrzów spisowych:
 1. Natalia Brzezicka
 2. Anna Klimek
 3. Hanna Zamyłka
 
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Zgodnie z ustawą - Kandydat na rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 roku (Dz. U. 2019r., poz.1775), który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt. 2 prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych
z egzaminu testowego. (wyniki automatycznie wprowadził Wojewódzki Urząd Statystyczny w Olsztynie do systemu). Rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt. 2 powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust.1 pkt. 2
Rachmistrzami rezerwowymi są:
 1. Katarzyna Roch
 2. Jacek Ławicki
 3. Mateusz Gurtatowski
czytaj dalej

UWAGA! Zmienił się termin naboru na rachmistrza spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
czytaj dalej

Trwa nabór na rachmistrza spisowego

Spis powszechny NSP 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
 
 
          
 
 
 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Gminny Komisarz Spisowy w Mszanowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
 
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00
 
Termin składania ofert: od 1 lutego 2021r. do 9 lutego 2021r.
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe informacje znajdują sie w załącznikach:
Ogłoszenie o naborze
Formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego
 
Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań: http://spis.gov.pl
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30